KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030831 P1010205 P1050485 p1050862
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘Oceli třídy 17.’

Oceli třídy 17 patří podle použití ke konstrukčním legovaným ocelím. Tato třída se dále dělí na středně a vysoce legované. Legující prvky jsou: Cr, Ni, Cr – Ni, Cr- Mo, Cr – V, Cr – Al, Cr – Ni – Mo, Cr – Ni – Ti, Cr – Mo – V, Mn – Cr – Ni, Mn – Cr – Ti, Mn – Cr – V, Cr – Ni – Mo – V, Cr – Ni – Mo – W, Cr – Ni – Mo – Ti, Cr – Ni – V – W, Cr – Ni – W – Ti atd.

Jde o zvláštní třídu ocelí zejména vzhledem ke svým vlastnostem. Do třídy 17 řadíme oceli :

 • korozivzdorné
 • žáruvzdorné
 • magneticky měkké
 • magneticky tvrdé

Třetí číslice v základní číselné značce ocelí třídy 17 vyjadřuje typ legování ocelí jednotlivými legovacími prvky nebo skupinou hlavních legovacích prvků.

 • 17 0 xx – Oceli chromové
 • 17 1 xx – Oceli chromové s dalšími přísadovými prvky (Al, Mo, Ni)
 • 17 2 xx – Oceli chromniklové, popř. stabilizované (Ti, Nb)
 • 17 3 xx – Oceli chromniklové, popř. stabilizované (Ti, Nb) a s dalšími přísadovými prvky (Mo, V, W,, aj.)
 • 17 4 xx – Oceli manganochromové, manganochromniklové
 • 17 5 xx – Oceli niklové
 • 17 6 xx - Oceli manganové
 • 17 7 xx – Oceli volné
 • 17 8 xx - Oceli volné
 • 17 9 xx - Oceli volné

Čtvrtá číslice v základní číselné značce ocelí třídy 17 vyjadřuje obsah hlavních legovacích prvků Cr, Mn a Ni v jednotlivých druzích ocelí podle typu legování.

Tak jako v každém popisu oceli na stránkách Tumlikovo je uvedena vždy ocel dle ČSN, dále následuje obchodní značka Poldiny huti. Ve výpisu dále je za značkou oceli obsah prvků v % jež daná ocel obsahuje, dále způsob tepelného zpracování s amplitudami teplot použitelného tepelného zpracování daného druhu oceli.


KONSTRUKČNÍ OCELI LEGOVANÉ 17 0XX – 17 9xx

17 021 (Poldi AK1) -  obsah prvků v %: max. 0,15C, 13 Cr

Ocel korozivzdorná, žáruvzdorná, chromová. Ocel je dobře tvárná za tepla, v žíhaném i zušlechtěném stavu dobře obrobitelná. Vhodná pro výrobu zařízení pracujících s parami nebo kapalinami. Pro výrobu tyčí broušených, loupaných a leštěných, plechů, bezešvých trubek, výkovků. Odolává korozi vzduchem, parou i vodou. V zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu některým slabým organickým kyselinám za studena. Odolnost vůči korozi se zvyšuje leštěním. Ve stavu žíhaném poměrně dobře odolává žáru do 800 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná. Před svařováním se doporučuje předehřev na teplotu 200 – 300 °C. Technologii svařování a druh přídavného materiálu nutno volit s přihlédnutím ke tvaru svařence, agresivitě pracovního média a k tepelnému zpracování materiálu celého zařízení.

 • kování 1050 až 800 °C
 • základní žíhání 1 h na teplotě 800 až 840 °C a pak ochlazovat 30 °C/h až na teplotu 650 °C
 • žíhání před alitováním 750 až 790 °C
 • žíhání p0 alitování 720 až 750 °C
 • kalení do oleje (vzduchem) 920 až 960  °C
 • popouštění 2h 640 až 700  °C

 

 17 022 (AK 2S) – obsah prvků v %: 0,2 C, 13 Cr

Ocel korozivzdorná, chromová. Vhodná pro plechy, tyče loupané, broušené nebo leštěné, výkovky. Ocel odolává v zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu za studena některým slabým organickým kyselinám. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním. Ocel má poměrně dobrou odolnost proti opalu. Je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Je vhodná pro výrobu zařízení, která pracují se vzduchem, parou nebo vodou. Svařitelnost dobrá (údaj o svařitelnosti platí jen při obsahu uhlíku do 0,20 %).

