KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1050349 P1010211 p1120124 p1050881
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘NÁSTROJOVÉ OCELI’

V současné době je na internetu velice málo informací ohledně materiálů používaných k výrobě nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel, atd. co se týče specifikace na určitý druh. Rozhodl jsem se zpracovat následující obsáhlý seznam, ve kterém jsou jednotlivé  materiály označeny normou ČSN. Pokud by snad v seznamu něco chybělo, kontaktujte mne a já to tam rád doplním.

Jednotlivé druhy nástrojů a nářadí jsou přehledně seřazeny abecedně a Číst dále….. »

Nejenom nástrojových, ale i konstrukčních ocelí se používá v nástrojařství a to buď uhlíkových konstrukčních ocelí tříd 11 a 12 a nebo slitinových konstrukčních ocelí tříd 13 až 17.

Těchto ocelí se používá především k zhotovení pomocných, upínacích nástrojů a  také ručního nářadí, distančních kroužků atd.

V dalším popisu v článku jsou popsány nejběžnější druhy konstrukčních ocelí, které se používají při výrobě nástrojů a jako vždy je uvedena norma dle ČSN a v závorce obchodní označení Poldiny huti.


Konstrukční uhlíkové oceli třídy 11 a 12 používané v nástrojařství

11 700 (SP)

 • Konstrukční uhlíková (max. 0,65 % C). Průvlakové kroužky, lisovací trny, zápustky

12 010 (W8, T8)

 • K cementování. Cementované frézy, měřidla

12 020 (VAR)

 •  K cementování. Cementované kalibry, frézy

12 062 (T4)

 • K zušlechťování. Válce k válcování za tepla, matrice k lisování gramofono­vých desek

12 072 (T3)

 • K zušlechťování. Pily na kámen, válce k válcování zatepla, matrice k liso­vání gramofonových desek, tenké pružiny

 

Ušlechtilé konstrukční slitinové oceli třídy 13 až 17 používané v nástrojařství

14 101

 • Elektroocel. Pilky na kov (velká tvrdost po kalení)

14 120 (CE)

 • Chrómová k cementování. Cementované frézy

14 160 (T2 Extra)

 • Manganchrómová, pružinová. Méně důležité nástroje, např, pily, hoblovací nože, tesař­ská dláta, sekery

14 180

 • Elektroocel. Ruční a strojní pily

14 340 (Al 16)

 • Chrómniklová k nitridování. Měrky, kalibry, pravítka (nitridované)

15 200

 • Elektroocel. Pilky na kov

16 190

 • Elektroocel. Strojní pily

16 640 (CNL)

 • Niklchrómová k přímému kalení. Menší zápustky zatepla na velký výkon, lisovací trny

17 023 (AK 3 S)

 • Chrómová korozivzdorná. Měřidla

17 027 (F AK 2 Special)

 • Chrómová korozivzdorná. Formy k lití mosazi, lehkých slitin a slitin zinku pod tla­kem

17 029 (AK 5)

 • Chrómová korozivzdorná. Měřidla, chirurgické kalené nástroje, formy na lisování umělých hmot, strojní a kapesní nože, nůžky

17 041 (AK 1B)

 • Chrómová korozivzdorná. Kuchyňské zařízení, příbory

17 042 (AK 9)

 • Chrómová korozivzdorná. Měřidla, kalibry, chirurgické kalené nástroje, nerezavějící nože

17 241 (AKVN)

 • Chrómniklová, korozivzdorná. Tupé chirurgické nástroje

17 242 (AKV)

 • Chrómniklová, korozivzdorná. Tupé chirurgické nástroje

Na nástroje jsou většinou vhodné méně prokalitelné oceli, aby nástroj byl houževnatější. Na řezné nástroje se volí oceli s větším obsahem uhlíku, asi 0,7 až 1,4 %, na nástroje ke stříhání oceli s 0,5 až 1,2 % C. Na pilníky se používají hlavně uhlíkové oceli a jen výjimečně nizkolegované oceli. U nástrojů na obrábění dřeva bývá obsah uhlíku obvykle nižší než u ná­strojů na obrábění kovů. Nástroje pracující rázem (kladiva, pneumatické nářadí) musí být sice tvrdé, ale také dostatečně houževnaté a mívají nejvýše 1 % C

Nástrojové ocelí vyhovují při menších nárocích na nástroj. Jejich nevý­hodou je poměrně rychlý pokles tvrdosti vlivem popouštění při ohřevu. Vý­hodnější je ocel s větším obsahem uhlíku, např. ocel 19252 asi s 1,3 % C.

