KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030263 P1050350 p1050846 P1050011
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ’

Informativní hodnoty řezné rychlosti v [m/min] a posuvu s [mm/ot] při soustružení

Obráběný materiál

[kp/mm2]

Nástrojový materiál
Rychlořezná ocel Slinutý karbid Keramika
hrubování na čisto hrubování na čisto jemné obrábění polohrubování na čisto
v s v s v s v s v s v s v s
Ocel do 50 18-25 0,8 až 1,6 30-45   40-80 0,8 až 2 200 -400 do

2

250-400 do 0,1 250-500 0,2 až

0,6

300-600 do 0,2
Ocel 50-70 15-18 25-35 do

0,2

35-70 150 -250 180-250 200-350 250-400
Ocel 70-85 12-15 15-20   25-50 100-180 130-2200 150-250 180-300
Ocel 85-100 8-12 10-15   20-30 85-140 110-170 100-150 140-190
Ocel přes 100 5-10 8-12   20-25 70 – 100 80 – 120 _ -
Litina do 220 HB 15-20 do 2 20-25 do 0,2 60-90 do

2

70-100 do 0,2 80-120 do 0,1 80-150 do 0,1 120-200 do 0,1
Bronz, mosaz 20-40 30-50 100-200 150 -300 150 – 400 100-180 300-500
Hliník, slitiny Al 100-200 100-200 100-1000 150-1000 150-2000    

DOPORUČENÉ POSUVY NA JEDEN ZUB sz [mm] PRO FRÉZY SE SK(slinutým karbidem)

Druh frézy  Ocel pevnosti [kp/mm2] Litina
do 60 do 80 do 100 do 120 přes 120
Čelní frézyX(kappa)=60° 0,17-0,20 0,13-0,17 0,10-0,13 0,07-0,10 0,05-0,07 0,20-0,50
Čelní frézy  x(kappa)=90° 0,10-0,14 0,11-0,14 0,08-0,11 0,06-0,08 0,04-0,00 0,15-0,30
Kotoučové frézy 0,07-0,08 0,05-0,00 0,05-0,06 0,04-0,05 0,03-0,04 0,10-0,15
Válcové frézy 0,10-0,15 0,08-0,10 0,08-0,10 0,06-0,08 0,04-0,06 0,15-0,20
Slinutý karbid Sl) Hl;   H2
Při použiti jiných druhů slinutých karbidu řady S se posuvy zvětší v závislosti na druhu slinutého karbidu

DOPORUČENÉ ŘEZNÉ RYCHLOSTI PRO ČELNÍ FRÉZOVÁNÍ S FRÉZAMI SE SK(slinutým karbidem)

 

Obráběný materiál Pevnost [kp/mm2]  Řezná rychlost [m/min]  Druh SK 
  hrubování na čisto
Ocel uhlíková do 50 200-250 250-300  S1
50-60 150-200 200-250
60-70 130-170 17-200
70-85 110-140 140-170
85-100 90-110 110-130
Legovaná a nástrojová ocel 70-85 100-130 130-160
85-100 70-90 90-100
100-120 30-65 65-80
120-140 20-40 40-60
140-180 10-30 30-50
Litá ocel Do 50 80-120 120-160
50-70 60-90 90-120
přes 70 30-60 60-90
Šedá litina do 200HB 80-100 100-140 H1
přes 200 HB 60-80 80-100
Legovaná litina 250-400HB 40-60 60-80 H1, H2
Temperovaná litina 150-200HB 70-90 90-110 H1
Měď   150-250 250-350 G1
Mosaz 100-200 200-300 G1,H1
Bronz 80-150 150-200 G1,H1
Slitiny hliníku 300-500 500-1000 G1
Silumin 150-300 300-600 Hl
Slitiny hořčíku 800-1500 800-1500  G1
Plastické hmoty 50-250 150-400 G1
Tvrzený papír 100-150 150-200 H1,H2

Podrobné značení a druhy slinutých karbidů si přečtěte zde.