 • kování 1100 až 900 °C
 • základní žíhání 1 h na teplotě 800 až 840 °C a pak ochlazovat 30 °C/h až na teplotu 650 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení do oleje (vzduchem) 1000 až 1050  °C
 • popouštění 2h 650 až 750  °C

 

17 023 (Poldi AK 3S) - obsah prvků v %: 0,3 C, 13 Cr

Ocel korozivzdorná, chromová. Vhodná pro plechy, tyče loupané, broušené nebo leštěné, výkovky. Ocel odolává v kaleném nebo zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu za studena některým slabým organickým kyselinám. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním povrchu. V zušlechtěném stavu je nižší než u oceli 17 022. Je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Ve stavu kaleném se používá na nástroje a v kaleném nebo zušlechtěném stavu na konstrukční součásti, u nichž se při zvýšené pevnosti požaduje odolnost proti korozi v prostředí vzduchu, páry a vody (např. armatury). Svařitelnost obtížná (svařování této oceli se nedoporučuje).

 • kování 1100 až 900 °C
 • základní žíhání 1 h na teplotě 800 až 840 °C a pak ochlazovat 30 °C/h až na teplotu 650 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení do oleje (vzduchem) 1000 až 1050  °C
 • popouštění 2h 150 až 200  °C pro HRC 48

 

17 027 (Poldi AK 2) - obsah prvků v %: 0,25 C, 15 Cr

Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je kalitelná, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Užívá se jí v zušlechtěném stavu na součásti a armatury, pracující v prostředí páry, vody a kapalin, které nejsou podstatně agresivnější než voda, např. lopatky oběžných kol kompresorů, ventilové kroužky, písty, sedla, šrouby a matice. Oceli se nedoporučuje používat ve stavu žíhaném, v němž má nižší korozní odolnost. Svařitelnost obtížná.

 • kování 1100 až 900 °C
 • základní žíhání 1 h na teplotě 800 až 840 °C a pak ochlazovat 30 °C/h až na teplotu 650 °C
 • kalení do oleje 1000 až 1050  °C
 • popouštění 2h 650 až 710  °C

 

17 029 (Poldi AK 5) - obsah prvků v %: 0,45 C, 15 Cr

Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je kalitelná, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Používá se v kaleném stavu na součásti a výrobky, jež mají být tvrdé nebo odolávat opotřebení (s tvrdostí nad 52 HRC), např. strojní, kuchyňské, stolní a kapesní nože, nůžky, chirurgické nástroje, měřidla, pánve, a břity vah. Oceli se nedoporučuje používat ve stavu žíhaném, v němž má nižší korozní odolnost. Další vlastnosti: ocel v kaleném stavu s kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a slabým organickým kyselinám lépe než ocel 17 023. Odolnost proti korozi se zvyšuje dokonalým vyleštěním povrchu. Ocel není vhodná pro svařování.

 • kování 1100 až 900 °C
 • základní žíhání 1 h na teplotě 800 až 840 °C a pak ochlazovat 30 °C/h až na teplotu 650 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 700 až 750 °C
 • kalení do oleje 1000 až 1050  °C
 • popouštění 2h 150 až 200  °C na min. HRC 52

 

17 042 (Poldi AK 9) - obsah prvků v %: 1 C, 17 Cr

Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je poloferitická, feromagnetická. Vhodná pro tyče, plechy a bezešvé trubky. Je dobře tvárná za tepla, za studena je dobře obrobitelná. Odolává žáru (ovykle v žíhaném stavu) do teploty 800 °C, je vhodná k povrchovému hliníkování. Pohliníkovaná odolává žáru do teploty 950 °C. S kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a slabým organickým kyselinám. Je použitelná na součásti klidně a mírně namáhané, které mají odolávat rezivění. Je vhodná na různá kuchyňská zařízení, lze ji použít na trubky předehřívačů vzduchu, na rekuperátory a ochranné trubky termočlánků. Svařitelnost dobrá. Před svařováním je nutný předehřev na teplotu asi 150 °C. Okolí svarů je i po vyžíhání náchylné k trhlinám následkem zhrubnutí zrna.

