KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1070322 P1040026 P1050116 P1030834
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Ušlechtilé uhlíkové konstrukční oceli, u kterých je zaručeno kompletní chemické složení, oceli jsou uklidněné. Oceli, které neobsahují žádné legury. Mají široké použití podle obsahu C (0,07 – 0,9), tepelným zpracováním lze získat velké množství užitných vlastností

Oceli třídy 12 určené k cementování mají 0,06 až 0,2 %C a dodávají se ve stavu přírodním (pouze válcované popř. kované).

Oceli třídy 12 k zušlechťování mají 0,25 až 0,7 %C. Jsou prokalitelné až do průměru 40 mm.

rozdělení:
 • oceli s odstupňovanou pevností (používané v zušlechtěném stavu)
 • oceli k tažení za studena
 • oceli s nízkým obsahem uhlíku určené k cementování (12 010, 12 020)
 • žáropevné oceli
 • pružinové oceli
 • oceli pro nosná lana (zpracovány podle IRA diagramu těsně nad „nos“ tzv. patentování, k získání velmi jemného perlitu)


 

KONSTRUKČNÍ OCELI UHLÍKOVÉ UŠLECHTILÉ 12 0XX – 12 09x

12 013/014 - obsah prvků v %: max. 0,07 C

Ocel fyzikální, k objemovému tváření. Ušlechtilá, nízkouhlíková uklidněná magneticky měkká ocel s předepsanými hodnotami magnetických vlastností, s dobrou magnetickou vodivostí, vhodná ke galvanickému pokovování a tváření za studena. Ocel je vhodná na části magnetických obvodů a elektronických přístrojů a na prvky používané v telekomunikační technice a elektronice.

 • speciální žíhání za nepřístupu vzduchu 830 až 850 °C
 • 4 až 24 h, ochlazovat 50° C/hod. až na 400 °C

 

12 020 (Poldi VAR) - obsah prvků v %: max. 0,16 C, 0,8 Mn

Ocel k chemicko-tepelnému zpracování. Ocel k cementování o střední pevnosti v jádře po kalení. Pro méně namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel určené k cementování, se střední pevností v jádře po kalení, např. méně namáhaná ozubená kola, vačkové hřídele, vložky, větší řetězová kola, pouzdra, vodítka, čepy, šrouby, řetězová kola apod. Záchytné zvony a trny pro naftový průmysl. Ve stavu žíhaném na háky jeřábů, výtahů apod. Součásti k cementování lisované z plechu. Ocel není vhodná ke galvanickému pokovování. Nástroje a měřidla: kalibry, trny, frézy na dřevo.

 • kování 1150 až 750 °C
 • normalizační žíhání 870 až 920 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • cementování 850 až 880 °C
 • 1.kalení do vody (oleje) 870 až 920  °C
 • mezižíhání 650 až 680 °C
 • 2.kalení do vody (oleje) 770 až 800 °C
 • popouštění 150 až 180  °C

 

 12 023 (Poldi E-VAR) – obsah prvků v %: 0,15 C

Ocel k chemicko-tepelnému zpracování. Na málo namáhané větší strojní součásti silničních motorových vozidel určené k cementování se střední pevností v jádře po kalení, např. méně namáhaná ozubená kola, vačkové hřídele, vložky, řetězová kola, pouzdra, vodítka apod.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 880 až 900 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • cementování 850 až 880 °C
 • 1.kalení do vody (oleje) 890 až 920  °C
 • mezižíhání 650 až 680 °C
 • 2.kalení do vody (oleje) 770 až 800 °C
 • popouštění 150 až 175  °C

 

12 040 (Poldi W6W) - obsah prvků v %: 0,35 C

Ocel k zušlechťování. Ocel je vhodná na velké hřídele stabilních spalovacích motorů, parních strojů a čerpadel, hřídele těžních strojů, hřídele a věnce těžních strojů, transmisní hřídele, sloupy a válce lisů, tvarová tělesa, čepy, kolíky, tlačítka, rozpěrná pouzdra, destičky, šoupátka, čelisti, šrouby, pístnice, ojnice, kované svorníky tlakových nádob, závěsy pružin, ruční a nožní páky, součásti řízení, táhla, jeřábové háky apod.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 840 až 870 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 840 až 870  °C
 • kalení do vody oleje 850 až 880 °C
 • popouštění 530 až 670  °C

 

12 041 - obsah prvků v %: 0,4 C

Ocel k zušlechťování. Ocel je vhodná na malé i velké hřídele, čepy, šrouby a jiné spojovací součásti, stavěcí šrouby, zarážky, západky, kolíky, vřetena, táhla, pístnice, plunžry, písty kompresorů, ojnice, vahadla, vidlice, pružiny a pružící součásti.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 820 až 850 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do oleje 850 až 880 °C
 • popouštění  400 až 600  °C

 

12 042 – obsah prvků v %: 0,35 C + B

 Ocel vhodná k zušlechťování pro nízké teploty. Konstrukční ocel uhlíková s borem s velmi dobrou tvárností za tepla, dobrou za studena. Na součásti značněji namáhané staticky i dynamicky, obvykle do průměru 20 mm ve stavu zušlechtěném na pevnost nad 1170 MPa. Na vysoko namáhané spojovací části, na šrouby a svorníky a součásti pracující při snížených teplotách. Ocel není vhodná k povrchovému kalení!

