KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030405 P1050484 P1030573 P1010357
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘MATERIÁLY’

V tomto článku se nachází převodní tabulka slinutých karbidů. V levém sloupci je značení dle ISO a následují jeho ekvivalenty.

ISO

Švédsko

Francie

Ra­kousko

Švýcarsko

Velká Británie

USA

Německo

Seco

Coro

mant

Keko

rd

Safety

Ugi

carb

Tizit

Bidurit

Stell

ram

Wimet

Carb

oloy

Kenn

ametal

Harith

Titanit

Widia

Wolf

ram

Bóh

lerit

P01.2

FH

F02

F11

SC

FM

WF

F1N

SO

 

320

K165

HS01

Sti02

TT02

 

SB02

P01.3

S1G

FM

 

 

STi03

TT03

 

WS03

SB03

P01.4

 

 

 

TT04

 

 

P05

SO

 

K7H

STi05

 

 

SB05

P10

S1F

S1P

N16

SS

S1T

S1T

S1N

S1

XL28

350

K5H

HSl0

STi10

 

TT10

WS10

SB10

P20

S2

S2

S12

S2

S2T

S2T

S2

XL3

370

K29

HS20

STi20

TT20

WS20

SB20

P25

V

S3T

S25T

S25

XL35

 

STi25

TT25

WS25

SB25

P30

S4

S4

SN

S3

S3T

S3T

S3

XL4

78B

K21

HS30

STi30

TT30

WS30

SB30

P40

S6

S6

U

S4

S4T

S4T

S4

XL5

370

K2S

HS40

STi40

TT40

WS40

SB40

P50

S7

S8

S6

S45T

S6

44A

KM

HS50

STi50

TT50

WS50

SB50

M10

SU41

 

R1P

UH

 

UA

 

U1

U1

SG10

GS0

 

FT

370

 

K45

 

HU10

UTi10

 

AT10

 

WA10

 

EB10

M20

SU41

SH

UH

UN/V

U2

U2

SG20

GS1

SU

370

K4H

HU10

UTi20

AT20

WA20

EB20

M30

S4

SH

U

ChoC

U3

SG30

GS2

XL5

370

K21

HU30

UTi30

TT30

 

EB30

M40

H30

R4A

G27

A

SG40

GS3

XL5

44A

K6

HU40

UTi40

AT40

WA40

EB40

K01

H02

 

H05

H031

Hl

 

H3

 

H2N

H2

999

 

K11

HG0l

 

HTi03

 

TH03

 

WH03

 

HB03

 

K05

H10

H2

H2

H2

HH

 

HTi05

 

TH05

WH05

HB01

K10

SU41

H1P

H103

H1

H3

H1

H1N

H1

H

905

K8

HG10

HTi10

 

TH10

 

WH10

 

HB10

K15

H13

H3

NH

883

HG15

 

 

 

 

K20

H20

H20

H201

G1

G1

G1

G1

G1

N

895

K6

HG20

HTi20

TH20

WH20

HB20

K30

H30

H20

UN

G152

G2A

G15

G18

NC

44A

K1

HG30

HTi30

TH30

WH30

HB30

K40

H45

G2

G2

G2

G2

G

 

K1

HG40

HTi40

TH40

WH40

HB40

 

K50

G3

G3

G3

 

 

 

 

 

 

Oblasti použití jednotlivých druhů SK jsou v tomto článku. Dalším zajímavým článkem je základní rozdělení SK dle ISO a jejich mechanické vlastnosti a složení.


 

Oblast použití slinutých karbidů je velmi rozsáhlá. Používají se pro jemné obrábění i pro těžké hrubování téměř všech druhů materiálů na nejrozmanitějších obráběcích strojích. Volba a možnosti použití jednotlivých druhů slinutých karbidů jsou uvedeny v následujícím přehledu.

F2 — P 01.3

 • Je nejtvrdší, velmi vzdorný proti otěru, avšak zároveň velmi křehký. Používá se jen pro nejjemnější soustružení a vyvrtávání oceli a lité oceli nepřerušovaným řezem při vysokých řezných rychlostech přes 200 m/min a při nejmenších posuvech a malých hloubkách řezu. Není vhodný pro frézování.

