KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1040788 p1080731 P1010702 P1030578
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Problematika ostření úhlových fréz je ač se to tak na první pohled  nejeví velice zajímavá.Platí zde v podstatě stejné pravidla jako u fréz tvarových jen s tím rozdílem,že úhlovou frézu můžeme ostřit jak na čelních tak na hřbetních stranách břitů.V prvním z článků si popíšeme postup při vyostření čelních břitů s nulovým úhlem čela. 

Aby byl popis postupu práce přesnější vezmeme si v tomto článku jak již je zmíněno v úvodu jako příklad úhlovou nástrčnou frézu s přímými břity a  nulovým úhlem čela.Postup ostření spodních čelních břitů záměrně neuvádím protože je velmi jednoduchý,v podstatě se neustále opakující u veškerých typů frézovacích nástrojů a zmíním jej v některém z dalších článků.Budu tedy demonstrovat práci na obvodových břitech respektive jejich čelech.Průměr brusného kotouče v ukázkách je 120mm,talířovitý s orovnáním do „misky“ . 

Pro názornost je to nástroj vpravo nahoře na obrázku úhlová fréza 60°. 

některé druhy úhlových fréz

 

Pro úplnost ještě uvedu,že úhel čela u této frézy je opravdu roven nule.Tato skutečnost velice usnadní ustavení nástrojové brusky. 

Je zde otázkou jestli je výhodnější ostřit na čele obvodového břitu a nebo na hřbetě.Já se tyto frézy snažím vesměs ostřit vždy na čele a to z toho důvodu,že geometrie nástroje,jeho šíře a především jeho nominální úhel je dán z výroby a proto nemá cenu zasahovat do něj broušením hřbetu,při kterém se tento úhel může zásadním způsobem změnit pokud se nám nepodaří ustavit nástroj a stroj přesně.Další skutečnost je ta,že v případě nulového úhlu čela není třeba při ustavení broušeného nástoje  změna osové vzdálenosti vůči kotouči a tím obvodového posunu broušeného břitu jak u broušení hřbetního které zmíním v dalším článku. 

K  způsobu broušení na čelních plochách břitů je ovšem potřeba zvýšený kozlík,protože bez tohoto přípravku nejsme schopni v drtivé většině případů dosáhnout s frézou u které se mění úhel sklonění dělící hlavy v horizontální rovině se zvětšujícím se úhlem této frézy. 

Pokud tento zvýšený koník nemáme k dispozici,nezbývá než brousit hřbety břitů a tedy ustavit dělící přístroj přesně o nominální úhel pro danou frézu.Frézu v tomto případě upínáme na trn a do dělící hlavy obráceně,než je znázorněno na obrázcích. 

broušení nástrčné frézy

 

Vyostřujeme-li tedy na čelech,ustavení nástroje vůči kotouči je následující: 

Za prvé vertikální osa dělícího přístroje je rovnoběžná s osou podélného posuvu vrchního suportu brusky.V případě výměny kozlíku většinou musíme provést srovnání těchto rovin za pomoci přesného trnu v dutině děličky a za pomocí úchylkoměru..Horizontální osa je skloněna do úhlu dna drážky(tento úhel se liší od hodnoty úhlu frézy) a můžeme ho nastavit zkusmo od pohledu a vcelku na něm moc nezáleží.. 

postavení hlavy ke kotouči

 

Pomocí pevného hrotu nalezneme čelní činnou plochu kotouče,která bude brousit a která je rovněž rovnoběžná s osou podélného posuvu vrchního suportu brusky. 

kotouč v ose

 

ustavení brusného kotouče do osy

 

Dále je potřeba nasadit frézu na trn a trn narazit do dutiny vřetene dělící hlavy.Trny na kterých se brousí můžou být frézařské,ale pokud možno „nenabourané“ ideální sada je jen na ostření nástrojů,před naražením trnu do dutiny přístroje je dobré tuto vytřít suchou hadrou kvůli možnému uplpění pilin nebo brusného prachu. 

Frézou se potom jakýmkoli břitem dotkneme čelní plochy kotouče a zaaretujeme dělící přístroj. 

dotyk čela zubu s kotoučem

 

kotouč v ose frézy

 

Zvedneme nebo snížíme brusný kotouč podle pozice v jaké se nachází.nastavíme hloubku ostření (výška břitu) a vybereme a nastavíme si dělící kotouč podle počtu zubů ostřeného nástroje.Pokud nemáme k dispozici dělící kotouč můžeme opět použít univerzální zubovou podpěru,kterou umístíme vertikálně vůči rovině stolu a její výklopný palec bude tlačit na zadní plochu břitu. 

Nyní zbývá jen tato čela vyostřit,pro kontrolu správnosti nastavení můžeme opět použít lihovou fixu s kterou označíme čela a můžeme tak sledovat stopu kterou zanechá brusný kotouč. 

detail záběru brusu

 

Jak jsem již uvedl fréza na obrázku má nulový úhel čela a toto čelo je tedy kolmicí na její osu ,v případě sudého počtu zubů můžeme toto zkontrolovat přiložením pravítka přes osu a dva protější zuby. 

Situace,kdy úhel čela není roven nule,ale je kladný si popíšeme v dalším článku.

Přečtěte si také :