 • kování 1050 až 850 °C
 • základní žíhání 6 až 10h na teplotě 760 až 790 °C a pak ochlazovat 30 °C/h až na teplotu 400 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 650 až 700 °C
 • kalení do oleje 980 až 1020  °C
 • popouštění 2h 150 až 200  °C na min. HRC 56

 

17 115 (Poldi 702 D)- obsah prvků v %: 0,45 C, 3 Si, 8,5 Cr
 • kování 1100 až 900 °C
 • základní žíhání 1 h na teplotě 800 až 880 °C a pak ochlazovat ve vodě
 • žíhání ke snížení pnutí 760 až 800 °C
 • kalení do oleje 1020 až 1080  °C
 • popouštění  750 až 800  °C na min. HRC 52

 

17 153 (Poldi AKX) – obsah prvků v %: max. 0,2 C, 25 Cr

Ocel žáruvzdorná, feritická, chromová. Je za tepla dobře a za studena obtížně tvařitelná. S mořeným nebo obrobeným povrchem odolává korozi. Je vhodná na žáruvzdorná zařízení a nářadí (určena pro teploty nad 800 °C

při nižších teplotách cca 400 – 550 °C a 600 – 800 °C dochází ke křehnutí oceli ), zejména v atmosférách obsahujících sloučeniny síry a v atmosférách, kde dochází k intenzivnímu nauhličování a na žáruvzdorné součásti kotlů s vysokými provozními teplotami a nízkým mechanickým namáháním. Svařitelnost obtížná, doporučuje se předehřev na 200 – 300 °C.

 • kování 1050 až 600 °C
 • ihned přihřát a žíhat
 • základní žíhání 780 až 800 °C
 • popouštění 100 až 250 °C

 

17 242 (Poldi AKV) - obsah prvků v %: 0,2 C, 18 Cr, 8 Ni

Ocel Cr-Ni korozivzdorná. Vhodná pro plechy a pásy, tyče, trubky bezešvé i svařované. Odolává korozi v pasivním a v některých prostředích i v aktivním stavu. Odolává kyselině dusičné (vyjma koncentrované za varu), velmi zředěné kyselině sírové a za přístupu vzduchu i některým silnějším organickým kyselinám (např. octové, citrónové). Velmi dobře odolává atmosférické korozi. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním povrchu, klesá však zpevněním povrchu při tváření za studena. Ocel je dobře tvárná za tepla i za studena, obrobitelnost je ztížená. Je vhodná na součásti a zařízení v chemickém, potravinářském a kvasném průmyslu pro teploty max. 400 °C, na součásti zimotvorných zařízení (mimo prostředí solanky), zařízení pro zkapalňování vzduchu, chirurgické nástroje (mimo nástroje řezné) a na zubní protézy. Ocel je svařitelná elektrickým obloukem nebo plamenem. Bude-li svar vystaven silným korozivním vlivům, je nutno austenitizačně vyžíhat celou svařovanou součást. Nelze-li tuto operaci provést, je nutno volit stabilizovanou ocel 17 246.

 • kování 1000 až 900 °C
 • rozpouštěcí žíhání 1020 až 1070 °C
 • ochlazovat ve vodě
 • nesmí se žíhat v rozmezí teplot 400 až 900 °C
 • pevnost lze zvýšit pouze tvářením za studena

 