F1— P 01.4

 • Je určen především pro jemné soustružení a vyvrtávání oceli a lité oceli při velkých řezných rychlostech a posuvech asi do 0,15 mm/ot. při nepřerušovaném řezu. Je velmi náchylný k praskání při pájení a broušení, neboť je velmi málo odolný proti teplotním rázům. Pro frézování se použije jen výjimečně.

S1 — P 10

 • Je méně otěruvzdorný, ale houževnatější než druhy F2 a F1. Je určen hlavně k obrábění oceli a lité oceli při posuvu do 0,6 mm/ot. Není vhodný pro velké úběry třísek a pro přerušovaný řez. Řezné rychlosti musí být nižší než při použití F1. Hodí se především pro dokončování, popř. polohrubování při soustružení, frézování a kopírování.

S1.1 — P 10

 • Doporučuje se především pro soustružení závitů na poloautomatech a automatech při řezných rychlostech 80 až 120 m/min podle druhu obráběné oceli bez kůry a vměstků.

S2 — P 20

 • Používá se na polohrubování oceli, lité oceli a temperované litiny pro posuvy až do 1 mm/ot, avšak při řezných rychloste.ch asi o 30 % menších než při použití 81. Lze ho použít i pro nestejnoměrnou hloubku řezu a pro přerušo­vaný řez při malé hloubce řezu. Je velmi vhodný pro kopírování, pro frézo­vání na čisto, pro vrtání hlubokých děr, na záhlubníky, frézy atd.

S3 — P 30

 • Je určen pro hrubování oceli, lité oceli a temperované litiny při větších průřezech třísky i při přerušovaném řezu. Je vhodný pro soustružení, frézování a hoblování. Řezné rychlosti musí být asi o 45 % menší než u S1, posuv až 2 mm/ot.

S4 — P 40

 • Je vhodný k hrubování ocelových výkovků a odlitků při přerušovaném řezu i při nečistém povrchu. Řezné rychlosti se doporučují asi o 55 % menší než u S1, posuvy do 3 až 4 mm/ot. Používá se pro soustružení, frézování, hoblování, obráženi a částečně pro práce na automatech.

S5 — P 50

 • Svými vlastnostmi vyplňuje mezeru mezi slinutými karbidy a rychlořeznou ocelí. Je určen k velmi těžkému hrubování soustružením, frézováním a hoblováním ocelí nízké pevnosti, nerezavějících a žárovzdorných ocelí. Řezné rychlosti se volí asi o 70 % menší než u S1 a posuvy 4 mm/ot i více.

S6 — P 50

 • Nejhouževnatější druh této skupiny pro nejtěžší řezné podmínky, především pro hoblování při malých řezných rychlostech a velkých průřezech třísky.

U1 — M 10

 • Je určen pro dokončovací soustružení a frézování oceli, lité oceli a temperované litiny nepřerušovaným řezem za předpokladu drobivé třísky. Je vhod­ný pro obrábění na automatech. Může se použít pro soustružení a frézování šedé litiny, pro soustružení kalené oceli a pro obrábění hliníkových slitin a velkým obsahem křemíku.

U2 — M 20

 • Doporučuje se pro dokončování i hrubování oceli, lité oceli, temperované litiny a odlitků s pískem i vměstky a k obrábění nejtíže obrobitelných materiálů, kde nevyhovuje Ul. Je vhodný pro soustružení, frézování i hoblování legovaných ocelí a litiny při malých průřezech třísky a menších řezných rychlostech.

U3 — M 30

 • Je určen pro hoblování a hrubé frézování těžkoobrobitelných materiálů. Vhodný pro upichování na automatech, pro obrábění ocelí malé pevnosti (cementační a automatové oceli). Může se použít jako náhrada za S4 a S5 pro obrábění přerušovaným řezem nebo při nečistém a nerovném povrchu.

H3 — K 01

 • Používá se pro jemné soustružení, frézování a vrtání šedé litiny, hliníkových slitin s velkým obsahem křemíku, kompozic, plastických hmot, tvrzeného papíru a azbestových materiálů. Je vhodný pro soustružení kalené oceli tvrdosti přes 50 HRC a tvrzené litiny přes 80 HSH s čistým povrchem nepřerušovaným řezem.

H2 — K 05

 • Používá se jako H3. Je vhodný pro soustružení kalené oceli tvrdosti do 50 HEC a tvrzené litiny do 80 HRC s čistým povrchem nepřerušovaným řezem. Doporučuje se pro obrábění na automatech.

