KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030275 P1030266 p1040859 p1050852
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘Pevné trny’

Trny válcové s malou kuželovitostí

Nejběžnější pevné trny, jichž se používá v kusové i sériové výrobě, zejména k soustružení a broušeni, jsou normalizovány, obr. 1. Obrobek navlečený na trnu (na jeho upínacím místě) se unáší třením a současně se středí. Aby se k upnutí obrobku dosáhlo potřeb­ného tření, jsou trny mírně kuželové (kuželovitost 0,075 až 0,04 mm na délku 100 mm).

 

trn s malou kuželovitostí pro obrábění v hrotech

 

Obrobky se na trny nejčastěji nalisovávají na pákových lisech. Tyto trny průměru od 3 do 100 mm jsou normalizovány. Obrobky musí mít díru předběžně obrobenou v toleranci H6, H7, H8 a jejich délka smí být nejvýše 1,5D. Kuželové upínací trny mají určitou výhodu v tom, že na nich lze upínat obrobky.. Číst dále….. »

Trny válcové (pro soustružení, broušení, apod.)

Nejběžnější typ tohoto tmu je na obr. 1. Obrobek má kalibrovanou díru a je suvně uložen na trnu 1. Matice 2 s podložkou 3 s výřezem upíná obrobek. Vnější průměr matice musí být menší než průměr díry v obrobku, aby se obrobek mohl sejmout bez vyšroubování matice 2.

 

letmý trn válcový

 

Jiný příklad upínacího trnu pro soustružení obrobku kuželového kola je na obr. 2, Poněvadž obrobek má stupňové osazené vrtání, je nutno použít pouzdra 2, které je suvně uloženo na tělese 1 trnu. Obrobek se upíná maticí 4 s podložkou 3, podobně jako v předcházejícím případě. Číst dále….. »

K obrábění součástí, jejichž povrch musí být přesně soustředný se závitem, se používá pevných nebo rozpínacích trnů, různých konstrukcí.


Trny hrotové

Nejjednodušší trn tohoto druhu (upíná se mezi hroty) je na obr. 1. Svým provedením je obdobný normálnímu soustružnickému trnu, avšak na povrchu má mírně kuželový závit. Pro maloseriovou výrobu se tyto trny cementují a kalí a jejich závit se brousí. Jejich nevýhodou je, že obrobek se na nich při obrábění (soustružení, broušení apod.) zatahuje a potom se těžko z trnu sundává.

 

jednoduché závitové trny pro upínání obrobků

 

Další závitový trn, který se hodí pro kusovou nebo maloseriovou výrobu, je na obr. 2. Trn se také kalí a jeho závit brousí, podle toho, kolik součástí se má na něm obrábět. Také na tomto trnu Číst dále….. »