KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030262 P1040963 P1050135 P1050182
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘Rychlořezné nástrojové oceli (HSS)’

Rychlořezné nástrojové oceli, jejich chemické složení a způsoby tepelného zpracování

Článek o obecném rozdělení nástrojových ocelí na uhlíkové, legované a rychlořezné popisuje jednotlivé druhy nástrojových ocelí třídy 19 obecně a předkládá různé způsoby použití těchto materiálů v nástrojařství, jejich použití při výrobě nástrojů, nářadí a nebo přípravků.

Aby výpis charakteristik materiálů byl kompletní a úplný, je třeba uvést také chemické složení jednotlivých druhů ocelí třídy 19 a také druhy tepelných zpracování těchto ocelí.

Tento článek jak již vyplývá z názvu popisuje složení rychlořezných ocelí a způsoby jejich tepelné úpravy. 

Chemické složení dalších ocelí třídy 19 je zde:

UHLÍKOVÉ 19 0XX – 19 299

LEGOVANÉ 19 300 – 19 799

  Číst dále….. »

Rychlořezné oceli jsou v podstatě nástrojové oceli slitinové s většími přísadami legujících prvků, které podstatně zlepšují jejich řezné vlastnosti.

Hlavní přísadové prvky jsou :

Wolfram W (zvětšuje řezivost nástroje), jeho obsah bývá u HSS 5 až 20% a ve struktuře oceli vytváří s uhlíkem sloučeninu tzv. karbid wolframu, který je velmi tvrdý a odolný proti otěru. 

Chrom Cr (zlepšuje kalitelnost) obsah u HSS bývá asi 4% a vanad V 1 až 4%, který zvětšuje odolnost proti popouštění a opotře­bení.U některých druhů rychlořezných ocelí může být wolfram částěčně nebo úplně nahrazen Molybdenem.

Nejvýkonější oceli obsahují jako přísadu kobalt Co 5 až 10%. Přiměřené množství uhlíku slouží k vytvoření správného množství karbidů, aby ocel byla dobře kalitelná a dostatečně tvrdá.

Kromě dobré řezivosti má HSS i příznivé mechanické vlastnosti, tvrdost, pevnost, houževnatost, které se dobře uplatňují při namáhání nástrojů v řezu. HSS si udržuje tvrdost získanou kalením i při vysokých teplotách obrábění. Nejmarkantnější trvanlivost za vysokých teplot je u vysokowolframových ocelí legovaných kobaltem.

Nejznámějším zástupcem rychlořezných ocelí je tzv. RADECO. Pod tímto názvem se všeobecně zahrnují všechny druhy HSS nástrojů, hlavně soustružnických nožů. Označení RADECO je ochraná známka Poldi huti, ale jedná se jen o jeden druh  oceli a to 19 810. Všechny druhy HSS materiálů jsou popsány níže(v závorce obchodní značení Poldiny huti)

 Zkratka HSS značí(high speed steel) neplést s HCS(high carbon steel) což je zase vysokouhlíková ocel.

Rychlořezné oceli se dále dělí na:

 1. oceli pro běžné výkony

 2. oceli výkonné

 3. oceli vysoce výkonné


19 800 (Maximum Special G)

 • Rychlořezná ocel pro běžné výkony-vhodná pro nitridování. Na nástroje k obrábění materiálu o pevnosti max. 85 kp/ mm2, hrubovací a dokončovací nože, frézy, vrtáky, ná­stroje na závity, kotoučové nože

19 802 (Maximum Special G Extra)

 • Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Pro značně namáhané nástroje k obrábění materiálů o pev­nosti do 90 kp/mma, pro hrubování tlustou třískou, nože, frézy, zuby, a segmenty pilových kotoučů, výkonné vrtá­ky, protahovací trny, strojní výstružníky, nástroje na zá­vity, obrážecí nože na ozubení

19 810 (RADECO)

 • Rychlořezná ocel výkonná-Pro značně namáhané nástroje k jemnému a přesnému obrábění materiálů o střední pevnosti a tvrdých hmot, hlavně na soustružnické a upichovací nože, nože do auto­matů, frézy, výstružníky.

19 811 (Maximum 12)

 • Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Jako ocel 19802, ale pro obrábění materiálů o vyšší pevnosti. Obrážecí nože, odvalovací frézy u nichž se nevyžaduje značná houževnatost.

19 824 (Maximum Special)

 • Rychlořezná ocel pro běžné výkony-vhodná pro nitridování. Pro nástroje k obrábění materiálu o nižší a střední pev­nosti asi do 90 kp/mm2, hlavně nástroje s jemnými břity, vyžadující dobrou houževnatost, jako závitníky, závitové a profilové frézy, vrtáky, strojní výstružníky, obrážecí no­že na ozubení, nástroje k obrábění dřeva. Ocel vykazuje velmi malé deformace po kalení.

19 830 (Maximum Special Mo 5)

 • Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Pro značně namáhané nástroje k obrábění materiálu se střední a vyšší pevností, především pro nástroje, vyžadu­jící zvlášť dobrou houževnatost, jako frézy, vrtáky, závit­níky, výstružníky, obrážecí nože na ozubení, stopkové a kopírovací frézy.

19 852 (Maximum Special 75 Mo)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje k obrábění oceli a ocelolitiny o vysoké pevnosti a obtížně obrobitelné materiály při vysokých řezných rychlostech. Zejména na výkonné frézy a vrtáky, profilové nástroje, závitníky apod.

19 855 (Maximum Special 55)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje k obrábění ocelí a lité oceli o velké pevnosti, tvrdé šedé litiny atd., pro hrubování tlustou třískou při velkých řezných rychlostech, hlavně na nože a hrubovací frézy. Nejméně výkonná kobaltová ocel.

­19 856 (Maximum Special 55 G)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro střední hrubování i odebírání tenkých třísek, vrtáky, výhrubníky, záhlubníky, výstružníky, závitníky

19 857 (MKG)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro hrubování velkou řeznou rychlostí, kde vznikají velké teploty při obrábění.Obrážecí nástroje, odvalovací frézy a modulové frézy pro vyšší zatížení.

19 858 (RADECO C)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro jemné a přesné obrábění tvarově jednoduchými nástroji jako jsou, nože, výstružníky, frézy

19 859 (MK)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro nejvýše namáhané nástroje k soustružení těžko obrobitelných materiálů, především pro hrubování a ubírání tlusté třísky. Na nože k soustružení a hoblování, vrtáky, frézy

19 860 (MKH)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro nejvýše namáhané nástroje k obrábění tvrdých a austenitických materiálů. Na hrubovací i dokončovací práce na nejvýkonějších strojích, na různé druhy nožů, fréz apod.

19 861 (RADECO M10)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje, zejména pro obrábění s ubíráním jemné třísky u tvrdých a austenitických materiálů, avšak také pro hrubování s ubíráním tlusté třísky. Na soustružnické nože, nože do automatů a linek, malé frézy, výstružníky apod.

 

Běžné označení nástrojů z takovýchto ocelí je značkou HSS naproti ocelím nástrojovým (NO). Pokud nástroj je bez označení jde vždy o NO.

Chemické složení rychlořezných (HSS) ocelí a způsoby tepelného zpracování včetně teplot a postupů.

V dalším zajímavém článku je popsáno u jakých nástrojů se jednotlivé druhy rychlořezných, ale i legovaných a uhlíkových ocelí používají. Prostě „z čeho se to a to vyrábí“.