KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1120022 P1050487 P1030696 P1010354
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘NÁSTROJOVÉ OCELI’

Oblast použití slinutých karbidů je velmi rozsáhlá. Používají se pro jemné obrábění i pro těžké hrubování téměř všech druhů materiálů na nejrozmanitějších obráběcích strojích. Volba a možnosti použití jednotlivých druhů slinutých karbidů jsou uvedeny v následujícím přehledu.

F2 — P 01.3

 • Je nejtvrdší, velmi vzdorný proti otěru, avšak zároveň velmi křehký. Používá se jen pro nejjemnější soustružení a vyvrtávání oceli a lité oceli nepřerušovaným řezem při vysokých řezných rychlostech přes 200 m/min a při nejmenších posuvech a malých hloubkách řezu. Není vhodný pro frézování.

F1— P 01.4

 • Je určen především pro jemné soustružení a vyvrtávání oceli a lité oceli při velkých řezných rychlostech a posuvech asi do 0,15 mm/ot. při nepřerušovaném řezu. Je velmi náchylný k praskání při pájení a broušení, neboť je velmi málo odolný proti teplotním rázům. Pro frézování se použije jen výjimečně.

S1 — P 10

 • Je méně otěruvzdorný, ale houževnatější než druhy F2 a F1. Je určen hlavně k obrábění oceli a lité oceli při posuvu do 0,6 mm/ot. Není vhodný pro velké úběry třísek a pro přerušovaný řez. Řezné rychlosti musí být nižší než při použití F1. Hodí se především pro dokončování, popř. polohrubování při soustružení, frézování a kopírování.

S1.1 — P 10

 • Doporučuje se především pro soustružení závitů na poloautomatech a automatech při řezných rychlostech 80 až 120 m/min podle druhu obráběné oceli bez kůry a vměstků.

S2 — P 20

 • Používá se na polohrubování oceli, lité oceli a temperované litiny pro posuvy až do 1 mm/ot, avšak při řezných rychloste.ch asi o 30 % menších než při použití 81. Lze ho použít i pro nestejnoměrnou hloubku řezu a pro přerušo­vaný řez při malé hloubce řezu. Je velmi vhodný pro kopírování, pro frézo­vání na čisto, pro vrtání hlubokých děr, na záhlubníky, frézy atd.

S3 — P 30

 • Je určen pro hrubování oceli, lité oceli a temperované litiny při větších průřezech třísky i při přerušovaném řezu. Je vhodný pro soustružení, frézování a hoblování. Řezné rychlosti musí být asi o 45 % menší než u S1, posuv až 2 mm/ot.

S4 — P 40

 • Je vhodný k hrubování ocelových výkovků a odlitků při přerušovaném řezu i při nečistém povrchu. Řezné rychlosti se doporučují asi o 55 % menší než u S1, posuvy do 3 až 4 mm/ot. Používá se pro soustružení, frézování, hoblování, obráženi a částečně pro práce na automatech.

S5 — P 50

 • Svými vlastnostmi vyplňuje mezeru mezi slinutými karbidy a rychlořeznou ocelí. Je určen k velmi těžkému hrubování soustružením, frézováním a hoblováním ocelí nízké pevnosti, nerezavějících a žárovzdorných ocelí. Řezné rychlosti se volí asi o 70 % menší než u S1 a posuvy 4 mm/ot i více.

S6 — P 50

 • Nejhouževnatější druh této skupiny pro nejtěžší řezné podmínky, především pro hoblování při malých řezných rychlostech a velkých průřezech třísky.

U1 — M 10

 • Je určen pro dokončovací soustružení a frézování oceli, lité oceli a temperované litiny nepřerušovaným řezem za předpokladu drobivé třísky. Je vhod­ný pro obrábění na automatech. Může se použít pro soustružení a frézování šedé litiny, pro soustružení kalené oceli a pro obrábění hliníkových slitin a velkým obsahem křemíku.

U2 — M 20

 • Doporučuje se pro dokončování i hrubování oceli, lité oceli, temperované litiny a odlitků s pískem i vměstky a k obrábění nejtíže obrobitelných materiálů, kde nevyhovuje Ul. Je vhodný pro soustružení, frézování i hoblování legovaných ocelí a litiny při malých průřezech třísky a menších řezných rychlostech.

U3 — M 30

 • Je určen pro hoblování a hrubé frézování těžkoobrobitelných materiálů. Vhodný pro upichování na automatech, pro obrábění ocelí malé pevnosti (cementační a automatové oceli). Může se použít jako náhrada za S4 a S5 pro obrábění přerušovaným řezem nebo při nečistém a nerovném povrchu.

H3 — K 01

 • Používá se pro jemné soustružení, frézování a vrtání šedé litiny, hliníkových slitin s velkým obsahem křemíku, kompozic, plastických hmot, tvrzeného papíru a azbestových materiálů. Je vhodný pro soustružení kalené oceli tvrdosti přes 50 HRC a tvrzené litiny přes 80 HSH s čistým povrchem nepřerušovaným řezem.

