KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1110115 P1050145 P1030405 p1110161
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘Soustruh Schaublin SV 102 VM’

 

Další skupinou do které jsem se při GO soustruhu Schaublin pustil byl příčný suport. Spolu se suportem jsem také opravil a trochu vylepšil ruční kolo s jeho noniusem. Ruční kolo má potom oproti klasicky uspořádaným soustruhům nezvykle pravochodý šroub přičemž v konzole převodů pod ručním kolem je obrácený převod. Osobně mě připadá, že je to jinak velmi slabé místo na jinak skvělém provedení, v případě vůlí v převodech se velmi špatně operuje s příčným posuvem.

 

vrchní deska příčného suportu

Číst dále….. »

Nožový suport soustruhu, někdy též zvaný vrchní, je v případě typových řad švýcarských soustruhů Schaublin velmi důležitou komponentou v celé sestavě suportů. Obzvláštní důležitost tento suport nabývá v případě modelů nezávitových , kde nožový suport plní funkci podélného posuvu hlavního suportu, pochopitelně v omezené délce posuvu, jelikož sestava suportů je pevně fixována na loži. Na modely závitové (VM) se dodávali vrchní nožové suporty krátké a v základním příslušenství také do nezávitových verzí s maximálním posuvem okolo 90mm. V rozšířeném příslušenství potom, vyráběli se tyto stejné suporty s prodlouženou délkou posuvu v hodnotě 150 mm, který měl opodstatněné využití především u již výše zmíněných nezávitových modelů.

V případě mnou generálkovaného soustruhu jsem měl tu čest se seznámit podrobně se základním modelem, fotografie pod textem ukazuje původní stav po rozebrání soustruhu na jednotlivé sekce.

 

nožový suport soustruhu Schaublin SV 102 VM

Číst dále….. »

Suportová skříň  nebyla nijak složitou sestavou v celkové opravě soustruhu Schaublin. Celkové rozebrání a vyčištění suportové skříně bylo samozřejmostí, celkové odmaštění a vykytování odlitku také. Největší oprava byla výroba nové ozubené hřídele zabírající do hřebene soustruhu, která je určena pro ruční posuv při soustružení. Dále potom výroba olejoznaku, kterou jsem popsal v článku o GO převodovky.

 

odmontovaná suportová skříň v původním stavu po dovozu

Jako u každé rozborky neudržovaného stroje je nutné vyčištění jak vnějšku tak vnitřních částí. Jedná se zejména o zaschlé zbytky olejů a tuků, důležité je také pročištění maznic, případně a ideálně jejich výměna, stejně tak jako pročištění kanálků vedoucích od maznic k otočným prvkům. Neocenitelný pomocník u této práce je potom stlačený vzduch v kombinaci s mnou oblíbeným ředidlem C 6000.

 

pohled na zadní část suportu

 

 

zadní část suportové skříně

V detailu je vidět unikátní systém zámku (středová část) matice osy X systém Schaublin, v detailu je to v manuálu, vyfotit to bohužel nejde, jelikož čtvrtmatice a šroub prochází středem lože. Celková rozborka suportové skříně je na následujícím obrázku.

 

rozborka suportové skříně

 

 

detail opotřebeného pastorku ozubené tyče

Pastorek zabírající do hřebene posuvu suportu byl značně opotřebovaný a vůle na ručním kole byla opravdu velká, v podstatě se dá dělat i s tímto „hendikepem“, ale není to ono. Bylo tedy nutné vyrobit novou pastorkovou hřídel s ozubením korigovaným do plusu takovým způsobem, aby vůle mezi pastorkem a hřebenem byla co nejmenší. Tímto způsobem jsem se chtěl vyhnout snižování zaaretovaného hřebene na loži. Hřeben ovšem byl značně vychozený, což se dalo čekat pokud byl pastorek ve stavu jaký je na fotkách. Hřeben jsem ovšem nevyráběl nový, pastorek navíc zabíral jen do poloviny profilu  tak jsem hřeben otočil.

 

zanešená olejová vanička na mazání převodů suportové skříně

 

 

vyčištěná suportová skříň

 

 

výroba náhonového pastorku ručního posuvu

 

 

odval a drážkování pastorku

 

 

zušlechtění pastorku

 

 

opotřebení originálního pastroku

Po celkovém vyčištění suportové skříně následovalo její vykytování, vybroušení a nástřik barvou. Staré nátěry se snažím odstranit mechanicky, pokud drží pevně i po pokusech o mechanické odstranění, nechávám ji a zbytek dokytovávám.

 

odmaštěná suportová skříň

 

 

rameno závitové matice hlavního suportu

Rameno matice hlavního suportu je dutý odlitek a slouží jednak jako pevný a masivní držák bronzové matice posuvu a dále jako nádrž oleje pro mazání šroubu a matice. Systém mazání popíšu na konci článku.

 

suportová skříň a rameno po vykytování

 

 

lakovaná suportová skříň

Dále jsem musel vyrobit aretační čep přehazovací páky smyslu otáček posuvového šroubu (levá/pravá), který jsem udělal z bronzi. Na suportové skříni, stejně tak jako na kompletně celém soustruhu jsem samozřejmě vyměnil maznice jejichž cestám k mazaným dílům jsem pochopitelně předem domluvil tlakovým vzduchem.

