KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1040975 p1050175 p1110326 P1030816
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Rychlořezné nástrojové oceli, jejich chemické složení a způsoby tepelného zpracování

Článek o obecném rozdělení nástrojových ocelí na uhlíkové, legované a rychlořezné popisuje jednotlivé druhy nástrojových ocelí třídy 19 obecně a předkládá různé způsoby použití těchto materiálů v nástrojařství, jejich použití při výrobě nástrojů, nářadí a nebo přípravků.

Aby výpis charakteristik materiálů byl kompletní a úplný, je třeba uvést také chemické složení jednotlivých druhů ocelí třídy 19 a také druhy tepelných zpracování těchto ocelí.

Tento článek jak již vyplývá z názvu popisuje složení rychlořezných ocelí a způsoby jejich tepelné úpravy. 

Chemické složení dalších ocelí třídy 19 je zde:

UHLÍKOVÉ 19 0XX – 19 299

LEGOVANÉ 19 300 – 19 799

 

Tak jako v každém popisu oceli je uvedena vždy ocel dle ČSN, dále následuje obchodní značka Poldiny huti. Ve výpisu dále je za značkou oceli obsah prvků v % jež daná ocel obsahuje, dále způsob tepelného zpracování s amplitudami teplot použitelného tepelného zpracování daného druhu oceli.

Protože jde o zvláštní skupinu nástrojových ocelí, je také ponechán popis oceli.


NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ 19 800 – 19 899

19 800 (Maximum Special G) - obsah prvků v %: 0,8 C/9 W/4 Cr/2 V 

Rychlořezná ocel pro běžné výkony-vhodná pro nitridování. Na nástroje k obrábění materiálu o pevnosti max. 85 kp/ mm2, hrubovací a dokončovací nože, frézy, vrtáky, ná­stroje na závity, kotoučové nože

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Běžné nástroje

 • kalení 1230 až 1270 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 550 až 600 °C

Jemnobřité nástroje

 • kalení 1190 až 1230 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 540 až 590 °C

Málo namáhané a jemné nástroje

 • kalení 1150 až 1180 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 130 až 200 °C
19 802 (Maximum Special G Extra) - obsah prvků v %: 0,85 C/10 W/4 Cr/2,5 V 

Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Pro značně namáhané nástroje k obrábění materiálů o pev­nosti do 90 kp/mma, pro hrubování tlustou třískou, nože, frézy, zuby, a segmenty pilových kotoučů, výkonné vrtá­ky, protahovací trny, strojní výstružníky, nástroje na zá­vity, obrážecí nože na ozubení

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednobřitové nástroje

 • kalení 1260 až 1280 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 620 °C

Hrubovací nástroje

 • kalení 1240 až 1260 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 550 až 620 °C

Jemnobřité nástroje

 • kalení 1200 až 1240 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 550 až 600 °C

Málo namáhané a jemné, složité nástroje

 • kalení 1150 až 1190 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 130 až 180 °C
19 810 (RADECO) - obsah prvků v %: 1,3 C/11 W/4 Cr/4V 

Rychlořezná ocel výkonná-Pro značně namáhané nástroje k jemnému a přesnému obrábění materiálů o střední pevnosti a tvrdých hmot, hlavně na soustružnické a upichovací nože, nože do auto­matů, frézy, výstružníky.

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednobřitové nástroje

 • kalení 1240 až 1270 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 620 °C

Hrubovací nástroje

 • kalení 1230 až 1250 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 620 °C

Jemnobřité nástroje

 • kalení 1210 až 1240 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 550 až 590 °C

Málo namáhané a jemné, složité nástroje

 • kalení 1150 až 1180 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 130 až 180 °C
19 811 (Maximum 12) - obsah prvků v %: 0,85 C/12 W/4 Cr/2,5 V 

Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Jako ocel 19802, ale pro obrábění materiálů o vyšší pevnosti. Obrážecí nože, odvalovací frézy u nichž se nevyžaduje značná houževnatost.

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednoduché nástroje

 • kalení 1240 až 1280 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 620 °C

Složité nástroje

 • kalení 1200 až 1240 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 550 až 600 °C

Málo namáhané a složité nástroje

 • kalení 1150 až 1200 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 130 až 200 °C
19 824 (Maximum Special) - obsah prvků v %: 0,7 C/18 W/4 Cr/1 V 

Rychlořezná ocel pro běžné výkony-vhodná pro nitridování. Pro nástroje k obrábění materiálu o nižší a střední pev­nosti asi do 90 kp/mm2, hlavně nástroje s jemnými břity, vyžadující dobrou houževnatost, jako závitníky, závitové a profilové frézy, vrtáky, strojní výstružníky, obrážecí no­že na ozubení, nástroje k obrábění dřeva. Ocel vykazuje velmi malé deformace po kalení.

 • kování 1170 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 750 až 780 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Běžné nástroje

 • kalení 1280 až 1310 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 570 až 600 °C

Jemnobřité nástroje

 • kalení 1250 až 1280 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 590 °C

Málo namáhané a jemné nástroje

 • kalení 1200 až 1240 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 180 až 200 °C
19 830 (Maximum Special Mo 5) - obsah prvků v %: 0,85 C/6 W/4 Cr/2 V/5 Mo 

Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Pro značně namáhané nástroje k obrábění materiálu se střední a vyšší pevností, především pro nástroje, vyžadu­jící zvlášť dobrou houževnatost, jako frézy, vrtáky, závit­níky, výstružníky, obrážecí nože na ozubení, stopkové a kopírovací frézy.