H2 — K 05

 • Používá se jako H3. Je vhodný pro soustružení kalené oceli tvrdosti do 50 HEC a tvrzené litiny do 80 HRC s čistým povrchem nepřerušovaným řezem. Doporučuje se pro obrábění na automatech.

H1 — K 10

 • Je určen k obrábění litiny tvrdosti přes 200 HB, ledované oceli pevnosti přes 140 kp/mm2, kalené oceli tvrdosti přes 50 HRC, temperované litiny, slitin mědi a křemíkových slitin hliníku, lisovaných a plastických hmot. Nehodí se k obrábění nečistých a nerovných ploch.

G1 — K 20

 • Doporučuje se pro obrábění litiny tvrdosti do 220 HB, neželezných kovů, plastických hmot, pro vrtání hlubokých děr do šedé litiny, nerezavějících a žárovzdorných ocelí. Lze jím obrábět nerovné a nečistě povrchy a snese i přerušovaný řez.

G1.1 — K 30

 • Je určen pro soustružení, frézování a hoblování šedé litiny tvrdosti do 180 HB a ocelí pevnosti do 50 kp/mm3, pro obrábění barevných kovů, hliníku, zinku, plastických hmot, dřeva atd. Je vhodný pro přerušovaný řez při větších průřezech třísky a malých řezných rychlostech i pro nečistý povrch a proměnlivou hloubku řezu.

G2 — K 40

 • Používá se pro soustružení, frézování a hoblování všech druhů dřeva, lisovaných a plastických materiálů, barevných kovů, hliníku a zinku. Umožňuje obrábění přerušovaným řezem a nečistých povrchů při větších průřezech třís­ky a malých řezných rychlostech.

G3 — K 50

 • Doporučuje se na velmi jemné obrábění litiny a uhlíkových elektrod, na vrtací korunky pro vrtání hornin, k výrobě raznic a dílů střižných nástrojů.

G4 a G5

 • Slouží pro výrobu zápustek na lisování hlav šroubů a nýtů za studena a na součásti namáhané kromě otěru i ohybem.

 

Zajímavá je převodní tabulka slinutých karbidů, ve které se nacházejí ekvivalenty SK vůči značení ISO různých států.


 

Slinuté karbidy používané k výrobě řezných nástrojů je možno podle je­jich chemického složení rozdělit v zásadě do dvou hlavních skupin.

1. Slinuté karbidy jednokarbidové soustavy WC-Co (karbid wolfra­mu + kobaltové pojivo) — řada G a H. Jsou určeny především pro obrá­bění litiny, neželezných kovů a jejich slitin, plastických hmot apod.

2. Slinuté karbidy dvoukarbidové soustavy WC-TiC-Co (karbid wolframu + karbid titanu + kobaltové pojivo) — řada S a F. Jsou určeny výhradně pro obrábění všech, druhů oceli a lité oceli. Do této skupiny patří ještě tzv. univerzální slinuté karbidy řady U. Svým složením umožňují obrábění nejen oceli a lité oceli, ale i všech druhů litiny, těžkoobrobitelných ocelí a slitin.

 

Druh

SK

Označení ISO

Skupina

Podskupina

Barva

F2

F1

S1; S1.1

S2

S3

S4

S5; S6

P

P01.3

P01.4

P 10

P 20

P 30

P 40

P 50

Modrá

U1

U2

U3

M

M 10

M 20

M 30

Žlutá

H3

H2

H1

G1

G1.1

G2

G3

K

 

K 01

K 05

K 10

K 20

K 30

K40

K50

Červená

Rozdělení slinutých karbidů pro obrábění vychází z hlediska řezného procesu, a značně zjednodušuje značení. Základní třídění ISO obsahuje jen tří hlavní skupiny P, M a K. Tyto skupiny se dále dělí z hlediska použití na podskupiny, které se označují písmeny příslušných hlavních skupin (P, M, K) a dalším dvoumístným číslem tak jako v tabulce.

Hlavní

skupina

Barva

ČSN

Obráběný materiál

Podskupina

P

Modř

ultramarín

světlá

č. 4400

Pro obrábění materiálů dávajících dlouhou třísku.