H1 — K 10

 • Je určen k obrábění litiny tvrdosti přes 200 HB, ledované oceli pevnosti přes 140 kp/mm2, kalené oceli tvrdosti přes 50 HRC, temperované litiny, slitin mědi a křemíkových slitin hliníku, lisovaných a plastických hmot. Nehodí se k obrábění nečistých a nerovných ploch.

G1 — K 20

 • Doporučuje se pro obrábění litiny tvrdosti do 220 HB, neželezných kovů, plastických hmot, pro vrtání hlubokých děr do šedé litiny, nerezavějících a žárovzdorných ocelí. Lze jím obrábět nerovné a nečistě povrchy a snese i přerušovaný řez.

G1.1 — K 30

 • Je určen pro soustružení, frézování a hoblování šedé litiny tvrdosti do 180 HB a ocelí pevnosti do 50 kp/mm3, pro obrábění barevných kovů, hliníku, zinku, plastických hmot, dřeva atd. Je vhodný pro přerušovaný řez při větších průřezech třísky a malých řezných rychlostech i pro nečistý povrch a proměnlivou hloubku řezu.

G2 — K 40

 • Používá se pro soustružení, frézování a hoblování všech druhů dřeva, lisovaných a plastických materiálů, barevných kovů, hliníku a zinku. Umožňuje obrábění přerušovaným řezem a nečistých povrchů při větších průřezech třís­ky a malých řezných rychlostech.

G3 — K 50

 • Doporučuje se na velmi jemné obrábění litiny a uhlíkových elektrod, na vrtací korunky pro vrtání hornin, k výrobě raznic a dílů střižných nástrojů.

G4 a G5

 • Slouží pro výrobu zápustek na lisování hlav šroubů a nýtů za studena a na součásti namáhané kromě otěru i ohybem.

 

Zajímavá je převodní tabulka slinutých karbidů, ve které se nacházejí ekvivalenty SK vůči značení ISO různých států.


 

Slinuté karbidy používané k výrobě řezných nástrojů je možno podle je­jich chemického složení rozdělit v zásadě do dvou hlavních skupin.

1. Slinuté karbidy jednokarbidové soustavy WC-Co (karbid wolfra­mu + kobaltové pojivo) — řada G a H. Jsou určeny především pro obrá­bění litiny, neželezných kovů a jejich slitin, plastických hmot apod.

2. Slinuté karbidy dvoukarbidové soustavy WC-TiC-Co (karbid wolframu + karbid titanu + kobaltové pojivo) — řada S a F. Jsou určeny výhradně pro obrábění všech, druhů oceli a lité oceli. Do této skupiny patří ještě tzv. univerzální slinuté karbidy řady U. Svým složením umožňují obrábění nejen oceli a lité oceli, ale i všech druhů litiny, těžkoobrobitelných ocelí a slitin.

 

Druh

SK

Označení ISO

Skupina

Podskupina

Barva

F2

F1

S1; S1.1

S2

S3

S4

S5; S6

P

P01.3

P01.4

P 10

P 20

P 30

P 40

P 50

Modrá

U1

U2

U3

M

M 10

M 20

M 30

Žlutá

H3

H2

H1

G1

G1.1

G2

G3

K

 

K 01

K 05

K 10

K 20

K 30

K40

K50

Červená

Rozdělení slinutých karbidů pro obrábění vychází z hlediska řezného procesu, a značně zjednodušuje značení. Základní třídění ISO obsahuje jen tří hlavní skupiny P, M a K. Tyto skupiny se dále dělí z hlediska použití na podskupiny, které se označují písmeny příslušných hlavních skupin (P, M, K) a dalším dvoumístným číslem tak jako v tabulce.

Hlavní

skupina

Barva

ČSN

Obráběný materiál

Podskupina

P

Modř

ultramarín

světlá

č. 4400

Pro obrábění materiálů dávajících dlouhou třísku.

