KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1050056 P1050121 P1040674 P1050144
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Slinuté karbidy používané k výrobě řezných nástrojů je možno podle je­jich chemického složení rozdělit v zásadě do dvou hlavních skupin.

1. Slinuté karbidy jednokarbidové soustavy WC-Co (karbid wolfra­mu + kobaltové pojivo) — řada G a H. Jsou určeny především pro obrá­bění litiny, neželezných kovů a jejich slitin, plastických hmot apod.

2. Slinuté karbidy dvoukarbidové soustavy WC-TiC-Co (karbid wolframu + karbid titanu + kobaltové pojivo) — řada S a F. Jsou určeny výhradně pro obrábění všech, druhů oceli a lité oceli. Do této skupiny patří ještě tzv. univerzální slinuté karbidy řady U. Svým složením umožňují obrábění nejen oceli a lité oceli, ale i všech druhů litiny, těžkoobrobitelných ocelí a slitin.

 

Druh

SK

Označení ISO

Skupina

Podskupina

Barva

F2

F1

S1; S1.1

S2

S3

S4

S5; S6

P

P01.3

P01.4

P 10

P 20

P 30

P 40

P 50

Modrá

U1

U2

U3

M

M 10

M 20

M 30

Žlutá

H3

H2

H1

G1

G1.1

G2

G3

K

 

K 01

K 05

K 10

K 20

K 30

K40

K50

Červená

Rozdělení slinutých karbidů pro obrábění vychází z hlediska řezného procesu, a značně zjednodušuje značení. Základní třídění ISO obsahuje jen tří hlavní skupiny P, M a K. Tyto skupiny se dále dělí z hlediska použití na podskupiny, které se označují písmeny příslušných hlavních skupin (P, M, K) a dalším dvoumístným číslem tak jako v tabulce.

Hlavní

skupina

Barva

ČSN

Obráběný materiál

Podskupina

P

Modř

ultramarín

světlá

č. 4400

Pro obrábění materiálů dávajících dlouhou třísku.

Ocel, litá ocel, temperovaná

litina

P 01

P 10

P 20

P 30

P 40

P 50

M

Žluť

chrómová

tmavá

Č. 6400

Pro obrábění materiálů dávajících dlouhou i krátkou

třísku. Ocel, litá ocel, manganové a austenitické oceli,

šedá, temperovaná a legovaná  litina, automatová ocel

a oceli malých pevností

M 10

M 20

M 30

M 40

K

Červeň

višňová

č. 8300

Pro obrábění materiálů dávajících krátkou třísku. Šedá, tvrzená a kokilová litina,

neželezné kovy, kalená ocel,

plastické hmoty, dřevo

K 01

K 10

K 20

K 30

K 40

K 50

V podskupinách s nízkým Číslem (P 01, M 10, K 01) jsou druhy s velkou odolností proti otěru a s maíou houževnatostí a v podskupinách s vysokým číslem (P 50, M 40, K 50) jsou druhy s malou odolností proti otěru a s velkou houževnatostí.
Dvoumístná soustava označování ISO má tu přednost, že se v ní mohou tvořit ještě meziskupiny 05, 15, 25 atd., které umožňují ještě přesnější zařazování slinutých karbidů podle jejich vlastností. Kromě toho připouští ISO další dělení podskupiny P 01 na P 01.1 — P 01.2 — P 01.3 — P 01.4.

Mechanické vlastnosti slinutých karbidů a jejich chemické složení

 

 

Druh SK

Informativní chemické složení [%]

Pevnost v ohybu [kp/mm2]

Tvrdost [HRA]

WC

TiC

Co

F2

71

25

4

95

90,5

F1

74

20

6

100

90

S1

78

16

6

3TaC

115

89,5

S1.1

75

16

6

110

90

S2

78

14

8

120

89

S3

84

8

8

125

88,5

S4

85

4

9

2 TaC

135

88

S5

82

3

12

3TaC

145

87,5

S6

77

3

15

5 TaC

150

87

U1

86,5

5

7

1 TaC    .

0,5 Cr3C2

125

89,5

U2

81

3

10

5 TaC

1 Cr3C2

145

89

U3

78,5

1,2

15

3 TaC

2,3 Cr3C2

145

87,5

H3

97

3

2 TaC

100

90

H2

94

4

100

89,5

H1

95

5

110

89

G1

94

6

120

88

G1.1

92

8

130

87,5

G2

89

11

140

86,5

G3

85

15

160

85

G4

80

20

170

84

G5

75

25

180

83


Přečtěte si také :