Ocel, litá ocel, temperovaná

litina

P 01

P 10

P 20

P 30

P 40

P 50

M

Žluť

chrómová

tmavá

Č. 6400

Pro obrábění materiálů dávajících dlouhou i krátkou

třísku. Ocel, litá ocel, manganové a austenitické oceli,

šedá, temperovaná a legovaná  litina, automatová ocel

a oceli malých pevností

M 10

M 20

M 30

M 40

K

Červeň

višňová

č. 8300

Pro obrábění materiálů dávajících krátkou třísku. Šedá, tvrzená a kokilová litina,

neželezné kovy, kalená ocel,

plastické hmoty, dřevo

K 01

K 10

K 20

K 30

K 40

K 50

V podskupinách s nízkým Číslem (P 01, M 10, K 01) jsou druhy s velkou odolností proti otěru a s maíou houževnatostí a v podskupinách s vysokým číslem (P 50, M 40, K 50) jsou druhy s malou odolností proti otěru a s velkou houževnatostí.
Dvoumístná soustava označování ISO má tu přednost, že se v ní mohou tvořit ještě meziskupiny 05, 15, 25 atd., které umožňují ještě přesnější zařazování slinutých karbidů podle jejich vlastností. Kromě toho připouští ISO další dělení podskupiny P 01 na P 01.1 — P 01.2 — P 01.3 — P 01.4.

Mechanické vlastnosti slinutých karbidů a jejich chemické složení

 

 

Druh SK

Informativní chemické složení [%]

Pevnost v ohybu [kp/mm2]

Tvrdost [HRA]

WC

TiC

Co

F2

71

25

4

95

90,5

F1

74

20

6

100

90

S1

78

16

6

3TaC

115

89,5

S1.1

75

16

6

110

90

S2

78

14

8

120

89

S3

84

8

8

125

88,5

S4

85

4

9

2 TaC

135

88

S5

82

3

12

3TaC

145

87,5

S6

77

3

15

5 TaC

150

87

U1

86,5

5

7

1 TaC    .

0,5 Cr3C2

125

89,5

U2

81

3

10

5 TaC

1 Cr3C2

145

89

U3

78,5

1,2

15

3 TaC

2,3 Cr3C2

145

87,5

H3

97

3

2 TaC

100

90

H2

94

4

100

89,5

H1

95

5

110

89

G1

94

6

120

88

G1.1

92

8

130

87,5

G2

89

11

140

86,5

G3

85

15

160

85

G4

80

20

170

84

G5

75

25

180

83


Rychlořezné nástrojové oceli, jejich chemické složení a způsoby tepelného zpracování

Článek o obecném rozdělení nástrojových ocelí na uhlíkové, legované a rychlořezné popisuje jednotlivé druhy nástrojových ocelí třídy 19 obecně a předkládá různé způsoby použití těchto materiálů v nástrojařství, jejich použití při výrobě nástrojů, nářadí a nebo přípravků.

Aby výpis charakteristik materiálů byl kompletní a úplný, je třeba uvést také chemické složení jednotlivých druhů ocelí třídy 19 a také druhy tepelných zpracování těchto ocelí.

Tento článek jak již vyplývá z názvu popisuje složení rychlořezných ocelí a způsoby jejich tepelné úpravy. 

Chemické složení dalších ocelí třídy 19 je zde:

UHLÍKOVÉ 19 0XX – 19 299

LEGOVANÉ 19 300 – 19 799

  Číst dále….. »

Legované nástrojové oceli, jejich chemické složení a způsoby tepelného zpracování

Článek o obecném rozdělení nástrojových ocelí na uhlíkové, legované a rychlořezné popisuje jednotlivé druhy nástrojových ocelí třídy 19 obecně a předkládá různé způsoby použití těchto materiálů v nástrojařství, jejich použití při výrobě nástrojů, nářadí a nebo přípravků.

Aby výpis charakteristik materiálů byl kompletní a úplný, je třeba uvést také chemické složení jednotlivých druhů ocelí třídy 19 a také druhy tepelných zpracování těchto ocelí.

Tento článek jak již vyplývá z názvu popisuje složení legovaných nástrojových ocelí a způsoby jejich tepelné úpravy. 

Chemické složení dalších ocelí třídy 19 je zde:

UHLÍKOVÉ 19 0XX – 19 299

RYCHLOŘEZNÉ 19 800 – 19 899

  Číst dále….. »

Uhlíkové nástrojové oceli, jejich chemické složení a způsoby tepelného zpracování

Článek o obecném rozdělení nástrojových ocelí na uhlíkové, legované a rychlořezné popisuje jednotlivé druhy nástrojových ocelí třídy 19 obecně a předkládá různé způsoby použití těchto materiálů v nástrojařství, jejich použití při výrobě nástrojů, nářadí a nebo přípravků.

Aby výpis charakteristik materiálů byl kompletní a úplný, je třeba uvést také chemické složení jednotlivých druhů ocelí třídy 19 a také druhy tepelných zpracování těchto ocelí.

Tento článek jak již vyplývá z názvu popisuje složení uhlíkových ocelí a způsoby jejich tepelné úpravy. 

Chemické složení dalších ocelí třídy 19 je zde:

LEGOVANÉ 19 300 – 19 799

RYCHLOŘEZNÉ 19 800 – 19 899

 

Číst dále….. »