KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030602 p1110233 p1080743 P1040671
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Nožový suport soustruhu, někdy též zvaný vrchní, je v případě typových řad švýcarských soustruhů Schaublin velmi důležitou komponentou v celé sestavě suportů. Obzvláštní důležitost tento suport nabývá v případě modelů nezávitových , kde nožový suport plní funkci podélného posuvu hlavního suportu, pochopitelně v omezené délce posuvu, jelikož sestava suportů je pevně fixována na loži. Na modely závitové (VM) se dodávali vrchní nožové suporty krátké a v základním příslušenství také do nezávitových verzí s maximálním posuvem okolo 90mm. V rozšířeném příslušenství potom, vyráběli se tyto stejné suporty s prodlouženou délkou posuvu v hodnotě 150 mm, který měl opodstatněné využití především u již výše zmíněných nezávitových modelů.

V případě mnou generálkovaného soustruhu jsem měl tu čest se seznámit podrobně se základním modelem, fotografie pod textem ukazuje původní stav po rozebrání soustruhu na jednotlivé sekce.

 

nožový suport soustruhu Schaublin SV 102 VM

 

 

spodní část nožového suportu s detailem noniusu

 

 

rotační deska nožového suportu ze spodní strany

Cílem bylo jako vždy dosáhnout rovinnosti a přímosti rybinovitého vedení nožového suportu vůči základní desce a jakékoli svislé ploše na suportu. V tomto kontextu jsem přistupoval také k celkové repasi s hlavním cílem dosáhnout absolutní rovnoběžnosti čelní rybiny vůči referenční ploše (přední svislá plocha suportu), aby bylo možno velmi jednoduchým způsobem nastavovat přesný úhel případného soustružení kuželové plochy bez nutnosti tuto nakloněnou rovinu porovnávat s rovinou osy vřeteníku, potažmo svislé roviny lože.

 

opis barvy na spodní díl nožového suportu

Mnou broušená přední část suportu potom slouží jako plocha a rovina referenční, tj. plocha od níž je možno nastavovat rovinný chod suportu vůči ose soustružení. Tato varianta nastavení suportu je velmi výhodná, v opačném případě bylo by nutno nastavovat rovinnost suportu od kalibrační tyče umístěné v dutině vřetene, dále potom pro nastavení přesného úhlu pomocí sinusového pravítka a podélného suportu.

 

zaškrabání funkčních ploch spodního dílu nožového suportu

Po srovnání vrchních ploch spodního dílu suportu na magnetce, jsem provedl zaškrabání těchto ploch na barvu, protikus, v podobě vrchního dílu by měl být správně jen broušený, každopádně soustruh prošel již více go aniž by někdo sledoval geometrii, takže jsem škrabal všechny protiplochy vůči sobě s využitím brusky na plocho, pro kotouč dostupných ploch.

 

vytvoření plochy

 

 

zaškrabání roviny úhlu podle pravítka

 

 

úhlové pravítko

 

 

opis barvy v úhlu

Fotky jsou jen zjednodušeně, samotné škrabání bylo asi v deseti částech pro plochu stavícího klínu. Rovnání spodní strany spodního dílu suportu jsem provedl na magnetce, zajistil jsem si tak rovinnost zaškrabaného vedení vůči talíři s noniem, tato plocha byla následně opět zaškrabána podle desky na barvu. Dále bylo třeba srovnat klínovou lištu.

 

broušení plochy talíře spodního dílu nožového suportu

 

 

zaškrabání spodní plochy spodního dílu nožového suportu

 

 

 

zaškrabané vrchní plochy spodního dílu

 

 

opis klínové lišty

 

 

barva na klínové liště

Při předpokladu  větších nerovností může být vrstva barvy silnější, po delším škrabání při srovnávání ploch je důležité tuto vrstvu zeslabovat, jako závěrečné škrabání které platí pro všechny plochy, nanáší se barva na škrabaný díl a otře se o pravítko nebo desku, vytvořené smazané lesklé plošky se pak zaškrabou.

 

vrchní díl nožového suportu

V další etapě jsem srovnal plochy vrchního dílu suportu. Pro horizontální plochy vrchního suportu v této sestavě platí rovnoběžnost ploch vůči sobě.

 

škrabání ploch vrchního dílu nožového suportu

Rovnoběžnost rybin vrchního dílu (úhlové plochy) bylo třeba proměřit vůči sobě tak, aby byla odchylka rovnoběžnosti minimální. Měřil jsem přes kontrolní válečky a rozdíl rovnoběžnosti byl 0,01 mm.

 

škrabání úhlových ploch podle pravítka

Po sestavení nožového suportu a dotažení klínové lišty, bylo potřeba srovnat v této sestavě vrchní plochu nožového suportu, která slouží k ustavení nožové hlavy.

 

broušení dosedací plochy pro nožovou hlavu

 

 

přebroušená vrchní plocha nožového suportu

 

 

broušení přední svislé plochy vrchní části suportu

 

 

detail upnutí

 

 

broušení svislých kolmých ploch

Samozřejmostí bylo vybroušení ruční kliky, noniusu, který jsem zanechal původní s dělením 0,01 mm na dílek. Šroub i matice byly v celém chodu bez větších vůlí, tyto byly jen vyčištěny a osazeny.

šroub nožového suportu

 

 

 

nožový suport nasazený na příčném

 

 

detail nožového suportu

 

 

nožový suport po go

 


Rozborka-GO Schaublin SV 102 VM

Koník-GO Schaublin SV 102 VM

Hlavní suport-GO Schaublin SV 102 VM

Příčný suport-GO Schaublin SV 102 VM

Nožový suport-GO Schaublin SV 102 VM

Lože-GO Schaublin SV 102 VM

Převodovka-GO Schaublin SV 102 VM

Vřeteník-GO Schaublin SV 102 VM

Suportová skříň-GO Schaublin SV 102 VM

Kytování a lak-GO Schaublin SV 102 VM

Sestavení-GO Schaublin SV 102 VM


 

Přečtěte si také :