KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1040026 P1010702 p1040787 P1050180
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘Legované nástrojové oceli’

Legované nástrojové oceli, jejich chemické složení a způsoby tepelného zpracování

Článek o obecném rozdělení nástrojových ocelí na uhlíkové, legované a rychlořezné popisuje jednotlivé druhy nástrojových ocelí třídy 19 obecně a předkládá různé způsoby použití těchto materiálů v nástrojařství, jejich použití při výrobě nástrojů, nářadí a nebo přípravků.

Aby výpis charakteristik materiálů byl kompletní a úplný, je třeba uvést také chemické složení jednotlivých druhů ocelí třídy 19 a také druhy tepelných zpracování těchto ocelí.

Tento článek jak již vyplývá z názvu popisuje složení legovaných nástrojových ocelí a způsoby jejich tepelné úpravy. 

Chemické složení dalších ocelí třídy 19 je zde:

UHLÍKOVÉ 19 0XX – 19 299

RYCHLOŘEZNÉ 19 800 – 19 899

  Číst dále….. »

Používají se pro méně namáhané řezné nástroje při nižších řezných rychlostech, k obrábění materiálů o nízkých pevnostech a všude tam, kde by bylo použití rychlořezných ocelí zbytečné.

Legované nástrojové oceli jsou oceli slitinové. Hlavními přísadovými prvky v nástrojových ocelích pro řezné nástroje jsou chróm, wolfram, vanad, dále i molybden a mangan. Tyto prvky patří mezi. karbidotvorné. Oceli pro řezné nástroje obsahují buď jeden, nebo více z uváděných přísadových prvků v měnícím se obsahu, které různě zlepšují požadované vlastnosti řezných nástrojů. Z přísadových prvků se vyskytuje prakticky ve všech ocelích chróm od 2,0 až do 12 %. Při dosažení dobrých řezných vlastností jsou obsahy uhlíku vysoké, u většiny ocelí bývají od 1,0 do 1,5 %. Chrómové ledeburitické oceli s vysokým obsahem chrómu mají obsah uhlíku od 1,5 do 2 %.

Přísadovými prvky se kromě jiného zlepšuje u legovaných ocelí pro řezné nástroje i prokalitelnost, která je velmi důležitá pro střední a velké nástroje, a snižuje se jimi i nebezpečí přehřátí při kalení. Snížením kritické rychlosti ochlazování vlivem přísadových prvků je umožněno u většiny ocelí kalení do oleje nebo dokonce i na vzduchu, jako např. u ledoburitických chromových ocelí s vyso­kým obsahem chrómu. Zvýšenou tvrdostí vlivem karbidotvorných přísadových prvků se zvětšuje také odolnost proti opotřebení, a tím i trvanlivost řezných nástrojů. Vysokou odolností proti opotřebení so vyznačují zejména oceli vysoce nadeutektoidní nebo ledeburi­tické, s vysokým obsahem karbidotvorných prvků. Další důležitou vlastností ledeburitických ocelí je i větší odolnost proti popouštění v porovnání s  ostatními druhy legovaných ocelí. 

Dají se  také vytvrzovat, podobně jako rychlořezné oceli. Podmiňuje to však zvláštní způsob kalení z vhodných vysokých teplot s ná­sledujícím popouštěním na vysoko teploty do oblasti sekundární tvrdosti, která bývá kolem 500 °C. V porovnám s rychlořeznými ocelemi je také oblast sekundární tvrdosti užší, a dosažení vhodné tvrdosti vyžaduje velmi přesné dodržování popouštěcích podmínek, zejména však teploty popouštění. Uvedený způsob tepelného zpracování dává u těchto ocelí i možnost použití chemicko-tepel­ných úprav, zvláště nitridování a sulfonitridování. Stejnou vyšší odolnost proti popouštění vykazuje a podobně se dá tepelně zpra­covat i subledeburitická ocel 19 571 (Poldi RAZ 1).

 Běžné označení nástrojů z takovýchto ocelí je značkou NO naproti ocelím rychlořezným (HSS). Pokud nástroj je bez označení jde vždy o NO. V dalším popisu v článku je vždy uvedena norma dle ČSN a v závorce obchodní označení Poldiny huti.