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 860 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 840 až 860 °C
 • popouštění (voda) 400 až 650  °C

 

12 050 (Poldi W6H, EVF 50) - obsah prvků v %: 0,45 C

Ocel k zušlechťování, vhodná k povrchovému kalení, pro velké výkovky. Uklidněná ocel, vhodná na hřídele těžních strojů, turbokompresorů, karuselů apod., na větší ozubená kola, šneky, ozubené věnce, rotory šroubových kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, plunžry, písty kompresorů, čepy, šrouby, stavěcí šrouby, dopravní válečky, vodící čepy, lamely spojek, kladičky, lůžka, páky, zarážky, kolíky, různé spojovací součásti, posouvací vidlice, držáky, unašeče satelitů, vahadla, západky, kované svorníky tlakových nádob, upínací a stavebnicové části nástrojů, vrtací tyče, frézovací trny.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 820 až 850 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 790 až 830 °C
 • kalení do oleje 800 až 840 °C
 • popouštění 530 až 670  °C

 

12 051 (Poldi E-W5)- obsah prvků v %: 0,5 C

Ocel je vhodná na hřídele, vřetena, pístnice, brzdové páky, držáky, konzole, na výrobu patentovaného drátu apod.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 820 až 850 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 790 až 830 °C
 • kalení do oleje 800 až 840 °C
 • popouštění 530 až 670  °C

 

12 052 – obsah prvků v %: 0,46 C + B

 Ocel vhodná k zušlechťování. Ocel je dobře obrobitelná, má zvýšenou prokalitelnost. Je vhodná pro středně namáhané součásti (např. vozidel) ve stavu normalizačně žíhaném nebo zušlechtěném na pevnost 690 až 1230 MPa. Je vhodná pro povrchové kalení, tvrdost minimálně 57 HRC.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 880 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody (oleje) 840 až 860 °C
 • popouštění 450 až 580  °C

 

12 060 (Poldi W5) - obsah prvků v %: 0,55 C

 Ocel vhodná k zušlechťování. Ocel je vhodná na hřídele turbokompresorů karuselů, zalomené a jiné hřídele, ozubená kola, ozubené věnce, plunžry pístnice, vřetena, čepy, lamely, spojky, pojistky, západky, páky, destičky abnormálních řetězů, různé spojovací součásti apod. Konstrukční elementy lisovacího nářadí.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 810 až 840 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 790 až 830 °C
 • kalení do oleje 800 až 840 °C
 • popouštění 530 až 670  °C

 

12 061 (Poldi W5H, EVF 55)- obsah prvků v %: 0,6 C

 Ocel vhodná k zušlechťování. Ocel je vhodná na hřídele, osy, ozubená kola a pastorky, čepy, kuželky, šrouby a matice, vřetena, válce pro válcovací stolice, táhlové háky, vodící šrouby, páky, objímky, západky, kolíky, tlakové kroužky, opěrné desky, podpěry, zarážky, třecí kroužky, brzdné klíče, pevné a pohyblivé části lanovek, vodící kameny kladky přítlačné, klíny a pera, pouzdra do brzd, lamely karuselů, mačety, třecí kroužky apod. Pružiny, upínací a stavebnicové části nástrojů.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 810 až 840 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 790 až 830 °C
 • kalení do oleje 800 až 840 °C
 • popouštění 530 až 670  °C

 

12 071 - obsah prvků v %: 0,65 C

Ocel pro pružiny. Ocel je vhodná pro patentované dráty, pro pružiny z patentovaných drátů a pásů, válcovaných za studena. Ve stavu .30 je dobrá kalitelnost, dobrá ohýbatelnost, částečná lisovatelnost tvarové pružiny. Ve stavu .31 na tvarové pružiny. Ve stavu .40 na ploché, značně pružící pružiny. Ve stavu .60 pro řetězy motocyklů, dobrá ohýbatelnost na tvarové a dveřní pružiny. Ve stavu .70 na tvarové pružiny a na pružiny rolet. Ve stavu .80 je mírná ohýbatelnost.

 • normalizační žíhání 800 až 830 °C
 • žíhání na měkko 650 až 700 °C
 • kalení do oleje 800 až 830 °C
 • popouštění 400 až 450  °C

 

12 072 (Poldi T3)- obsah prvků v %: 0,7 C
Ocel je vhodná k zušlechťování.
 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 800 až 820 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do oleje 800 až 830 °C
 • popouštění 470 až 500  °C

 

12 081 – obsah prvků v %: 0,75 C

 Ocel je vhodná k zušlechťování a pro pružiny. Ocel pro tvarové, zejména tažné pružiny a pružné elementy. Pojišťovací spony a pojistné kroužky.

 • normalizační žíhání 790 až 820 °C
 • žíhání na měkko 650 až 680 °C
 • kalení do oleje 790 až 820 °C
 • popouštění 400 až 500  °C

 

12 090 - obsah prvků v %: 0,85 C

Ocel je vhodná k zušlechťování a pro pružiny. Ocel s velmi dobrou kalitelností používaná pro lana, na ploché a svinuté pružiny.

 • normalizační žíhání 780 až 810 °C
 • žíhání na měkko 650 až 680 °C
 • kalení do oleje 780 až 810 °C
 • popouštění 450 až 500  °C

 


 

Přečtěte si také :