KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030275 P1040611 P1030490 p1050733
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Legované nástrojové oceli, jejich chemické složení a způsoby tepelného zpracování

Článek o obecném rozdělení nástrojových ocelí na uhlíkové, legované a rychlořezné popisuje jednotlivé druhy nástrojových ocelí třídy 19 obecně a předkládá různé způsoby použití těchto materiálů v nástrojařství, jejich použití při výrobě nástrojů, nářadí a nebo přípravků.

Aby výpis charakteristik materiálů byl kompletní a úplný, je třeba uvést také chemické složení jednotlivých druhů ocelí třídy 19 a také druhy tepelných zpracování těchto ocelí.

Tento článek jak již vyplývá z názvu popisuje složení legovaných nástrojových ocelí a způsoby jejich tepelné úpravy. 

Chemické složení dalších ocelí třídy 19 je zde:

UHLÍKOVÉ 19 0XX – 19 299

RYCHLOŘEZNÉ 19 800 – 19 899

 

Tak jako v každém popisu oceli je uvedena vždy ocel dle ČSN, dále následuje obchodní značka Poldiny huti. Ve výpisu dále je za značkou oceli obsah prvků v % jež daná ocel obsahuje, dále způsob tepelného zpracování s amplitudami teplot použitelného tepelného zpracování daného druhu oceli.


NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ 19 300 – 19 799

 

19 312 (Stabil) – obsah prvků v %: 0,9 C/2 Mn/0,2 V 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 680 až 710 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do oleje pro malé choulostivé kusy 740 až 780 °C
 • kalení do oleje pro velké kusy 780 až 800 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 313 (Stabil special) - obsah prvků v %: 0,9 C/2 Mn/0,2 V/0,3 Cr 

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 680 až 710 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do oleje pro malé choulostivé kusy 740 až 790 °C
 • kalení do oleje pro velké kusy 780 až 800 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 340 (Poldi ES Special) - obsah prvků v %: 0,6 C/0,8 Mn/1,6 Si 

 • kování 1050 až 800 °C
 • normalizační žíhání 840 až 860 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • kalení do oleje 840 až 880 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 356 (EZH Special) - obsah prvků v %: 1 C/0,15 V 

 • kování 1000 až 800 °C
 • normalizační žíhání 780 až 800 °C
 • žíhání na měkko 680 až 710 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do vody pro  choulostivé kusy 760 až 780 °C
 • kalení do vody pro jednoduché kusy 770 až 800 °C
 • kalení do oleje pod tloušťku 4mm 800 až 820 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 418  - obsah prvků v %: 0,8 C/0,5 Cr 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 720 až 750 °C
 • kalení do oleje 810 až 840 °C
 • popouštění 280 až 480 °C

19 419 - obsah prvků v %: 0,75 C/0,5 Cr/0,15 V 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 720 až 750 °C
 • kalení do oleje 810 až 840 °C
 • popouštění 300 až 500 °C

19 420 (1 Extra) - obsah prvků v %: 1,5 C/0,7 Cr 

 • kování 1000 až 800 °C
 • normalizační žíhání 790 až 810  °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do vody pro  malé kusy 750 až 760 °C
 • kalení do vody pro velké kusy 750 až 780 °C
 • kalení do oleje pod tloušťku 3mm 780 až 800 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 421 (DS Special) - obsah prvků v %: 1,2 C/1 Cr/0,1 V 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 700 °C
 • kalení do vody 780 až 820 °C
 • kalení do oleje 820 až 850 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 422 (Poldi EK) – obsah prvků v %: 1,4 C/1,7 Cr/0,2 V 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do oleje 830 až 870 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 423 (CR) - obsah prvků v %: 1 C/0,8 Cr/0,15 V 

 • kování 1080 až 800 °C
 • normalizační žíhání 820 až 860 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do slané vody pro  malé kusy 780 až 820 °C
 • kalení do slané vody pro  velké kusy 790 až 820 °C
 • kalení do oleje pod 12mm tloušťky 800 až 830 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 426 (CR 2, CR 2W) - obsah prvků v %: 0,9 C/2 Cr/0,15 V 