Legované nástrojové oceli se dělí podle stupně legování, v tabulce příklad legování vybraných ocelí:

Rozdělení legovaných ocelí pro řezné nástroje podle stupně legování

1. Nízkolegované  oceli(do 2% přísadových prvků) 

 • 19 312 (Stabil) – legující prvky Mn-V
 • 19 313 (Stabil special) - legující prvkyMn-Cr-V
 • 19 416 - ocel chrómová
 • 19 420 (1 Extra) - ocel chrómová
 • 19 421 (DS Special) - legující prvky Cr-V
 • 19 422 (EK) - legující prvky Cr-V
 • 19 428 (CRK)- ocel chrómová
 • 19 710 (SPS) - legující prvky W-Cr

2. Střednělegované oceli (2% až 5% přísadových prvků)

 • 19 712 (Solar) - legující prvky Cr-W-V
 • 19713 (Solar special)- legující prvky V-Cr-Mn

3. Vysokolegované oceli ( nad 5% přísadových prvků)

 • 19 436 (2002 T200) -  chrómová ledeburitická
 • 19 437 (2002 Special T200W) - legující prvky Cr-V-W ledeburitická
 • 19 438 (2002 S) - legující prvky Cr-V ledeburitická
 • 19 571 (RAZ 1) - legující prvky Cr-Mo-V subledeburitická
 • 19 572 (2002 R) - legující prvky Cr-Mo-V ledeburitická
 • 19 714 (0 Extra) - legující prvky W-Cr-V

 

Veškeré druhy legovaných nástrojových ocelí a jejich značení

19 301

 • Křemíková ocel. Pro pilové pásy na dřevo

19 312 (Stabil)

 • Manganová — rozměrová stálost při kalení, lisovadla všech druhů, závitové nástroje řezné i tlačné, měřidla, vrtací šablony, pouzdra, formy na lisování plas­tických hmot

19 313 (Stabil special)

 • Mangano-chrómwanadová. Pro stejné použití jako ocel 19 312, kde se požaduje větší řezivost

19 340

 • Mangankřemíková. Duté vrtací tyče pro rychloběžná pneumatická kladiva

19 356 (EZH Special)

 • Vanadová. Nože ke strojním nůžkám, nástroje k lisování a ražení, vyžadující velkou tvrdost a houževnatost

19 416

 • Chrómová. Pásové pily

19 418

 • Chrómová. Kotoučové a břichatkové pily, pilové kotouče na dřevo, kruhové strojní nože

19 419

 • Chrómvanadová. Strojní rámové pily

19 420 (1 Extra)

 • Chrómová. Tvarové nože na ocel a šedou litinu, přesné závitové a tva­rové nože, malé tvarové jednoduché nástroje k obrábění tvrdých hmot (skla, mramoru), nože pro malé řezné rych­losti, jemné nářadí

19 421 (DS Special)

 • Chrómvanadová. Šroubové vrtáky, frézy, výstružníky, vrtací a frézovací nože, závitníky, závitové frézy, hřebínky, závitnice, zá­vitové čelisti, pilky na kov, čelisti na válcování závitů, tažné trny, razníky

19 422

 • Chrómvanadová. Tvarové nože na mosaz a lehké kovy, talířové, knihové, kotoučové nože, výstružníky, tvarové složité frézy, závitořezné nástroje jako 19 421, základní měrky a ostatní přesná měřidla

19 423 (CR)

 • Chrómvanadová. Pilky na kov, razící nástroje pro práce zastudena, kovotlačitelská kolečka, velké razníky, rovnací desky, kovadli­ny, frézovací a soustružnické trny

19 426 (CR 2, CR 2W)

 • Chrómvanadová — kalitelná vodou. Velké matrice k lisování zastudena, velké lisovací hlavy a ryté razící nástroje

19 428 (CRK)

 • Chrómová. Závitořezné nástroje

19 430 (CV)

 • Chrómvanadová. Formy a jádra pro tlakové lití slitin olova, zinku a cínu, malé a středně velké formy pro lisování plastických hmot

19 434 (Poldi AK 2 special)

 • Chrómová. Formy pro lití pod tlakem

19 435 (Poldi AK Special)

 • Chrómová. Formy pro plastické hmoty

19 436 (2002 T200)

 • Chrómová. Složitá lisovadla, hlubokotažné nástroje, trny pro liso­vání zastudena, závitové nástroje řezné i tlačné, pevné i stavitelné výstružníky, protahovací trny, frézy (s jemný­mi zuby), strojní pilky, formy pro lisování porcelánu, pra­vítka bezhrotých brusek, kladiva drtičů, vrtáky na mra­mor, soustružnické nože, nástroje na vysekávání zubů pil na dřevo v kaleném stavu

19 437 (2002 Special T 200W)

 • Chróm wolfram vanadová. Vysoce namáhaná a tvarově složitá a rozměrná prostřihovadla, soustružnické, hoblovací, kruhové nože a všechny nástroje jako u 19436, žádá-li se ještě vyšší řezivost, odol­nost proti otěru a výkonnost

19 438

 • Chrómvanadová. Nástroje pro zvýšené řezné rychlosti a vyžadující dobrou odolnost proti opotřebení a houževnatost. Protahovací trny, protlačovací trny, frézy

19 450 (Poldi LDS)

 • Chrómkřemíková. Trny pro poutnické stolice zpravidla nežíhané nebo normalizačně žíhané a popuštěné.