V dalším popisu v článku je vždy uvedena norma dle ČSN a v závorce obchodní označení Poldiny huti.

Jednotlivé druhy uhlíkových nástrojových ocelí třídy 19


19 015 (W8, T8)

 • Ušlechtilá uhlíková k cementování. Cementované kalibry, cementované formy s hlubokými a členitými tvary vyráběné vtlačováním zastudena

19 063 (T 6 P MO)

 • Ušlechtilá uhlíková. Cementované a kalené nářadí a přípravky, struháky na dřevo a kůži

19 083 (T 6 H Extra)

 • Ušlechtilá uhlíková. Nářadí pro zámečníky, zedníky, kameníky, vrtáky na dřevo, redukční vložky pro vrtáky, stopky rotačních ná­strojů s navařeným nebo mechanicky připevněným ostřím

19 096 (T 6 HB)

 • Ušlechtilá uhlíková. Nože na vysekávání kůže

19 103 (T 5 W Extra)

 • Ušlechtilá uhlíková. Kladiva, kleště, šroubováky, montážní nářadí, ruční se­káče na měkkou ocel, svěrákové a upínací čelisti, průbojníky na kůži

19 125

 • Ušlechtila uhlíková. Dláta a písty pneumatických kladiv 

19 132 (6)

 • Ušlechtilá uhlíková. Nože k nůžkám, ostřihovací řezy, lisovnice, zápustky pro malý počet výkovků, kovářské nářadí, nářadí na dřevo, nýtování, upínací čelisti, svorky, šroubováky

19 133 (T 5 Extra)

 • Ušlechtilá uhlíková. Nářadí pro zámečníky, kováře, harmoníky {měkký a střed­ně tvrdý kámen), obyčejné pilníky

19 152 (5)

 • Ušlechtilá uhlíková. Nože k nůžkám na tyče, profily a plechy, silnější okružní nůžky, větší jednoduché řezy, lisovnice, ohýbací zápustky, kovadla, čelisti svěráků, nástroje na dřevo

19 191 (EZH)

 • Ušlechtilá uhlíková. Závitnice, závitové čelisti, velké závitníky, malé a střední frézy, razníky pro duté ražení, lisovnice, kolečka na řezání trubek, rýsovací jehly, zubolékařské nástroje

19 192 (4)

 • Ušlechtilá uhlíková. Tenké a středně tlusté okružní pily na kov, ruční sekáče, dláta, kladiva, lisovadla, hlavičkáře, průbojníky, ruční závitořezné nástroje, měřidla, pravítka, dřevoobráběcí ná­stroje

19 221 (FS 148)

 • Ušlechtilá uhlíková. Frézy, vrtáky, výstružníky, záhlubníky, vrtací a frézova­cí nože, závitníky, závitnice, závitové hřebínky, čelisti k válcování závitů, pásové, rámové a ruční pily, sekáče pilníků

19 222 (3)

 • Ušlechtilá uhlíková. Nástroje na obrábění, pilníky, pásové, rámové a ruční pily na kov, tažné trny, ocílky, hodinová pera, kamenické ná­stroje, ruční a pneumatické sekáče na tvrdé materiály, kalené průvlaky

19 255 (K1)

 • Ušlechtilá uhlíková. Malé a střední tvrdé pilníky s jemným a středním sekem, pilníky k ostření pil na dřevo, pilníky frézované a rotační

Chemické složení uhlíkových ocelí a způsoby tepelného zpracování včetně teplot a postupů.


Používají se pro méně namáhané řezné nástroje při nižších řezných rychlostech, k obrábění materiálů o nízkých pevnostech a všude tam, kde by bylo použití rychlořezných ocelí zbytečné.

Legované nástrojové oceli jsou oceli slitinové. Hlavními přísadovými prvky v nástrojových ocelích pro řezné nástroje jsou chróm, wolfram, vanad, dále i molybden a mangan. Tyto prvky patří mezi. karbidotvorné. Oceli pro řezné nástroje obsahují buď jeden, nebo více z uváděných přísadových prvků v měnícím se obsahu, které různě zlepšují požadované vlastnosti řezných nástrojů. Z přísadových prvků se vyskytuje prakticky ve všech ocelích chróm od 2,0 až do 12 %. Při dosažení dobrých řezných vlastností jsou obsahy uhlíku vysoké, u většiny ocelí bývají od 1,0 do 1,5 %. Chrómové ledeburitické oceli s vysokým obsahem chrómu mají obsah uhlíku od 1,5 do 2 %.