 • kování 1000 až 800 °C
 • normalizační žíhání 820 až 860 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do vody  810 až 840 °C
 • kalení do oleje pod 25mm tloušťky 830 až 860 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 428 (CRK) - obsah prvků v %: 1 C/1,5 Cr 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • kalení do oleje 820 až 850 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 430 (CV) - obsah prvků v %: 0,45 C/2,5 Cr/0,25 V 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 720 až 760 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 700 °C
 • kalení do oleje 850 až 900 °C
 • popouštění 180 až 250 °C

19 434 (Poldi AK 2 special) - obsah prvků v %: 0,25 C/15 Cr 

 • kování 1100 až 900 °C
 • základní žíhání 1h na  800 až 840 °C a pak ochlazovat 30 °C/h na 650 °C
 • kalení do oleje 1000 až 1050 °C
 • popouštění 650 až 710 °C

19 435 (Poldi AK Special) - obsah prvků v %: 0,45 C/15 Cr 

 • kování 1100 až 900 °C
 • základní žíhání 1h na  800 až 840 °C a pak ochlazovat 30 °C/h na 650 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení do oleje 1000 až 1050 °C
 • popouštění 150 až 200 °C

19 436 (2002 T200) - obsah prvků v %: 2 C/12 Cr 

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 750 až 780 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do oleje 930 až 960 °C
 • kalení proudem vzduchu 950 až 980 °C
 • kalení termální 950 až 980 °C do lázně o teplotě 450 °C
 • popouštění 2h 520 °C

19 437 (2002 Special T 200W) - obsah prvků v %: 2 C/12 Cr/1 W/0,25 V 

 • kování 1050 až 860 °C
 • žíhání na měkko 750 až 780 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do oleje 950 až 1020 °C
 • kalení proudem vzduchu 960 až 1020 °C
 • kalení termální 960 až 1020 °C do lázně o teplotě 450 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 438 (Poldi 2002S) - obsah prvků v %: 1,4 C/12 Cr/0,2 V 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 750 až 780 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do oleje 980 až 1040 °C
 • popouštění 100 až 400 °C
 • kalení proudem vzduchu  1070 až 1100 °C
 • popouštění 500 až 540 °C

19 450 (Poldi LDS) - obsah prvků v %: 0,4 C/1,6 Si/0,6 Cr 

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 880 až 900 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740  °C
 • kalení do vody 820 až 850 °C
 • kalení do oleje 840 až 870 °C
 • popouštění na vzduchu po normalizačním žíhání 480 až 500 °C

19 451 (REDI) - obsah prvků v %: 0,5 C/1,6 Si/0,6 Cr 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 700 °C
 • kalení do vody 800 až 830 °C
 • popouštění 150 až 250 °C

19 452 (SC) - obsah prvků v %: 0,6 C/1,5 Si/1 Cr 

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do oleje 830 až 860 °C
 • popouštění 150 až 250 °C

19 457 - obsah prvků v %: 0,5 C/1,4 Si/1 Cr/0,2 V 

 • kování 1100 až 850 °C
 • normalizační žíhání 870 až 890 °C
 • základní žíhání 720 až 740 °C
 • kalení do oleje 870 až 890 °C
 • popouštění do oleje 500 až 550 °C

 19 464 (CX 3) - obsah prvků v %: 0,45 C/1 Si/2 Cr/0,3 V 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 680 až 700 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 680 °C
 • kalení do vody 880 až 900 °C
 • kalení do oleje 900 až 920 °C
 • popouštění 540 až 640 °C

19 466 (CX) - obsah prvků v %: 0,3 C/1 Si/2,5 Cr/0,4 V 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 720 až 760 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 680 °C
 • kalení do oleje 910 až 940 °C
 • popouštění(vzduch) 600 až 640 °C

19 474 (B 200) - obsah prvků v %: 0,4 C/1,5 Mn/4 Cr/0,2 V 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 710 až 740 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení proudem vzduchu 900 až 930 °C
 • kalení do oleje 880 až 900 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 486 (CE 2 Special) - obsah prvků v %: 0,17 C/1,3 Mn/1 Cr 

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 880 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • cementování 840 až 900 °C
 • 1.kalení do oleje 840 až 870 °C
 • mezižíhání 650 až 680 °C
 • 2.kalení do oleje 810 až 830 °C
 • jednoduché kalení do oleje 820 až 840 °C
 • popouštění 150 až 175 °C