Při frézování závisí volba řezných podmínek nejen na obrobitelnosti materiálu a řezivosti materiálu nástroje, ale také ve značné míře na druhu nástroje, na řezném prostředí a na způsobu frézování. Kromě toho je často nutné korigovat řezné podmínky se zřetelem na tuhost frézovaného obrobku a též při vzniku chvění soustavy stroj-nástroj-obrobek.

DOPORUČENÉ POSUVY PRO FRÉZY Z HSS

 Obráběný materiál

 

Posuv na jeden zub frézy sz [mm]
        Frézy
válcové a čelní válcové stopkové ϕ   10-63 kotoučové tvarové a podsoustružené
Ocel pevnosti [kp/mm2] do 60 0,09-0,12 0,01-0,06 0,04-0,08 0,05-0,08
do 80 0,06-0,09 0,008-0,05 0,03-0,06 0,04-0,06
do 100 0,04-0,08 0,006-0,04 0,02-0,05 0,03-0,05
do 120 0,03-0,06 0,005-0,03 0,02-0,04 0,02-0,04
Ocel nerezavějící 0,03-0,06 0,006-0,04 0,02-0,05 0,03-0,05
Ocel litá 0,04-0,08 0,008-0,05 0,03-0,06 0,04-0,06
Ocel nerezavějící 0,03-0,06 0,006-0,04 0,02-0,05 0,03-0,05
Litina do 180 HB 0,06-0,09 0,01-0,06 0,04-0,08 0,05-0,08
Litina přes 180 HB 0,03-0,06 0,007-0,04 0,02-0,05 0,03-0,05
Litina temperovaná 0,04-0,08 0,008-0,05 0,04-0,08 0,04-0,06
Mosaz křehká 0,05-0,1 0,018-0,08 0,03-0,06 0,05-0,08
Mosaz měkká 0,06-0,12 0,014-0,07 0,04-0,07 0,04-0,06
Měď 0,06-0,09 0,012-0,06 0,04-0,08 -
Bronz 0,04-0,08 0,014-0,07 0,03-0,07 -
Slitiny Al tvářené 0,06-0,09 0,018-0,08 0,04-0,08 -
Slitiny Al tvářené lité 0,04-0,08 0,014-0,07 0,03-0,06 -
Duroplasty 0,04-0,08 0,015-0,08 0,04-0,08 -
Termoplasty 0,08-0,12 0,02-0,09 0,08-0,12 -

DOPORUČENÉ ŘEZNÉ RYCHLOSTI V [m/min] PRO FRÉZY Z HSS

Obráběný materiál    Hrubování [m/min]    Na čisto [m/min] 
             Frézy   
s frézovanými 

zuby 

s pod soustruž. 

zuby

s frézovanýmizuby s podsoustruž.

zuby

Ocelpevnosti

[kp/mm2]

Do 60 25 20 30 25
Do 80 20 15 25 20
Do 100 15 12 20 15
Do 120 12 10 15 12
Ocel nerezavějící 12 10 15 12
Ocel litá 20 15 25 20
Ocel manganová 12 10 15 12
Litina do 180 HB 15 15 20 20
Litina přes 180 HB 10 10 12 12
Litina temperovaná 20 15 25 20
Mosaz křehká 80 30 100 50
Mosaz měkká 100 25 150 35
Měď 150 200
Bronz 30 40
Slitiny Al tvářené 200 300
Slitiny Al lité 100 200
Duroplasty 40 50
Termoplasty 300 500

Při řezání závitů závitníky je hloubka řezu určena velikostí díry předvrtané pro závit. Podle praktických zkušeností se doporučuje volit průměr vrtáku pro předvrtání závitové díry tak, aby se využilo 3/4 až 4/5 rozsahu dolní a horní meze malého průměru závitu. Posuv závitníku je vždy určen stoupáním závitu a pro volbu řezných rychlostí závitníků z rychlořezných ocelí (HSS) je možno použít následující tabulky, ve které jsou řezné rychlosti pro řezání závitových děr střední délky {L^= 1,5 . D). Při větších délkách závitových děr je vhodné řezat závity při menších řezných rychlostech.

