KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1010359 P1050561 P1050472 P1050487
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

 

Další skupinou do které jsem se při GO soustruhu Schaublin pustil byl příčný suport. Spolu se suportem jsem také opravil a trochu vylepšil ruční kolo s jeho noniusem. Ruční kolo má potom oproti klasicky uspořádaným soustruhům nezvykle pravochodý šroub přičemž v konzole převodů pod ručním kolem je obrácený převod. Osobně mě připadá, že je to jinak velmi slabé místo na jinak skvělém provedení, v případě vůlí v převodech se velmi špatně operuje s příčným posuvem.

 

vrchní deska příčného suportu

 

konzole převodu ručního kola

Kompletace a oprava příčného suportu probíhala současně s hlavním suportem na jehož vrchní části se nachází, po uvedení lože do geometrie a na něj usazení hlavního suportu jsem mohl provést měření odchylky kolmosti příčného suportu vůči posuvu hlavního suportu po loži vztažené pochopitelně k ose soustružení. Hodnotu odchylky kolmosti příčného vůči hlavnímu podélnému suportu jsem  zjistil jednoduchou metodou, kdy na přední stranu pevného rybinového vedení příčného suportu  umístěném na hlavním suportu byl umístěn přesný úhelník přes kontrolní válečky. Pohybem podélného suportu byla odečtena hodnota, jež podle měřícího protokolu pro Schaublin 102 nesmí činit více jak 0,01 mm na 150 mm průměru obráběného materiálu. Při odečítání jsem potom pochopitelně použil poloviční hodnotu, tedy 75 mm. Na této vzdálenosti jsem potom naměřil úchylku cca 0,07 mm což už bylo dle protokolu poměrně hodně a musel jsem tudíž přistoupit k znovu obrobení těchto rybinových ploch. Postup měření a ukázka obrobení je na tomto videu.

 

 

původní sestava příčného šroubu a jeho konzole s převodem

Samotné obrobení potom po velmi pečlivém ustavení celého suportu do mnou naměřených úchylek na soustruhu nepředstavovalo žádný problém. Abych zajistil kolmost hlavního vedení hlavního suportu oproti posuvu obrážečky, vyznačil jsem si vzdálenost na předním vedení suportu jako při měření, tedy 75 mm a na této vzdálenosti jsem suport vychýlil do mnou naměřené úchylky 0,07 mm. Dále jsem potom ohobloval úhlové vedení speciálně vybroušeným nožem, jehož úhlový posuv zajistil automat svislé hlavy obrážečky Strigon GH 400.

Vrchní díl byl potom zaškrabán na barvu a desku, spodní rovnoběžné vedení hlavního suportu potom na vrchní díl, čímž byla dodržena rovnoběžnost obou dílů vedení. Na fotkách jsem vybral 4 opisy v různé fázi, kdy při předpokladu hrubovacího škrabání byla nanášena na desku silnější vrstva barvy, která se postupně zmenšuje aby opis byl co nejvěrnější a barva se „nerozmazávala“. Při posledním škrabání načisto se barva naopak nanese již na hotový díl a tento se potom opíše na čistou příměrnou desku, lesklé plochy jež vzniknou utřením o příměrnou desku se doškrabou pružným škrabákem. Tento postup je pochopitelně univerzálně použitelný pro všechny lícované plochy takto ručně či strojně opracovávané. Dlužno podotknout, že při hrubém škrabání vodících ploch používám ruční elektrickou škrabku Biax, ovšem konečné škrabání je provedeno vždy ručně, nově vybroušenou a zalapovanou destičkou.

 

první opis na tušírovací desce

 

opis č.2

 

 

opis č. 3

 

 

opis č. 4

 

barva nanesená na opis na čisto

 

zaškrabané vodorovné plochy příčného suportu

Hotové plochy jsou použity pro zaškrabání geometrie vedení příčného suportu na  hlavním suportu. V ideálním případě by měl být postup opačný, kdy hlavní suport by byl broušen a na něj následně zaškrabán vrchní díl. Takový postup je správný, ovšem v mém případě jsem se musel přizpůsobit technologickým možnostem a vybavení.

Dále se nabízelo jednoduché obroušení vrchních ploch pro točnu nožového suportu a ploch pro zadní nožové držáky.

 

broušení točny nožového suportu

 

obroušená vrchní strana vrchního dílu příčného suportu

 

broušení přítlačné plochy brzdy příčného vedení

Dalším postupem bylo dobroušení přední a zadní strany vrchního dílu do kolmice vůči posuvu. Přední strana spíše dekorativně, zadní strana tvoří plochu pro kryt vedení.

 

broušení zadní strany

 

obroušená zadní strana suportu

 

broušení přední strany na pěkno

Jelikož se celkově vrchní díl příčného suportu posunul o něco níže, musel jsem cca o 0,5 mm snížit také rovinnou plochu konzoly ručního kola. Detail ustavení pomocí úhelníků je na následující fotografii.

 

broušení vrchní plochy konzoly ručního kola

 

 

obroušená vodorovná plocha konzoly

Vůle mezi šroubem a maticí byla sice poměrně malá, každopádně dále jsem ji řešil jemným slisováním spodní části bronzové matice v lisu. Prozatím se vůle nijak výrazně nezvětšuje a suport chodí pěkně ztuha i po takovém zásahu.

 

šroub a matice příčného suportu

 

sestava ručního kola s noniusem a šroubem

Příčný nonius je řešený velmi nešťastně, jeho odečítání bylo pro mne docela utrpení, nezbývalo než vyrobit noniusy nové, logické, které jsem samostatně popsal v tomto článku.

 


Rozborka-GO Schaublin SV 102 VM

Koník-GO Schaublin SV 102 VM

Hlavní suport-GO Schaublin SV 102 VM

Příčný suport-GO Schaublin SV 102 VM

Nožový suport-GO Schaublin SV 102 VM

Lože-GO Schaublin SV 102 VM

Převodovka-GO Schaublin SV 102 VM

Vřeteník-GO Schaublin SV 102 VM

Suportová skříň-GO Schaublin SV 102 VM

Kytování a lak-GO Schaublin SV 102 VM

Sestavení-GO Schaublin SV 102 VM

 


 

Přečtěte si také :