19 487 (CE 4 Special) - obsah prvků v %: 0,2 C/1,2 Mn/1,2 Cr 

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 880 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • cementování 840 až 900 °C
 • 1.kalení do oleje 840 až 870 °C
 • mezižíhání 650 až 680 °C
 • 2.kalení do oleje 810 až 830 °C
 • popouštění 150 až 175 °C

19 495 (Poldi Al 16 Special) - obsah prvků v %: 0,35 C/1,5 Cr/1 Al 

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 880 až 920 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do vody 850 až 880 °C
 • kalení do oleje 840 až 870 °C
 • popouštění (voda) 560 až 680 °C
 • nitridování 490 až 520 °C

19 501 (CRM) - obsah prvků v %: 1 C/1,2 Cr/0,3 Mo 

 • žíhání na měkko 740 až 760 °C
 • kalení do oleje 820 až 850 °C
 • popouštění (vzduch) 500 až 540 °C

19 512 (WP) - obsah prvků v %: 0,4 C/1 Mn/2,5 Cr/0,6 Mo/0,5 V 

 • kování 1100 až 850 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 680 °C
 • kalení do oleje 880 až 920 °C
 • popouštění (vzduch) 500 až 650 °C

19 520 (GS 3) - obsah prvků v %: 0,4 C/1,5 Mn/2 Cr/0,4 Mo/1 Si 

 • kování 1100 až 850 °C
 • žíhání na měkko 680 až 700 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 680 °C
 • kalení vzduchem 860 až 890 °C
 • popouštění (vzduch) 500 až 650 °C

19 531 (CRO Special) - obsah prvků v %: 0,08 C/5 Cr/0,6 Mo/0,2 V 

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 780 až 820 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • cementování 880 až 900 °C
 • kalení do oleje nebo vzduchem 870 až 900 °C
 • popouštění 150 až 300 °C

19 541 (LN) - obsah prvků v %: 0,3 C/3 Cr/3 Mo/0,5 V 

 • kování 1100 až 850 °C
 • žíhání na měkko 720 až 740 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 4h. 670 až 690 °C
 • kalení do oleje nebo termální 1000 až 1050 °C
 • popouštění min. 2x1h na každých 25mm tloušťky při 600 až 700  °C

19 552 (TLH) - obsah prvků v %: 0,35 C/1 Si/5 Cr/1,5 Mo/0,5 V 

 • kování 1100 až 850 °C
 • žíhání na měkko 780 až 820 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení vzduchem 1000 až 1050 °C
 • popouštění  600 až 650 °C

19 554 (TLI) - obsah prvků v %: 0,35 C/1 Si/5 Cr/1,5 Mo/1 V 

 • kování 1100 až 850 °C
 • žíhání na měkko 780 až 820 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení vzduchem 1020 až 1070 °C
 • popouštění  550 až 650 °C

19 555 (TLW) - obsah prvků v %: 0,35 C/1 Si/5 Cr/1,5 Mo/1,5 W 

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 750 °C
 • kalení do oleje, vzduchem nebo termálně 1000 až 1050 °C do lázně o teplotě 450 °C
 • popouštění  600 až 650 °C

19 561 (TW Mo 55) - obsah prvků v %: 0,5 C/4 Cr/5 Mo/1 V/5 W 

 • kování 1150 až 900 °C
 • žíhání na měkko 820 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 750 °C
 • kalení do oleje, vzduchem nebo termálně 1150 až 1200 °C do lázně o teplotě 450 až 550 °C
 • popouštění  640 až 680 °C

19 571 (RAZ 1) - obsah prvků v %: 1 C/5 Cr/1 Mo 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 780 až 820 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení vzduchem 1000 až 1050 °C
 • popouštění  600 až 650 °C

19 572 (2002 R) – obsah prvků v %: 1 C/12 Cr/1 Mo 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 750 až 780 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení vzduchem 950 až 1000 °C
 • popouštění  100 až 400 °C

19 581 (Poldi Super Diamant) - obsah prvků v %: 2,25 C/5 Cr/0,6 Mo/4,5 V/1 W 

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 780 až 820 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 700 °C
 • kalení do oleje nebo vzduchem 920 až 980 °C 
 • popouštění  150 až 550 °C