Přísadovými prvky se kromě jiného zlepšuje u legovaných ocelí pro řezné nástroje i prokalitelnost, která je velmi důležitá pro střední a velké nástroje, a snižuje se jimi i nebezpečí přehřátí při kalení. Snížením kritické rychlosti ochlazování vlivem přísadových prvků je umožněno u většiny ocelí kalení do oleje nebo dokonce i na vzduchu, jako např. u ledoburitických chromových ocelí s vyso­kým obsahem chrómu. Zvýšenou tvrdostí vlivem karbidotvorných přísadových prvků se zvětšuje také odolnost proti opotřebení, a tím i trvanlivost řezných nástrojů. Vysokou odolností proti opotřebení so vyznačují zejména oceli vysoce nadeutektoidní nebo ledeburi­tické, s vysokým obsahem karbidotvorných prvků. Další důležitou vlastností ledeburitických ocelí je i větší odolnost proti popouštění v porovnání s  ostatními druhy legovaných ocelí. 

Dají se  také vytvrzovat, podobně jako rychlořezné oceli. Podmiňuje to však zvláštní způsob kalení z vhodných vysokých teplot s ná­sledujícím popouštěním na vysoko teploty do oblasti sekundární tvrdosti, která bývá kolem 500 °C. V porovnám s rychlořeznými ocelemi je také oblast sekundární tvrdosti užší, a dosažení vhodné tvrdosti vyžaduje velmi přesné dodržování popouštěcích podmínek, zejména však teploty popouštění. Uvedený způsob tepelného zpracování dává u těchto ocelí i možnost použití chemicko-tepel­ných úprav, zvláště nitridování a sulfonitridování. Stejnou vyšší odolnost proti popouštění vykazuje a podobně se dá tepelně zpra­covat i subledeburitická ocel 19 571 (Poldi RAZ 1).

 Běžné označení nástrojů z takovýchto ocelí je značkou NO naproti ocelím rychlořezným (HSS). Pokud nástroj je bez označení jde vždy o NO. V dalším popisu v článku je vždy uvedena norma dle ČSN a v závorce obchodní označení Poldiny huti.

Legované nástrojové oceli se dělí podle stupně legování, v tabulce příklad legování vybraných ocelí:

Rozdělení legovaných ocelí pro řezné nástroje podle stupně legování

1. Nízkolegované  oceli(do 2% přísadových prvků) 

 • 19 312 (Stabil) – legující prvky Mn-V
 • 19 313 (Stabil special) - legující prvkyMn-Cr-V
 • 19 416 - ocel chrómová
 • 19 420 (1 Extra) - ocel chrómová
 • 19 421 (DS Special) - legující prvky Cr-V
 • 19 422 (EK) - legující prvky Cr-V
 • 19 428 (CRK)- ocel chrómová
 • 19 710 (SPS) - legující prvky W-Cr

2. Střednělegované oceli (2% až 5% přísadových prvků)

 • 19 712 (Solar) - legující prvky Cr-W-V
 • 19713 (Solar special)- legující prvky V-Cr-Mn

3. Vysokolegované oceli ( nad 5% přísadových prvků)

 • 19 436 (2002 T200) -  chrómová ledeburitická
 • 19 437 (2002 Special T200W) - legující prvky Cr-V-W ledeburitická
 • 19 438 (2002 S) - legující prvky Cr-V ledeburitická
 • 19 571 (RAZ 1) - legující prvky Cr-Mo-V subledeburitická
 • 19 572 (2002 R) - legující prvky Cr-Mo-V ledeburitická
 • 19 714 (0 Extra) - legující prvky W-Cr-V

 

Veškeré druhy legovaných nástrojových ocelí a jejich značení

19 301

 • Křemíková ocel. Pro pilové pásy na dřevo

19 312 (Stabil)

 • Manganová — rozměrová stálost při kalení, lisovadla všech druhů, závitové nástroje řezné i tlačné, měřidla, vrtací šablony, pouzdra, formy na lisování plas­tických hmot

19 313 (Stabil special)