19 451 (REDI)

 • Chrómkřemíková. Ruční sekáče, tužlíky, hlavičkáře, rubací dláta a oškrty na uhlí, beton, tvarově jednoduché nástroje, kovářské sekáče pro práci zatepla a zastudena, nekalené zápustky

19 452 (SC)

 • Chrómkřemíková. Nářadí do pneumatických kladiv, nože k nůžkám, dřevo­obráběcí nástroje, děrovací nástroje, tvrdé zápustky, kleš­tiny, upínací a rozpínací pouzdra, maticové klíče, šroubo­váky

19 457

 • Chrómkřemíkvanadová. Ocel na válce Manesmann

 19 460 (ORI)

 • Chrómkřemíkvanadová. Frézy, výstružníky, frézovací nože, šroubové vrtáky, záhlubniky, závitořezné nástroje pro vysoké výkony, hlavně závitníky, závitové frézy, závitnice a závitové čelisti

19 464 (CX 3)

 • Chrómkřemíkvanadová. Malé a střední zápustky všech druhů se zvýšenou trvanli­vostí ke kování oceli zatepla

19 466 (CX)

 • Chrómkřemíkvanadová. Děrovací trny, děrová pouzdra, špičky děrovacích trnů

19 474 (B 200)

 • Chrómkřemíkvanadová. Razidla velmi namáhaná na tlak a opotřebení, razidla příborů, formy na lisování bakelitu, prostřihovadla

19 486 (CE 2 Special)

 • Manganchrómová. Formy na plastické hmoty

19 487 (CE 4 Special)

 • Manganchrómová. Formy na plastické hmoty apod.

19 495 (Poldi Al 16 Special)

 • Chrómhliníková. Nitridované součásti nástrojů a pomůcek

19 501 (CRM)

 • Chrómmolybdenová. Vrtací tyče pro pneumatická kladiva

19 512 (WP)

 • Chrómmolybdenvanadová. Nástroje a nářadí k vytlačování kovů,  držáky matric, méně namáhané nástroje k práci zatepla

19 520 (GS 3)

 • Chrómmanganmolybdenová. Zápustky ke kování, lisování a ostřihování zatepla, velké zápustky kalitelné vzduchem

19 531 (CRO Special)

 • Chrómmolybdenvanadová. Cementované formy na plastické hmoty. Ocel je vhodná k lisování dutin za studena a je kalitelná vzduchem

19 541 (LN)

 • Chrómmolybdenvanadová. Tvářecí nástroje za tepla pro postupové kovací automaty jako Hatebur, matrice, formy pro lití pod tlakem

19 552 (TLH)

 • Chrómmolybdenkřemíkvanadová. Formy k tlakovému lití neželezných kovů pro vysoké vý­kony při lití hliníku a slitin hliníku, nástroje k průtlačnému lisování neželezných kovů. namáhané nástroje pro práci za tepla, strojní součásti velké pevnosti

19 554 (TLI)

 • Chrómmolybdenkřemíkvanadová. Namáhané nástroje pro práci za tepla

19 555 (TLW)

 • Chrómmolybdenkřemíkwolframová. Namáhané nástroje pro práci za tepla, formy pro lití pod tlakem

19 561 (TW Mo 55)

 • Chrómmolybdenwolframvanadová. Velmi namáhané nástroje pro práci za tepla při snížené houževnatosti

19 571 (RAZ 1)

 • Chrómmolybdenvanadová. Nástroje pro zvýšené řezné rychlosti a vyžadující vyšší houževnatost a dobrou odolnost proti opotřebení. Protahovací trny, závitořezné ná­stroje, kotoučové pily, obrážecí nože

19 572 (2002 R)

 • Nástroje pro zvýšené řezné rychlosti a vyžadující vysokou odolnost proti opotřebení při poměrně dobré hou­ževnatosti. Protahovací trny, protlačovací trny, výstružníky, dělové vrtáky, tvarové nástroje, pásové pily

19 581 (Poldi Super Diamant)

 • Chrómmolybdenwolframvanadová. Pro velmi tvrdé  a opotřebení odolné nástroje jako střihadla na dynamové plechy, malé formy na plastické hmoty apod.