  

Obráběný materiál  Řezná rychlost [m/min] pro stoupání závitu 
Přes 1,75 mm  Do 

1,75 mm 

Ocel pevnosti do 50 kp/mm2  8-12  12-15 
Ocel pevnosti do 80 kp/mm2  6-10  10-12 
Ocel pevnosti do 100 kp/mm2  4-7  7-10 
Ocel pevnosti přes 100 kp/mm2  2-4  4-6 
Litá ocel, nástrojová ocel  4-6  6-8 
Oceli nerezavějící a chrómniklové  2-3  3-5 
Šedá litina do 180 HB  8-10  10-14 
Šedá litina přes 180 HB  5-6   5-8 
Tvárná a temperovaná litina  6-8  8-10 
Tvrzená litina  3-4   4-6 
Tvářené slitiny hliníku, elektron  25-30  25-35 
Lité slitiny hliníku a zinku  15-20  20-25 
Silumin  10-12  12-15 
Dural  12-15  15-25 
Měď     8-10     10-14 
Křehká mosaz  20-25  20-30 
Houževnatá mosaz  10-15  15-20 
Bronz měkký  8-12  12-10 
Bronz tvrdý  2-5  5- 8 
Plastické hmoty měkké  10-14  14-18 
Plastické hmoty tvrdé  4-6  6-8 

Při vyvrtávání se volba řezných podmínek řídí v zásadě stejnými pravidly jako při soustružení. Průřez třísky je zde však do značné míry ovlivněn tuhostí vyvrtávací tyče. Pro velká vyložení vyvrtávacích tyčí a pro vyvrtávací tyče malých průřezů se musí volit velmi malé posuvy vyvrtávání. Doporučené hodnoty řezných podmínek pro vyvrtávání jsou v následujících tabulkách.

DOPORUČENÉ ŘEZNÉ RYCHLOSTI PRO VYVRTÁVÁNÍ

  

Obráběný materiál Pevnost, tvrdost[kp/mm2] Řezná rychlost [m/min] Druh SK
hrubování na čisto jemné
Ocel uhlíková do 50 70-100 200-250 250-350 F1; S1
50-70 55-70 150-220 150-250
přes 50 30-50 80-120 100-200
Ocel slitinová 85-100 30- 50 95-150 120-170
100-130 25-30 50-80 90-120
130-180 20-30 30-50 50-90
Litá ocel 30-50 30-50 90-120 120-150
50-70 25-40 60-90 100-120
přes 70 20-30 30-50 60-100
Litina do 180HB 60-90 80-110 80-130 G1
180-250HB 40-60 50-80 70-100 GU,H1
přes 250 HB 30-50 40-60 50-70 Hl
Měď   200-300 250-400 250-500 G1
Mosaz 150-250 200-300 200-300 G1,H1
Bronz 100-200 150-300 150-350 G1,H1
Hliník 150-1000 800-2000 G1
Silumin 100-200 150- 300 Hl
Slitiny hořčíku 150-800 700-1500  G1
Plastické hmoty 150-300 200-400 G1
Tvrzený papír 150-250 200-300 H1,H2

DOPORUČENÉ POSUVY PRO VYVRTÁVÁNÍ

 

 

  

  

  

  

Obráběný materiál  Pevnost 
[kp/mm2] 
Posuv [mm/ot] 
hrubování  na čisto  jemné 
Ocel uhlíková  do 60  1,6  0,1až 0,2  0,05 až 0,08 
přes 60  1,4  0,04 až 0,07 
Ocel slitinová  85 až 100  1,2  0,05 až 0,08 
100 až 130  0,8  0,04 až 0,07 
130 až 180  0,4  0,03 až 0,06 
Litina  do 22  1,6  0,05 až 0.10 
přes 22  1,6  0,04 až 0,08 
Měď a slitiny mědi     1,6  0,03 až 0,06 
Hliník a slitiny lehkých kovů     1,6  0,03 až 0,10