 • Mangano-chrómwanadová. Pro stejné použití jako ocel 19 312, kde se požaduje větší řezivost

19 340

 • Mangankřemíková. Duté vrtací tyče pro rychloběžná pneumatická kladiva

19 356 (EZH Special)

 • Vanadová. Nože ke strojním nůžkám, nástroje k lisování a ražení, vyžadující velkou tvrdost a houževnatost

19 416

 • Chrómová. Pásové pily

19 418

 • Chrómová. Kotoučové a břichatkové pily, pilové kotouče na dřevo, kruhové strojní nože

19 419

 • Chrómvanadová. Strojní rámové pily

19 420 (1 Extra)

 • Chrómová. Tvarové nože na ocel a šedou litinu, přesné závitové a tva­rové nože, malé tvarové jednoduché nástroje k obrábění tvrdých hmot (skla, mramoru), nože pro malé řezné rych­losti, jemné nářadí

19 421 (DS Special)

 • Chrómvanadová. Šroubové vrtáky, frézy, výstružníky, vrtací a frézovací nože, závitníky, závitové frézy, hřebínky, závitnice, zá­vitové čelisti, pilky na kov, čelisti na válcování závitů, tažné trny, razníky

19 422

 • Chrómvanadová. Tvarové nože na mosaz a lehké kovy, talířové, knihové, kotoučové nože, výstružníky, tvarové složité frézy, závitořezné nástroje jako 19 421, základní měrky a ostatní přesná měřidla

19 423 (CR)

 • Chrómvanadová. Pilky na kov, razící nástroje pro práce zastudena, kovotlačitelská kolečka, velké razníky, rovnací desky, kovadli­ny, frézovací a soustružnické trny

19 426 (CR 2, CR 2W)

 • Chrómvanadová — kalitelná vodou. Velké matrice k lisování zastudena, velké lisovací hlavy a ryté razící nástroje

19 428 (CRK)

 • Chrómová. Závitořezné nástroje

19 430 (CV)

 • Chrómvanadová. Formy a jádra pro tlakové lití slitin olova, zinku a cínu, malé a středně velké formy pro lisování plastických hmot

19 434 (Poldi AK 2 special)

 • Chrómová. Formy pro lití pod tlakem

19 435 (Poldi AK Special)

 • Chrómová. Formy pro plastické hmoty

19 436 (2002 T200)

 • Chrómová. Složitá lisovadla, hlubokotažné nástroje, trny pro liso­vání zastudena, závitové nástroje řezné i tlačné, pevné i stavitelné výstružníky, protahovací trny, frézy (s jemný­mi zuby), strojní pilky, formy pro lisování porcelánu, pra­vítka bezhrotých brusek, kladiva drtičů, vrtáky na mra­mor, soustružnické nože, nástroje na vysekávání zubů pil na dřevo v kaleném stavu

19 437 (2002 Special T 200W)

 • Chróm wolfram vanadová. Vysoce namáhaná a tvarově složitá a rozměrná prostřihovadla, soustružnické, hoblovací, kruhové nože a všechny nástroje jako u 19436, žádá-li se ještě vyšší řezivost, odol­nost proti otěru a výkonnost

19 438

 • Chrómvanadová. Nástroje pro zvýšené řezné rychlosti a vyžadující dobrou odolnost proti opotřebení a houževnatost. Protahovací trny, protlačovací trny, frézy

19 450 (Poldi LDS)

 • Chrómkřemíková. Trny pro poutnické stolice zpravidla nežíhané nebo normalizačně žíhané a popuštěné.

19 451 (REDI)

 • Chrómkřemíková. Ruční sekáče, tužlíky, hlavičkáře, rubací dláta a oškrty na uhlí, beton, tvarově jednoduché nástroje, kovářské sekáče pro práci zatepla a zastudena, nekalené zápustky

19 452 (SC)

 • Chrómkřemíková. Nářadí do pneumatických kladiv, nože k nůžkám, dřevo­obráběcí nástroje, děrovací nástroje, tvrdé zápustky, kleš­tiny, upínací a rozpínací pouzdra, maticové klíče, šroubo­váky

19 457

 • Chrómkřemíkvanadová. Ocel na válce Manesmann

 19 460 (ORI)

 • Chrómkřemíkvanadová. Frézy, výstružníky, frézovací nože, šroubové vrtáky, záhlubniky, závitořezné nástroje pro vysoké výkony, hlavně závitníky, závitové frézy, závitnice a závitové čelisti