19 613

 • Chrómniklová. Děrovací válce a držáky

19 614 (CNH Special)

 • Niklchrómová. Velmi namáhaná razidla k vtlačování tvarů do oceli, lisovníky k výrobě šroubů a nýtů, zápustky pro kalibrování drobných výkovků zastudena

19 642 (CNF)

 • Chrómniklwolframová. Zápustky všech velikostí a druhů s velkou trvanlivostí pro všechny druhy bucharů, lisů a kovacích strojů

19 650 (TMB 3)

 • Chromniklwolframvanadová.  Malé, střední i velké zápustky se zvýšenou trvanlivostí na ocel i neželezné kovy, vložky do zápustek

19 655 (CNB)

 • Chrómniklwolframmolybdenová. Malé zápustky s velkou tvrdostí, velmi namáhaná razidla, zápustky pro kalibrování drobných výkovků zastudena

19 662 (TBM 1)

 • Chrómniklmolybdenvanadová. Střední a velké zápustky, s velkou trvanlivostí na ocel i neželezné kovy, hlavně zápustky s pevností pod 130 kp/ /mm3 — vložky do zápustek, lisovací průtlačníky

19 663

 • Chrómniklmolybdenvanadová. Malé, střední i velké zápustky s velkou trvanlivostí, na ocel i železné kovy, hlavně zápustky pevnosti přes 130 kp/ /mms, vložky do zápustek, čelistí, razníky a vložky do ko­vacích strojů, lisovací průtlačníky

19 674 (LDH 4 Special)

 • Chrómniklmolybdenvanadová. Trny pro poutnické stolice, nejčastěji normalizačně žíhané a popuštěné

19 675 (LHD 3 Special)

 • Chrómniklmolybdenvanadová. Trny pro poutnické stolice, nejčastěji nežíhané

19 678 (LDH)

 • Chrómniklmolybdenvanadová. Trny pro poutnické stolice, nejčastěji nežíhané a popouštěné

19 680 (Poldi Kaptor)

 • Chrómniklkřemíkowolframvanadová. Malé matrice pro průtlačné lisování neželezných kovů

19 701 (SP)

 • Wolframová. Frézy, výstružníky, frézovací nože, šroubové vrtáky, záhlubníky, závitořezné nástroje pro vysoké výkony, hlavně závitníky, závitové frézy, závitnice a závitové čelisti, chi­rurgicko a zubolékařské nástroje, strojní pilníky

19 710 (SPS)

 • Wolframchrómová. Tvarové a hladicí nože, šroubovité vrtáky, frézy, výstružníky, vrtací a frézovací nože, závitořezné nástroje, ruční a rámové pilky, chirurgické nástroje

19 711 (Duplex)

 • Wolframchrómvanadová. Nože k řezání dýh, překližek, hoblovací nože na dřevo

19 712 (Solar)

 • Wolframchrómvanadová. Tvarové nože na lehké kovy a mosaz, výstružníky, tva­rové  frézy, závitořezné  nástroje, nástroje na obrábění dřeva

19 713 (Solar Special)

 • Wolframchrómmanganová. Závitořezné nástroje k obrábění ocelí, litiny a neželezných kovu zvý­šenou řeznou rychlostí, výstružníky, frézy, méně namáhané protahovaní a protlačovací trny pro kusovou vý­robu

19 714 (0 Extra)

 • Wolframchrómvanadová. Malé a tvarové složité nástroje k obrábění nejtvrdších ma­teriálů, jako závitové hřebínky s jemnými břity, kotou­čové nože

19 720 (212 D2)

 • Wolframchrómvanadová. Značně tepelně namáhané zápustky k výrobě šroubů, ný­tů, matic, vložky do zápustek, dělené i nedělené zápustky pro kovací stroje, prostřihovadla, formy pro tlakové lití hliníku a mosazi

19 721 (212)

 • Wolframchrómvanadová. Nejvýše tepelně namáhané malé a středně velké nástroje, malé zápustky, vložky do velkých zápustek, děrovací ná­stroje, nože na stříhání materiálu s velkou pevností zatepla

19 723 (HPS)

 • Wolframchrómniklvanadová. Nejvýše tepelně a značně mechanicky namáhané nástroje, jako zápustky k výrobě nýtů, šroubů, matic, vložky do zápustek, malé formy a jádra pro tlakové lití kovů- ne­hodí se pro nástroje chlazené vodou

19 732 (TENAX N)

 • Wolframchrómkřemíková. Malé, značně namáhané zápustky, střižnice k ostřihování zatepla i zastudena, nástroje odolávající tlaku a úderu při zvýšeném namáhání na únavu, pneumatické sekáče, kovadliny (babky), malé nože k nůžkám

19 733 (TENAX NB)

 • Wolframchrómkřemíková. Prostřihovadla  značně namáhaná tlakem, pneumatická dláta na tvrdou ocel, razící nástroje mincovní, značkovací razidla, lisovací trny, prostřihovadla

19 740 (425)

 • Wolframchrómkřemíkvanadová. Na mírně tepelně namáhané nástroje pro práci zatepla, formy pro tlakové liti hliníku, pro nástroje chlazené vodou

 

Chemické složení legovaných ocelí a způsoby tepelného zpracování včetně teplot a postupů.

Toto je výpis veškerých legovaných nástrojových ocelí a jejich použití. Dále pokračují v řadě oceli rychlořezné (HSS).