19 613 - obsah prvků v %: 0,38 C/0,7 Cr/2,5 Ni 

 • kování 1100 až 800 °C
 • žíhání na měkko 700 až 750 °C
 • normalizační žíhání 800 až 840 °C
 • kalení do oleje 800 až 840 °C
 • popouštění  580 až 830 °C

19 614 (CNH Special) - obsah prvků v %: 0,55 C/0,8 Cr/2,5 Ni/0,1 V 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 620 až 650 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do oleje 790 až 830 °C
 • popouštění  100 až 300 °C

19 642 (CNF) - obsah prvků v %: 0,35 C/1 Cr/5 Ni/0,5 W 

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 610 až 630 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 610 až 630 °C
 • kalení do oleje 790 až 820 °C
 • kalení vzduchem 820 až 850 °C
 • popouštění  280 až 540 °C

19 650 (TMB 3) - obsah prvků v %: 0,55 C/1 Cr/1,7 Ni/0,5 W/0,2 V 

 • kování 1100 až 850 °C
 • žíhání na měkko 680 až 700 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 680 °C
 • kalení vzduchem 880 až 920 °C
 • popouštění  540 až 640 °C

19 655 (CNB) - obsah prvků v %: 0,4 C/1,5 Cr/4 Ni/0,5 W/0,3 Mo 

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 610 až 630 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 630 °C
 • kalení do oleje 800 až 830 °C
 • kalení vzduchem 830 až 860 °C
 • popouštění  100 až 500 °C

19 662 (TBM 1) - obsah prvků v %: 0,55 C/0,8 Cr/1,8 Ni/0,25 Mo/0,15 V 

 • kování 1100 až 850 °C
 • žíhání na měkko 680 až 700 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 680 °C
 • kalení vzduchem 880 až 920 °C
 • popouštění  450 až 600 °C

19 663 (TBM Extra 1) - obsah prvků v %: 0,55 C/1 Cr/1,6 Ni/0,4 Mo/0,2 V 

 • kování 1100 až 850 °C
 • žíhání na měkko 680 až 700 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 680 °C
 • kalení vzduchem 870 až 900 °C
 • kalení do oleje (velké kusy) 840 až 870 °C
 • popouštění (vzduch)  500 až 650 °C

19 674 (LDH 4 Special) - obsah prvků v %: 0,3 C/0,8 Cr/1,5 Ni/0,5 Mo/0,2 V 

 • kování 1100 až 850 °C
 • normalizační žíhání 900 až 920 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do oleje 880 až 920 °C
 • popouštění (vzduch)  590 až 630 °C
 • po normalizačním žíhání 560 až 600 °C

19 675 (LHD 3 Special) - obsah prvků v %: 0,3 C/0,8 Cr/2,5 Ni/1 Mo/0,3 V

 • kování 1100 až 850 °C
 • normalizační žíhání 900 až 920 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do oleje 860 až 900 °C
 • popouštění (vzduch)  600 až 640 °C
 • po normalizačním žíhání 570 až 610 °C

19 678 (LDH) - obsah prvků v %: 0,3 C/0,8 Cr/4,5 Ni/1,5 Mo

 • kování 1100 až 850 °C
 • žíhání na měkko 620 až 640 °C
 • kalení vzduchem nebo do oleje 830 až 860 °C
 • popouštění (vzduch) 600 až 640 °C
 • po kování 580 až 630 °C

19 680 (Poldi Kaptor) - obsah prvků v %: 0,4 C/2 Si/12 Cr/12 Ni/3 W/1,5 V

 • kování 1100 až 900 °C
 • po vykování tvaru kovat dále až do 600 °C pak ochlazování na vzduchu
 • vytvrzování na vzduchu 500 až 550 °C

19 710 (SPS) - obsah prvků v %: 1,2 C/0,4 Cr/1,2 W

 • kování 1000 až 800 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do vody 770 až 800 °C
 • kalení do oleje  800 až 820 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 711 (Duplex) - obsah prvků v %: 1,1 C/0,3 Cr/1 W/0,2 V

 • kování 1000 až 800 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do vody 770 až 800 °C
 • popouštění (vzduch) 100 až 300 °C