19 464 (CX 3)

 • Chrómkřemíkvanadová. Malé a střední zápustky všech druhů se zvýšenou trvanli­vostí ke kování oceli zatepla

19 466 (CX)

 • Chrómkřemíkvanadová. Děrovací trny, děrová pouzdra, špičky děrovacích trnů

19 474 (B 200)

 • Chrómkřemíkvanadová. Razidla velmi namáhaná na tlak a opotřebení, razidla příborů, formy na lisování bakelitu, prostřihovadla

19 486 (CE 2 Special)

 • Manganchrómová. Formy na plastické hmoty

19 487 (CE 4 Special)

 • Manganchrómová. Formy na plastické hmoty apod.

19 495 (Poldi Al 16 Special)

 • Chrómhliníková. Nitridované součásti nástrojů a pomůcek

19 501 (CRM)

 • Chrómmolybdenová. Vrtací tyče pro pneumatická kladiva

19 512 (WP)

 • Chrómmolybdenvanadová. Nástroje a nářadí k vytlačování kovů,  držáky matric, méně namáhané nástroje k práci zatepla

19 520 (GS 3)

 • Chrómmanganmolybdenová. Zápustky ke kování, lisování a ostřihování zatepla, velké zápustky kalitelné vzduchem

19 531 (CRO Special)

 • Chrómmolybdenvanadová. Cementované formy na plastické hmoty. Ocel je vhodná k lisování dutin za studena a je kalitelná vzduchem

19 541 (LN)

 • Chrómmolybdenvanadová. Tvářecí nástroje za tepla pro postupové kovací automaty jako Hatebur, matrice, formy pro lití pod tlakem

19 552 (TLH)

 • Chrómmolybdenkřemíkvanadová. Formy k tlakovému lití neželezných kovů pro vysoké vý­kony při lití hliníku a slitin hliníku, nástroje k průtlačnému lisování neželezných kovů. namáhané nástroje pro práci za tepla, strojní součásti velké pevnosti

19 554 (TLI)

 • Chrómmolybdenkřemíkvanadová. Namáhané nástroje pro práci za tepla

19 555 (TLW)

 • Chrómmolybdenkřemíkwolframová. Namáhané nástroje pro práci za tepla, formy pro lití pod tlakem

19 561 (TW Mo 55)

 • Chrómmolybdenwolframvanadová. Velmi namáhané nástroje pro práci za tepla při snížené houževnatosti

19 571 (RAZ 1)

 • Chrómmolybdenvanadová. Nástroje pro zvýšené řezné rychlosti a vyžadující vyšší houževnatost a dobrou odolnost proti opotřebení. Protahovací trny, závitořezné ná­stroje, kotoučové pily, obrážecí nože

19 572 (2002 R)

 • Nástroje pro zvýšené řezné rychlosti a vyžadující vysokou odolnost proti opotřebení při poměrně dobré hou­ževnatosti. Protahovací trny, protlačovací trny, výstružníky, dělové vrtáky, tvarové nástroje, pásové pily

19 581 (Poldi Super Diamant)

 • Chrómmolybdenwolframvanadová. Pro velmi tvrdé  a opotřebení odolné nástroje jako střihadla na dynamové plechy, malé formy na plastické hmoty apod.

19 613

 • Chrómniklová. Děrovací válce a držáky

19 614 (CNH Special)

 • Niklchrómová. Velmi namáhaná razidla k vtlačování tvarů do oceli, lisovníky k výrobě šroubů a nýtů, zápustky pro kalibrování drobných výkovků zastudena

19 642 (CNF)

 • Chrómniklwolframová. Zápustky všech velikostí a druhů s velkou trvanlivostí pro všechny druhy bucharů, lisů a kovacích strojů

19 650 (TMB 3)

 • Chromniklwolframvanadová.  Malé, střední i velké zápustky se zvýšenou trvanlivostí na ocel i neželezné kovy, vložky do zápustek

19 655 (CNB)

 • Chrómniklwolframmolybdenová. Malé zápustky s velkou tvrdostí, velmi namáhaná razidla, zápustky pro kalibrování drobných výkovků zastudena

19 662 (TBM 1)

 • Chrómniklmolybdenvanadová. Střední a velké zápustky, s velkou trvanlivostí na ocel i neželezné kovy, hlavně zápustky s pevností pod 130 kp/ /mm3 — vložky do zápustek, lisovací průtlačníky

