KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1040790 P1050129 P1030847 P1050222
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

jsou uhlíkové (nelegované) konstrukční oceli se zaručenou čistotou, zaručeným obsahem fosforu a síry, zaručenou minimální pevností v tahu, mezí kluzu a tažností

Pro méně namáhané strojní součásti, jako např. čepy, hřídele, menší ozubená kola aj., jsou vhodné oceli s pevností řady 37 (370 MPa), např. 11 373 nebo řady 42 (420 MPa), např. 11 423; dají se svařovat a jsou vhodné pro svařované konstrukce

Oceli 11 378, 11 483, 11 523 a 11 583 jsou označeny jako oceli jemnozrnné. Mají zvýšenou mez kluzu.

Nejběžnější ocelí pro strojní součásti, jež lze zušlechťovat je 11 500 (0,3%C) min. pevnost v normalizačně žíhaném stavu 500 MPa Zušlechťuje se nejvýše na pevnost okolo 700 MPa. Použití: svorníky, ozubená kola, hřídele.

Pro náročnější a více namáhané strojní součásti jsou vhodné oceli vyšších pevností, např. 11 600, 11 700 a 11 800

Zvláštní oceli jsou tzv. automatové (11 109, 11 110, 11 120, 11 121, 11 140), které obsahují až 0,2 % S. Síra je vázána zvýšeným obsahem manganu (kolem1%) na MnS. Tyto oceli dosahují dobré obrobitelnosti s kvalitním povrchem při velké řezné rychlosti a snadné lámavosti třísky dodávají se v tyčích tažených za studena.


 

KONSTRUKČNÍ OCELI  11 0XX – 11 80x

11 373 - obsah prvků v %: max. 0,22 C

Neušlechtilá, neuklidněná nebo polouklidněná ocel vhodná na součásti (menších tlouštěk) konstrukcí a strojů (i tavně svařovaných), namáhaných staticky a dynamicky, u tvarových tyčí a nesvařovaných dílců do tl. 16 mm (podle ČSN 73 1401), dále na různé výrobky běžného použití. Na pásy a pruhy na ráfky jízdních kol, pro výrobu profilů, k vázání svazků apod.

 • kování 1150 až 750 °C
 • normalizační žíhání 900 až 920 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 550 až 650 °C

 

11 500 - obsah prvků v %: max. 0,38 C

Ocel neušlechtilá, částečně lisovatelná, vhodná na strojní součásti, namáhané staticky i dynamicky u nichž se nevyžaduje svařitelnost, jako hřídele, ozubená kola, strojní součásti soustružené, čepy, kolíky, držáky, podložky, kryty, víka, příruby, pouzdra, kroužky, objímky, základové desky, vodítka, upínací desky, příložky, šrouby, matice, montážní páky, třmeny, kladky, bubny, hrdla, přípojky apod. Na kované součásti tepelných energetických zařízení, na méně namáhaná nekalená ozubená kola.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 860 až 890 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 850 až 880 °C
 • kalení do oleje 860 až 890 °C
 • popouštění 560 až 670 °C

 

 11 523 – obsah prvků v %: 0,2 C, 1 Mn

Ocel konstrukční jemnozrnná, na mostní a jiné svařované konstrukce, na výrobu ohýbaných profilů a trubek, na svařované trubkové konstrukce a součásti strojů, automobilů, motocyklů a jízdních kol, na součásti tepelných energetických zařízení a tlakových nádob.kování 1100 až 800 °C

 • kování 1250 až 800 °C
 • normalizační žíhání 880 až 900 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 550 až 650 °C

 

11 600 – obsah prvků v %: 0,5 C

Neušlechtilá konstrukční ocel na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Vhodná na součásti vystavené velkému měrnému tlaku, hřídele, osy, ozubená kola, čepy, řetězová kola, páky, pístnice, kolíky, podpěry, držátka, objímky, šrouby a matice, klíny, pera, kluzné kameny, ozubené hřebeny, kladky, spojky, segmenty a vložky axiálních ložisek, distanční kroužky, různé upínací elementy, tělesa fréz apod. Pásů a pruhů se používá ke tvarování ohybem.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 870 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 830 až 860 °C
 • kalení do oleje 840 až 870 °C
 • popouštění 560 až 670 °C

 

11 700 - obsah prvků v %: 0,65 C

Neušlechtilá konstrukční ocel na strojní součásti s vyšší odolností proti namáhání a opotřebení, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Vhodná na výkovky a výlisky s velkou tvrdostí – bez tepelného zpracování. Pásy a pruhy válcované za studena jsou vhodné na destičky Gallových řetězů.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 810 až 840 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 800 až 830 °C
 • kalení do oleje 810 až 840 °C
 • popouštění 560 až 670 °C

 

11 800 – obsah prvků v %: 0,75 C

 Konstrukční ocel, uhlíková na strojní součásti s požadovanou větší tvrdostí, popř. s větší odolností proti opotřebení a k výrobě kovových koulí do mlecích mlýnů. Na tvarové pružiny a destičky kloubových řetězů.kování 1100 až 800 °C

 • kování 1050 až 800 °C
 • normalizační žíhání 800 až 830 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 790 až 820 °C
 • kalení do oleje 800 až 830 °C
 • popouštění 530 až 670 °C

Přečtěte si také :