KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030815 P1050002 P1050056 P1050472
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘Kotoučovou frézou’

Při výrobě ozubených kol frézováním dělicím způsobem se používají tvarové frézy, kotoučové modulové frézy nástrčné(nejběžnější) a modulové frézy stopkové tzv.čepové . Tyto frézy se nazývají modulové, protože jsou vyráběny k určitému modulu ozubení.Obrys jejích zubů odpovídá vždy zubové mezeře.

 Kotoučová modulová fréza vykonává hlavní řezný pohyb, stůl s obrobkem se pohybuje proti otáčení frézy. Obrobek je upnut v dělicím přístroji, který zajišťuje potřebný dělicí pohyb. Modulová fréza je ustavena přesně do osy obrobku její dráha musí být s touto osou rovnoběžná. Můžeme upínat i frézovat více obrobků najednou. Fréza je při počátku obrábění ustavena na patní kružnici obráběného kola.

U menších modulů frézujeme zubní mezeru na jeden záběr. U větších modulů obvykle dva – jeden hrubovací, druhý načisto. Dělicím pohybem přímým, převodovým nebo diferenciálním pootočíme obrobek vždy o jednu zubovou rozteč. Tento cyklus se opakuje až do vyfrézování celého ozubení.

Protože není ekonomické na každý počet zubů daného modulu mít jeden kus modulové frézy odpovídající evolventě zubu takového kola vyrábí se frézy v sadách. Sady jsou 26ti, 15ti, a 8mi členné. Jejich rozdělení je v následující tabulce, v tabulce jsou jednotlivá čísla fréz podle počtu zubů a v které jsou sadě. Nejběžnější jsou sady s 8 členy.

Frézování ozubených kol dělící metodou není moc přesné, a ozubené soukolí takto vyrobené se po sobě nepřesně odvaluje. Navíc vzniká další nepřesnost v dělení za pomoci dělícího přístroje, kdy můžou vzniknout odchylky na dělícím kruhu, chyby obsluhy atd.

V případě výroby ozubených kol dělící metodou pomocí kotoučové modulové(tvarové) frézy je třeba mít na zřeteli, že frézy jsou vyráběny na řezání zubů v určitém úhlu záběru. Do nějaké doby to býval úhel záběru 15 °, ale ten se časem ukázal jako nevyhovující z důvodu potřebného většího minimálního počtu zubů (cca 25) aniž by došlo k výraznému podřezání zubů v patě. Kotoučová modulová fréza vypadá takto:

kotoučová modulová fréza

Proto se v dnešní době užívá fréz jak odvalovacích tak kotoučových s úhlem záběru 20° kde je minimální počet řezaných zubů cca 12z.

Při požadavku menšího počtu zubů, a při zachování profilu(evolventy) boku zuby je ale i toto možné v případě korigování rozměru takového ozubeného kola.Výsledný tvar zubu korigovaného ozubení vychází ovšem přesně jenom při odvalování odvalovací frézou!!  Korekce ozubených kol je poměrně složité téma kterému budu věnovat samostatně a jen v souvislosti s odvalováním ozubení u kterého je pouze možné, má smysl i význam.

Výroba ozubení dělícím způsobem tvarovou frézou v případě přímého ozubení je jednoduchá a je důležité jen zachovat jak vertikální tak horizontální rovnoběžnost os obráběného kola a výrobního nástroje(frézy).

Možnosti dělení

Přímé:
 •  (dělící kotouč nalícovaný na vřeteni, typicky 24 dílů) nebo dělící deska se západkou a dílky po obvodu
Nepřímé jednoduché(převodové):
 • dělení probíhá na jednom dělícím kruhu dělících dírek a využívá šroubového převodu děličky(šnek a šnekové kolo)
Nepřímé složené(převodové nepřímé):
 •  dělení pracuje na dvou kruzích dělících dírek
Diferenciální dělení:
 • používá se v případě, že nestačí počet dírek na dělícím kotouči (typicky prvočísla) a tato diference(rozdíl) se opraví natáčením a nebo odtáčením dělící desky vůči otáčení dělící kliky. Diferenciální dělení je docela zajímavé téma na samostatný článek.

Druhy dělení a použití dělícího přístroje jsou popsány v tomto článku.

Co se týče šikmého ozubení tak platí pravidlo mimoběžnosti os obráběného kola a modulové frézy o úhel stoupání šroubovice. Aby šroubovice probíhala v celé délce obráběného kola ve stejném úhlu je třeba doplnit obráběnému kolu přídavný pohyb za pomoci výměnných ozubených kol a jeho spojení do soustavy dělička-posuvový šroub stolu. Díky tomuto spojení dojde k pootočení dělícího aparátu o určitý úhel v závislosti na uražené dráze obrobku.

V případě výroby šikmého ozubení dělícím způsobem není možné použít diferenciálního dělení!!

V případě výroby prvočísel dělícím způsobem, není možné použít šikmé ozubení!!


………..připravuje se