KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1040839 P1030829 p1050124 p1060533
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Základní legující prvky ocelí třídy 13 jsou mangan a křemík – Mn většinou více jak 1 %, Si více jak 0,5 %.

Používají se tam, kde svými vlastnostmi nevyhovuje ušlechtilá uhlíková a kde by ocel chromová nebo chromniklová byla zbytečně nákladná. Mangan je často levnou a dobrou náhradou niklu.

Oceli třídy 13 lze zušlechťovat, avšak k cementování se tyto oceli nehodí, neboť dlouhým ohřevem při cementování hrubnou a při kalení je nebezpečí vzniku trhlin.

Oceli třídy 13 jsou známy jako pružinové oceli, které jsou určeny pro výrobu velmi namáhaných pružin s vysokou pružností a dostatečnou houževnatostí a velkou mezí únavy.

Pro elektrotechniku jsou zvláště důležité křemíkové oceli, používané na dynamové plechy a transformátorové plechy.


 

KONSTRUKČNÍ OCELI NÍZKOLEGOVANÉ 13 0XX – 13 3xx

13 141 (Poldi 2514) -  obsah prvků v %: max. 0,3 C, 1,5 Mn

Ocel je dobře tvařitelná za tepla, v zušlechtěném stavu dobře obrobitelná. Užívá se ve stavu zušlechtěném na menší hřídele a na různé strojní součásti.

 • kování 1100 až 750 °C
 • normalizační žíhání 860 až 890 °C
 • žíhání na měkko 720 až 760 °C
 • kalení do vody 790 až 820  °C
 • kalení do oleje 820 až 850 °C
 • popouštění 150 až 220  °C

 

13 151 - obsah prvků v %: max. 0,5 C, 0,8 Mn

Křemíková ocel střední pevnosti. Vhodná na ozubená kola, šneky a hřebenové válce do max. čistého průměru 750 mm ve stavu zušlechtěném, do max. čistého průměru 1000 mm ve stavu normalizačně žíhaném a popouštěném. Na věnce ozubených kol, výkovky. Ozubená kola, šneky, hřebenové válce do průměru 750 mm.

 • kování 1100 až 750 °C
 • normalizační žíhání 860 až 890 °C
 • žíhání na měkko 720 až 760 °C
 • kalení do vody 790 až 820  °C
 • kalení do oleje 820 až 850 °C
 • popouštění 150 až 220  °C

 

 13 180 (Poldi ZT2 Extra) – obsah prvků v %: 0,75 C, 1 Mn

Ocel k zušlechťování, má dobrou odolnost proti otěru a je vhodná na pružiny a jeřábové kolejnice.

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 720 až 780 °C
 • kalení do vody 790 až 820  °C
 • kalení do oleje 820 až 840 °C
 • popouštění 120 až 170  °C

 

13 240 (Poldi 2518) - obsah prvků v %: 0,37 C, 1,25 Mn, 1,25 Si

Ocel je dobře tvařitelná a dobře obrobitelná. Je náchylná na popouštěcí křehkost. Optimální průměr nebo tloušťka pro zušlechtění 50 mm. Používá se na středně namáhané strojní součásti.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 870 až 890 °C
 • žíhání na měkko 630 až 680 °C
 • cementování 850 až 880 °C
 • 1.kalení do vody (oleje)  870 až 900  °C
 • mezižíhání 650 až 680 °C
 • 2.kalení do vody (oleje) 770 až 800 °C
 • jednoduché kalení do vody (oleje) 820 až 840 °C
 • popouštění 150 až 180  °C

 

13 242 (Poldi MV 4) - obsah prvků v %: 0,4 C, 1,75 Mn, 0,1 V

Ocel je dobře tvárná za tepla a v žíhaném stavu dobře obrobitelná. Používá se na značně namáhané strojní součásti, jako hřídele, nápravy, čepy k automobilům a traktorům.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 870 °C
 • žíhání na měkko 740 až 760 °C
 • kalení do vody 800 až 860  °C
 • kalení do oleje 840 až 880 °C
 • popouštění  500 až 640  °C
 • nitrocementování 820 až 860  °C
 • popouštění  160 až 180  °C

 

13 251 (Poldi ESL) - obsah prvků v %: 0,47 C, 1,7 Si

 Ocel vhodná k zušlechťování. Ocel má dobrou odolnost proti otěru. Isotermickým kalením lze dosáhnout při stejné pevnosti v tahu vyšší vrubové houževnatosti a odolnosti proti otěru než při zušlechťování. Ocel je vhodná na méně namáhané pružiny, např. hospodářských strojů, vinuté pružiny a pružnice kolejových vozidel a hospodářských strojů. Dále na kuželové, šroubovité a ploché pružiny, listy k pružinovým bucharům.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 840 až 880 °C
 • žíhání na měkko 650 až 700 °C
 • kalení do oleje 840 až 880 °C
 • popouštění 570 až 680  °C

 

13 270 (Poldi ESH 1) - obsah prvků v %: 0,65 C, 1,7 Si

Ocel je vhodná k zušlechťování a pro pružiny. Izotermickým kalením této oceli lze dosáhnout při stejné pevnosti v tahu vyšší vrubové houževnatosti než při zušlechťování. Ocel je vhodná na spojkové lamely.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 820 až 840 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do oleje 800 až 820 °C
 • popouštění 420 až 510  °C

 

13 320 (Poldi CRK 3T)- obsah prvků v %: 0,2 C, 2 Mn
Ušlechtilá, nízkolegovaná svařitelná ocel na součásti se zvýšenou odolností proti opotřebení, např. na potrubí, sběrače a výsypky prašných a kalových hmot.
 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 720 až 780 °C
 • kalení do vody 790 až 820 °C
 • kalení do oleje 810 až 830 °C
 • popouštění vzduch 150 až 170  °C

  


Přečtěte si také :