17 246 (Poldi AKV S) - obsah prvků v %: 0,1 C, 18 Cr, 8 Ni + Ti

Ocel Cr-Ni-Ti austenitická, žáruvzdorná a korozivzdorná. Vhodná na tyče, plechy, pásy a pruhy, svařované trubky a dráty. Ocel s dobrou odolností proti atmosférickým vlivům a vodám, kyselině dusičné vyjma koncentrované za varu, velmi zředěné kyselině sírové a některým silnějším kyselinám organickým (např. octové a citrónové) za přístupu vzduchu. Odolnost proti korozi klesá tvářením za studena. Dokonalejší úpravou povrchu se odolnost proti korozi zvyšuje. Odolnost proti mezikrystalové korozi se nezaručuje. Ocel dobře odolává opalu v oxidujícím prostředí, které neobsahuje síru. Za přítomnosti síry v oxidujících spalinách se životnost snižuje. Pro nauhličující sirné prostředí se ocel nedoporučuje. Je určena jako korozivzdorná pro použití při teplotách do 400 °C, jako žáruvzdorná do teploty 850 °C . V rozmezí teplot 600 – 800 °C může ocel zkřehnout. Vhodná pro svařování.

 • kování 1100 až 900 °C
 • rozpouštěcí žíhání 1020 až 1070 °C
 • ochlazovat ve vodě
 •  stabilizační žíhání 2 až 4h 800 až 900 °C
 • pevnost lze zvýšit pouze tvářením za studena

 

17 253 (Poldi Antoxyd)) - obsah prvků v %: 0,2 C, 20 Cr, 40 Ni

Ocel Cr-Ni austenitická, žáruvzdorná. Tvařitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Je vhodná pro výrobu žáruvzdorných součástí průmyslových zařízení, nosné a manipulační elementy pro smaltování, pro kalírny, žíhárny, topné odporové dráty apod. Svařitelnost dobrá.

 • kování 1100 až 900 °C
 • rozpouštěcí žíhání 1070 až 1120 °C
 • ochlazovat ve vodě

 

17 255 (AKC) - obsah prvků v %: 0,2 C, 25 Cr, 20 Ni

Ocel Cr-Ni austenitická, žáruvzdorná v oxidačním prostředí 900 – 1100 °C. Nesnáší uhličité a sirné prostředí. Dobře tvařitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Vhodná pro použití na vysoce tepelně i mechanicky namáhané součásti průmyslových pecí jako jsou mufle žíhacích pecí, komory, rošty, poklopy a nosné elementy, kalírny. Vhodná pro parní kotle, pouzdra termočlánků a sklářské formy a také pro mořírny neželezných kovů (z důvodu kyselinovzdornosti). Svařitelnost zaručená.

 • kování 1100 až 900 °C
 • rozpouštěcí žíhání 1080 až 1120 °C
 • ochlazovat ve vodě

 

17 322 (Poldi AKR M) - obsah prvků v %: 0,3 C, 14 Cr,14 Ni,2,2 W, 0,3 Mo
 • kování 1100 až 900 °C
 • stabilizační žíhání 2 až 4h na teplotě 850 až 880 °C
 • ochlazovat na vzduchu 

 

17 345 (Poldi AKV Extra) - obsah prvků v %: 0,1 C, 18 Cr,10 Ni, 2 Mo
 • kování 1150 až 900 °C
 • rozpouštěcí žíhání 1020 až 1070 °C
 • ochlazovat ve vodě
 • nesmí se žíhat v rozmezí teplot 400 až 900 °C
 • pevnost lze zvýšit pouze tvářením za studena

 

17 347 (Poldi AKV Extra S) - obsah prvků v %: 0,1 C, 18 Cr,10 Ni, 2 Mo
 • kování 1100 až 900 °C
 • rozpouštěcí žíhání 1020 až 1070 °C
 • ochlazovat ve vodě
 • stabilizační žíhání 2 až 4h na teplotě 850 až 900 °C
 • ochlazovat na vzduchu 
 • pevnost lze zvýšit pouze tvářením za studena

 

17 536 (Poldi Ni 36) - obsah prvků v %: 0,1 C, 36 Ni
 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání  780 až 810 °C
 • ochlazovat ve vodě

 

17 618 (Poldi HS) - obsah prvků v %: 1,2 C, 12 Mn
 • kování 950 až 800°C
 • rozpouštěcí žíhání  1000 až 1050 °C
 • pozvolna ohřívat na 850 °C
 • dohřát na 1000 až 1050 °C
 • ochlazovat ve vodě