19 712 (Solar) - obsah prvků v %: 1,2 C/1,5 Cr/1,5 W/0,2 V

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do vody (vyjímečně!) 780 až 810 °C
 • kalení do oleje  810 až 840 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 713 (Solar Special) - obsah prvků v %: 1 C/1 Cr/1 Mn/1,5 W

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 710 až 750 °C
 • kalení do oleje  800 až 830 °C
 • popouštění 150 až 250 °C

19 714 (Poldi 0 Extra) - obsah prvků v %: 1,3 C/0,5 W/0,15 V

 • kování 1000 až 850 °C
 • žíhání na měkko 700 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do vody 800 až 840 °C
 • popouštění 100 až 300 °C

19 720 (212 D2) - obsah prvků v %: 0,3 C/2,5 Cr/4,5 W/0,5 V

 • kování 1150 až 850 °C
 • žíhání na měkko 760 až 800 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení do oleje 1000 až 1050 °C
 • kalení proudem vzduchu 1020 až 1070 °C 
 • kalení termální 1020 až 1070 °C do lázně o teplotě 550 °C
 • popouštění  550 až 700 °C

19 721 (212) - obsah prvků v %: 0,3 C/2,5 Cr/9 W/0,2 V

 • kování 1150 až 850 °C
 • žíhání na měkko 760 až 800 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení do oleje 1100 až 1150 °C
 • kalení proudem vzduchu 1120 až 1170 °C 
 • kalení termální 1120 až 1170 °C do lázně o teplotě 550 °C
 • popouštění  550 až 700 °C

19 723 (HPS) - obsah prvků v %: 0,25 C/2,5 Cr/1,5 Ni/9 W

 • kování 1150 až 850 °C
 • žíhání na měkko 760 až 800 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení do oleje 1100 až 1150 °C
 • kalení vzduchem 1120 až 1170 °C 
 • kalení termální 1120 až 1170 °C do lázně o teplotě 550 °C
 • popouštění  550 až 700 °C

19 724 (Poldi 301 Extra) - obsah prvků v %: 0,3 C/2,5 Cr/9 W/0,3 V/2 Co

 • kování 1150 až 900 °C
 • žíhání na měkko 820 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 750 °C
 • kalení do oleje, vzduchem nebo termálně 1130 až 1180 °C do lázně o teplotě 450 až 550 °C
 • popouštění  580 až 660 °C

19 732 (TENAX N) - obsah prvků v %: 0,45 C/1 Si/1 Cr/2 W

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 720 až 750 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do oleje  900 až 960 °C
 • popouštění 100 až 400 °C

19 733 (TENAX NB) – obsah prvků v %: 0,55 C/1 Si/1 Cr/2 W

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 720 až 750 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 600 až 650 °C
 • kalení do oleje  870 až 920 °C
 • popouštění 100 až 400 °C

19 740 (425) – obsah prvků v %: 0,2 C/1 Si/1,5 Cr/4 W/0,2 V

 • kování 1150 až 800 °C
 • žíhání na měkko 720 až 760 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 700 °C
 • kalení do vody pro jednoduché kusy 950 až 1050 °C
 • kalení do oleje 1000 až 1050 °C
 • popouštění 450 až 650 °C

19 751 (Poldi 212 H special)) – obsah prvků v %: 0,5 C/4 Cr/9 W/1 V

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 820 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 750 °C
 • kalení do oleje, vzduchem nebo termálně 1130 až 1180 °C do lázně o teplotě 450 až 550 °C
 • popouštění  640 až 690 °C

19 752 (Poldi KNO Special) – obsah prvků v %: 0,5 C/4 Cr/14 W/0,5 V

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 820 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 750 °C
 • kalení do oleje, vzduchem nebo termálně 1150 až 1200 °C do lázně o teplotě 450 až 550 °C
 • popouštění  620 až 670 °C

 

Obecný popis a možné použití legovaných nástrojových ocelí třídy 19

Dále pokračuje řada nástrojových ocelí od čísla 19 800 do 19 899 což jsou:

NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ 19 800 – 19 899

 

Pokud se vám články na tomto webu líbí a jsou vám přínosem, prosím o jejich podporu formou odkazů. Děkuji, Tumlík.


Přečtěte si také :