KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030405 P1030515 P1030594 P1050564
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Rekonstrukce vřeteníku soustruhu Schaublin SV 102 VM se skládala především z kompletní rozborky, vyčištění od nánosů oleje a šmíru, odstranění několika vrstev vrchního laku, oprava dělícího kruhu, oprava aretačního kolíku dělícího kruhu, výroby přesuvníku reduktoru otáček vřetene a v neposlední řadě také z výměny veškerých ložisek vřetene.

 

odstranění krytů vřeteníku

V tomto typu vřeteníku nachází se páka přesuvníku vřeteníku ve vrchním krytu reduktoru oproti vřeteníku z typu 102VM, kde je páka přesuvníku přímo v litinovém bloku. Pro představu přikládám řez vřeteníkem, páka přesuvu je vyznačena v obou pozicích čárkovaně.

 

řez vřeteníkem Schaublin SV 102 VM

 

 

páka přesuvníku uvnitř krytu reduktoru

 

 

detail reduktoru otáček vřetene 1:5 a bronzového přesuvníku

 

 

detail zadní části vřeteníku

Po odstranění šneku vřetene, který je našroubován a zaaretován kolíkem na náhonovém kole převodovky pro pohon posuvového šroubu přes výměnné závitové kola bylo nutné stažení náhonového kola stahovákem. Náhonové kolo je na vřeteni poměrně těsně nalícováno a zajištěno perem.

 

stažení náhonového kola převodovky

 

 

rozebrání vřeteníku

 

 

vyjmuté vřeteno spodní část reduktoru

 

 

vyjmutý reduktor otáček 1:5

Na zadní části litinové řemenice nachází se tři dělící kruhy pro dělení na vřeteni a dále vnitřní dělící kruh s 24 otvory. Vnější dělící kruh byl mírně poškozen, ale ne v takové míře, aby byla nutná jeho oprava, otvory byly poměrně hluboké a palec do nich bez problémů zapadal. Opačně na tom byl vnitřní dělící kruh, který slouží jako přímá dělička na 24 dílů a zároveň slouží k aretaci vřetene při povolování přírub jako zámek. Tento dělící kruh byl značně poškozen zřejmě předchozím nedbalým používáním.

 

detail poškozeného dělícího a aretačního kruhu na řemenici

 

 

polotovar pro výroby dělícího kroužku

 

 

kroužek na otvory

Pro nalisování nového dělícího kroužku bylo nutné odsoustružit původní dělení na litinové řemenici soustruhu. Do nového ocelového kroužku, který bude nalisovaný na místo původního děllení jsem zároveň vytvořil pomocí otočného stolu 24 přesných otvorů.

 

odsoustružení originálního dělení

 

 

nový dělící kroužek k nalisování

 

 

nalisovaný dělící kroužek do originální řemenice soustruhu Schaublin SV 102 VM

Dělící kroužek byl nalisován s přesahem do vybrání řemenice na lepidlo Loctite a ještě pojištěn červíkem ve spoji s tělesem řemenice. Aretační čep, který byl pochopitelně také poškozen, byl obroušen na kulato a o cca 1,5 mm zkrácen. Aretační čep slouží pouze k dělícímu kruhu 24, jehož oprava je na výše uvedených obrázcích. Pro samotné dělení slouží výkyvné raménko ve výřezu krytu řemenice.

 

poškozený aretační čep

 

 

opravený aretační čep

Dalším krokem bylo odmaštění a očištění vřeteníku od zbytků barev a podkladového kytu. Jako nový podkladový kyt byl použit dvousložkový polyesterový tmel střední hrubosti. Po dokonalém vytmelení a vybroušení odlitku jsem aplikoval základový brusný tmel, tzv. šprickyt, který jsem následně přebrousil brusnou houbičkou, podkladový kyt jsem zvolil zelený, tento následně ukáže případné nedostatky v kytování, které takto snadno odhalíme.

 

vykytovaný a vybroušený odlitek vřeteníku

 

 

nástřik tmelem

 

 

kontrola usazení odlitku na loži

 

 

nalakované těleso vřeteníku

 

 

detail tělesa vřeteníku na loži Schaublin SV 102 VM

Nyní jsem mohl přistoupit k instalaci nového dvouřadého válečkového ložiska do přední části vřeteníku, které bylo mimochodem jedna z nejdražších položek na soustruhu při GO a také zadního kuličkového radiálního ložiska a jednoho axiálního.

sada ložisek do vřeteníku (v popředí poškozené přední ložisko)

Novější typy vřeteníků byly již osazeny v zadní části dvěma kuličkovými ložisky, vřeteník byl takto prodloužen a tím zkrácena mírně točná délka.

 

 

kompletace vřeteníku

 

 

 

detail vřetene a řemenice

Pro těsnění skříně reduktoru, který má trvalou náplň olejem je třeba utěsnit tuto část  mezi řemenicí a tělesem vřeteníku, tohle je řešeno filcovou nití vloženou půl na půl do tělesa vřeteníku a krytu reduktoru, tento je poté utěsněn při montáži silikonovým tmelem na víka převodovek. Na následujícím obrázku je detail protažení filcové nitě.

 

vložení nového těsnícího prvku

 

 

utěsnění krytu redutoru

Zajímavým prvkem byl olejoznak, který se mimochodem nacházel na celém soustruhu ještě čtyřikrát a který měl velmi atypický závit M 25 x 1, tenhle rozměr byl nesehnatelný a proto jsem jej byl nucen vyrobit, jelikož původní olejoznaky byl značně poškozené, výrobu popíšu v článku Převodovka-GO Schaublin SV 102 VM.


Rozborka-GO Schaublin SV 102 VM

Koník-GO Schaublin SV 102 VM

Hlavní suport-GO Schaublin SV 102 VM

Vrchní suporty-GO Schaublin SV 102 VM

Lože-GO Schaublin SV 102 VM

Převodovka-GO Schaublin SV 102 VM

Vřeteník-GO Schaublin SV 102 VM

Suportová skříň-GO Schaublin SV 102 VM

Kytování a lak-GO Schaublin SV 102 VM

Sestavení-GO Schaublin SV 102 VM

 


 

Přečtěte si také :