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednoduché nástroje

 • kalení 1220 až 1250 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 550 až 600 °C

Složité nástroje

 • kalení 1190 až 1220 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 540 až 600 °C
19 852 (Maximum Special 75 Mo) - obsah prvků v %: 0,85 C/6 W/4 Cr/2 V/5 Mo/5 Co 

Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje k obrábění oceli a ocelolitiny o vysoké pevnosti a obtížně obrobitelné materiály při vysokých řezných rychlostech. Zejména na výkonné frézy a vrtáky, profilové nástroje, závitníky apod.

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 780 až 820 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 750 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednoduché nástroje

 • kalení 1230 až 1260 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 600 °C

Složité nástroje

 • kalení 1200 až 1230 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 580 °C
19 855 (Maximum Special 55) - obsah prvků v %: 0,7 C/18 W/4 Cr/1,5 V/5 Co 

Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje k obrábění ocelí a lité oceli o velké pevnosti, tvrdé šedé litiny atd., pro hrubování tlustou třískou při velkých řezných rychlostech, hlavně na nože a hrubovací frézy. Nejméně výkonná kobaltová ocel.

 • kování 1170 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 750 až 800 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednoduché nástroje

 • kalení 1290 až 1320 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 570 až 620 °C

Jemnobřité nástroje

 • kalení 1250 až 1290 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 610 °C
­19 856 (Maximum Special 55 G) - obsah prvků v %: 0,9 C/10 W/4 Cr/2,3 V/0,5 Mo/5 Co 

Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro střední hrubování i odebírání tenkých třísek, vrtáky, výhrubníky, záhlubníky, výstružníky, závitníky

 • kování 1150 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednoduché nástroje

 • kalení 1240 až 1270 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 620 °C

Složité nástroje

 • kalení 1120 až 1240 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 550 až 610 °C
19 857 (MKG) - obsah prvků v %: 0,9 C/10 W/4 Cr/2,3 V/0,5 Mo/10 Co 

Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro hrubování velkou řeznou rychlostí, kde vznikají velké teploty při obrábění.Obrážecí nástroje, odvalovací frézy a modulové frézy pro vyšší zatížení.

 • kování 1150 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednoduché nástroje

 • kalení 1240 až 1270 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 610 °C

Složité nástroje

 • kalení 1200 až 1240 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 550 až 600 °C
19 858 (RADECO C) - obsah prvků v %: 1,3 C/12 W/4 Cr/4 V/0,5 Mo/5 Co 

Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro jemné a přesné obrábění tvarově jednoduchými nástroji jako jsou, nože, výstružníky, frézy

 • kování 1150 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednoduché nástroje

 • kalení 1240 až 1270 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 560 až 630 °C

Složité nástroje

 • kalení 1210 až 1240 °C
 • popouštění 3 x 2 hod. 550 až 620 °C
19 859 (MK) - obsah prvků v %: 0,65 C/18 W/4 Cr/2 V/10 Co 

Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro nejvýše namáhané nástroje k soustružení těžko obrobitelných materiálů, především pro hrubování a ubírání tlusté třísky. Na nože k soustružení a hoblování, vrtáky, frézy

 • kování 1170 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednoduché nástroje

 • kalení 1300 až 1320 °C
 • popouštění 4 x 2 hod. 570 až 600 °C

Složité nástroje

 • kalení 1270 až 1300 °C
 • popouštění 4 x 2 hod. 570 až 600 °C
19 860 (MKH) - obsah prvků v %: 0,75 C/18 W/4 Cr/1,5 V/0,7 Mo/10 Co 

Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro nejvýše namáhané nástroje k obrábění tvrdých a austenitických materiálů. Na hrubovací i dokončovací práce na nejvýkonějších strojích, na různé druhy nožů, fréz apod.

 • kování 1170 až 900 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednoduché nástroje

 • kalení 1290 až 1310 °C
 • popouštění 4 x 2 hod. 570 až 600 °C

Složité nástroje

 • kalení 1250 až 1290 °C
 • popouštění 4 x 2 hod. 560 až 590 °C
19 861 (RADECO M10) - obsah prvků v %: 1,25 C/10 W/4 Cr/3 V/4 Mo/10 Co 

Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje, zejména pro obrábění s ubíráním jemné třísky u tvrdých a austenitických materiálů, avšak také pro hrubování s ubíráním tlusté třísky. Na soustružnické nože, nože do automatů a linek, malé frézy, výstružníky apod.

 • kování 1100 až 900 °C
 • žíhání na měkko 820 až 840 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 750 °C
 • kalení nejlépe termální do lázně  asi 500 °C popř. vzduchem nebo do oleje

Jednoduché nástroje

 • kalení 1230 až 1260 °C
 • popouštění 4 x 2 hod. 560 až 610 °C

Složité nástroje

 • kalení 1200 až 1230 °C
 • popouštění 4 x 2 hod. 560 až 580 °C

 

Obecný popis a možné použití rychlořezných nástrojových ocelí třídy 19

Pokud se vám články na tomto webu líbí a jsou vám přínosem, prosím o jejich podporu formou odkazů. Děkuji, Tumlík.


Přečtěte si také :