Ocel, litá ocel, temperovaná

litina

P 01

P 10

P 20

P 30

P 40

P 50

M

Žluť

chrómová

tmavá

Č. 6400

Pro obrábění materiálů dávajících dlouhou i krátkou

třísku. Ocel, litá ocel, manganové a austenitické oceli,

šedá, temperovaná a legovaná  litina, automatová ocel

a oceli malých pevností

M 10

M 20

M 30

M 40

K

Červeň

višňová

č. 8300

Pro obrábění materiálů dávajících krátkou třísku. Šedá, tvrzená a kokilová litina,

neželezné kovy, kalená ocel,

plastické hmoty, dřevo

K 01

K 10

K 20

K 30

K 40

K 50

V podskupinách s nízkým Číslem (P 01, M 10, K 01) jsou druhy s velkou odolností proti otěru a s maíou houževnatostí a v podskupinách s vysokým číslem (P 50, M 40, K 50) jsou druhy s malou odolností proti otěru a s velkou houževnatostí.
Dvoumístná soustava označování ISO má tu přednost, že se v ní mohou tvořit ještě meziskupiny 05, 15, 25 atd., které umožňují ještě přesnější zařazování slinutých karbidů podle jejich vlastností. Kromě toho připouští ISO další dělení podskupiny P 01 na P 01.1 — P 01.2 — P 01.3 — P 01.4.

Mechanické vlastnosti slinutých karbidů a jejich chemické složení

 

 

Druh SK

Informativní chemické složení [%]

Pevnost v ohybu [kp/mm2]

Tvrdost [HRA]

WC

TiC

Co

F2

71

25

4

95

90,5

F1

74

20

6

100

90

S1

78

16

6

3TaC

115

89,5

S1.1

75

16

6

110

90

S2

78

14

8

120

89

S3

84

8

8

125

88,5

S4

85

4

9

2 TaC

135

88

S5

82

3

12

3TaC

145

87,5

S6

77

3

15

5 TaC

150

87

U1

86,5

5

7

1 TaC    .

0,5 Cr3C2

125

89,5

U2

81

3

10

5 TaC

1 Cr3C2

145

89

U3

78,5

1,2

15

3 TaC

2,3 Cr3C2

145

87,5

H3

97

3

2 TaC

100

90

H2

94

4

100

89,5

H1

95

5

110

89

G1

94

6

120

88

G1.1

92

8

130

87,5

G2

89

11

140

86,5

G3

85

15

160

85

G4

80

20

170

84

G5

75

25

180

83


V tomto článku jsou popsány všechny doprovodné chemické prvky vyskytující se v ocelích. Jsou popsány jejich příznivé i negativní vlivy na vlastnosti všech druhů ocelí.


Uhlík

ŠKODLIVÉ PRVKYSíra, Kyslík, Fosfor, Dusík, Vodík, Arsen, Antimon, Olovo, Cín

PROSPĚŠNÉ PRVKY: Mangan, Křemík

SLITINOVÉ PRVKY:Mangan, Chróm, Nikl, Molybden, Vanad, Wolfram, Křemík, Hliník, Bór, Cér, Kobalt, Měď, Niob a Tantal

Číst dále….. »

jsou uhlíkové (nelegované) konstrukční oceli se zaručenou čistotou, zaručeným obsahem fosforu a síry, zaručenou minimální pevností v tahu, mezí kluzu a tažností

Pro méně namáhané strojní součásti, jako např. čepy, hřídele, menší ozubená kola aj., jsou vhodné oceli s pevností řady 37 (370 MPa), např. 11 373 nebo řady 42 (420 MPa), např. 11 423; dají se svařovat a jsou vhodné pro svařované konstrukce

Oceli 11 378, 11 483, 11 523 a 11 583 jsou označeny jako oceli jemnozrnné. Mají zvýšenou mez kluzu.

Nejběžnější ocelí pro strojní součásti, jež lze zušlechťovat je 11 500 (0,3%C) min. pevnost v normalizačně žíhaném stavu 500 MPa Zušlechťuje se nejvýše na pevnost okolo 700 MPa. Použití: svorníky, ozubená kola, hřídele.

Pro náročnější a více namáhané strojní součásti jsou vhodné oceli vyšších pevností, např. 11 600, 11 700 a 11 800

Zvláštní oceli jsou tzv. automatové (11 109, 11 110, 11 120, 11 121, 11 140), které obsahují až 0,2 % S. Síra je vázána zvýšeným obsahem manganu (kolem1%) na MnS. Tyto oceli dosahují dobré obrobitelnosti s kvalitním povrchem při velké řezné rychlosti a snadné lámavosti třísky dodávají se v tyčích tažených za studena.

Číst dále….. »