 

aretační čep páky smyslu posuvu

 

 

páka směru posuvu suportu a nové maznice

Matice posuvového šroubu je na následující fotografii. Po důkladné prohlídce a zjištění její částečné opotřebovanosti v nejpoužívanějším směru tj. zprava doleva, jsem se rozhodl ji jen otočit tak. Samotná matice je poměrně složitý a na výrobu náročný díl, dlužno ovšem podotknout, že systém přítlaku pomocí ramene umožňuje přistavení matice těsně ke šroubu snižováním zámku kaleného jazýčku. Matice samotná nemá protikus, posuv využívá jednak velkého průměru posuvného šroubu, který je cca 40mm a také tuhosti soustavy suport-rameno matice-šroub.

 

matice posuvu hlavního suportu

Jak jsem slíbil na začátku článku, zde vysvětluji geniálně vymyšlený způsob mazání posuvného šroubu. Podélná drážka ve středu matice slouží k vystrčení kuprexitového kolečka, které je volně uloženo v rameni matice na hřídelce, pod kterou se nachází pružina. Toto pružné kolečo je zhruba ve spodní čtvrtině neustále namočeno v olejové lázni, jejíž rezervoár je právě v rameni závitové matice. Otáčením šroubu nabírá kolečko olej a šroub je tak v závitech mazán, na krajích matice je drážka na které olej ulpívá a stéká zpět do rezervoáru. Jde o systém, který byl použit u těchto soustruhů již počátkem čtyřicátých let a matice díky svému krytí stává se prakticky bezúdržbovou.

 

detail kuprexitového kolečka

 

 

matice instalovaná v rameni

Sestavení celé suportové skříně zahrnovalo instalaci hřídelí ručního kola, vypínacího mechanizmu podélného posuvu, olejoznaku atd. Přítlačné lišty suportu jsem dělal až po vrchní části suportu při kompletaci celého stroje.

 

hřídel ručního kola

 

 

mechanismus vypínání posuvu

Mechanismus vypínání posuvu spočívá ve čtyřhranné hřídeli opatřené uprostřed šikmou centrickou drážkou, která tlačí přes pružinu na zámek páky bronzové matice hlavního suportu. Po naražení čtyřhranné hřídele na narážku umístěnou na loži soustruhu dojde k posuvu tyče a vytlačení zámku páky, která tak samovolně padne a vypne tak matici ze záběru. Tento systém je slovně poměrně složitý na vysvětlení, proto jen takto zevrubně.

 

sestavená suportová skříň-zadní část

 

 

sestavená suportová skříň-přední část

 


Rozborka-GO Schaublin SV 102 VM

Koník-GO Schaublin SV 102 VM

Hlavní suport-GO Schaublin SV 102 VM

Vrchní suport-GO Schaublin SV 102 VM

Nožový suport-GO Schaublin SV 102 VM

Lože-GO Schaublin SV 102 VM

Převodovka-GO Schaublin SV 102 VM

Vřeteník-GO Schaublin SV 102 VM

Suportová skříň-GO Schaublin SV 102 VM

Kytování a lak-GO Schaublin SV 102 VM

Sestavení-GO Schaublin SV 102 VM 

 

Převodovka soustruhu Schaublin SV 102 VM plní dvě funkce, má za úkol jednak přenos otáček od vřetene na bronzové šnekové kolo, které prvostupňově redukuje otáčky od vřetene v poměru 1:5 a tato redukované otáčky jsou dále na čtyřstupňovou řemenici, kterou se dále snižují otáčky dle zvoleného převodu pomocí řemenic na mezistupeň a dále vstupují už do samotné převodovky, kde je opět šnek, zabírající do ozubeného kola v dalším poměru 1:10, toto kolo je již nasazeno přímo na válcové hřídeli posuvového šroubu.

Na rovinu píšu, že nafotit pohled do převodovky je poměrně složité, proto přikládám řezy z manuálu, které jsou navíc ze dvou pohledů.

pohled do převodovky soustruhu Schaublin V 102 VM

Červená cesta (pohled boční/zadní) je sestupový převod posuvů od šnekového kola vřetene na posuvový šroub při soustružení. Na výběr je celkem 8 rychlostí(4+4), které jsou nestavitelné přehazováním klínového řemene, řemenice jsou zaměnitelné, vrchní za spodní a naopak. Číst dále….. »

Rekonstrukce vřeteníku soustruhu Schaublin SV 102 VM se skládala především z kompletní rozborky, vyčištění od nánosů oleje a šmíru, odstranění několika vrstev vrchního laku, oprava dělícího kruhu, oprava aretačního kolíku dělícího kruhu, výroby přesuvníku reduktoru otáček vřetene a v neposlední řadě také z výměny veškerých ložisek vřetene.

 

odstranění krytů vřeteníku

V tomto typu vřeteníku nachází se páka přesuvníku vřeteníku ve vrchním krytu reduktoru oproti vřeteníku z typu 102VM, kde je páka přesuvníku přímo v litinovém bloku. Pro představu přikládám řez vřeteníkem, páka přesuvu je vyznačena v obou pozicích čárkovaně.

 

řez vřeteníkem Schaublin SV 102 VM

Číst dále….. »