19 663

 • Chrómniklmolybdenvanadová. Malé, střední i velké zápustky s velkou trvanlivostí, na ocel i železné kovy, hlavně zápustky pevnosti přes 130 kp/ /mms, vložky do zápustek, čelistí, razníky a vložky do ko­vacích strojů, lisovací průtlačníky

19 674 (LDH 4 Special)

 • Chrómniklmolybdenvanadová. Trny pro poutnické stolice, nejčastěji normalizačně žíhané a popuštěné

19 675 (LHD 3 Special)

 • Chrómniklmolybdenvanadová. Trny pro poutnické stolice, nejčastěji nežíhané

19 678 (LDH)

 • Chrómniklmolybdenvanadová. Trny pro poutnické stolice, nejčastěji nežíhané a popouštěné

19 680 (Poldi Kaptor)

 • Chrómniklkřemíkowolframvanadová. Malé matrice pro průtlačné lisování neželezných kovů

19 701 (SP)

 • Wolframová. Frézy, výstružníky, frézovací nože, šroubové vrtáky, záhlubníky, závitořezné nástroje pro vysoké výkony, hlavně závitníky, závitové frézy, závitnice a závitové čelisti, chi­rurgicko a zubolékařské nástroje, strojní pilníky

19 710 (SPS)

 • Wolframchrómová. Tvarové a hladicí nože, šroubovité vrtáky, frézy, výstružníky, vrtací a frézovací nože, závitořezné nástroje, ruční a rámové pilky, chirurgické nástroje

19 711 (Duplex)

 • Wolframchrómvanadová. Nože k řezání dýh, překližek, hoblovací nože na dřevo

19 712 (Solar)

 • Wolframchrómvanadová. Tvarové nože na lehké kovy a mosaz, výstružníky, tva­rové  frézy, závitořezné  nástroje, nástroje na obrábění dřeva

19 713 (Solar Special)

 • Wolframchrómmanganová. Závitořezné nástroje k obrábění ocelí, litiny a neželezných kovu zvý­šenou řeznou rychlostí, výstružníky, frézy, méně namáhané protahovaní a protlačovací trny pro kusovou vý­robu

19 714 (0 Extra)

 • Wolframchrómvanadová. Malé a tvarové složité nástroje k obrábění nejtvrdších ma­teriálů, jako závitové hřebínky s jemnými břity, kotou­čové nože

19 720 (212 D2)

 • Wolframchrómvanadová. Značně tepelně namáhané zápustky k výrobě šroubů, ný­tů, matic, vložky do zápustek, dělené i nedělené zápustky pro kovací stroje, prostřihovadla, formy pro tlakové lití hliníku a mosazi

19 721 (212)

 • Wolframchrómvanadová. Nejvýše tepelně namáhané malé a středně velké nástroje, malé zápustky, vložky do velkých zápustek, děrovací ná­stroje, nože na stříhání materiálu s velkou pevností zatepla

19 723 (HPS)

 • Wolframchrómniklvanadová. Nejvýše tepelně a značně mechanicky namáhané nástroje, jako zápustky k výrobě nýtů, šroubů, matic, vložky do zápustek, malé formy a jádra pro tlakové lití kovů- ne­hodí se pro nástroje chlazené vodou

19 732 (TENAX N)

 • Wolframchrómkřemíková. Malé, značně namáhané zápustky, střižnice k ostřihování zatepla i zastudena, nástroje odolávající tlaku a úderu při zvýšeném namáhání na únavu, pneumatické sekáče, kovadliny (babky), malé nože k nůžkám

19 733 (TENAX NB)

 • Wolframchrómkřemíková. Prostřihovadla  značně namáhaná tlakem, pneumatická dláta na tvrdou ocel, razící nástroje mincovní, značkovací razidla, lisovací trny, prostřihovadla

19 740 (425)

 • Wolframchrómkřemíkvanadová. Na mírně tepelně namáhané nástroje pro práci zatepla, formy pro tlakové liti hliníku, pro nástroje chlazené vodou

 

Chemické složení legovaných ocelí a způsoby tepelného zpracování včetně teplot a postupů.

Toto je výpis veškerých legovaných nástrojových ocelí a jejich použití. Dále pokračují v řadě oceli rychlořezné (HSS).


Rychlořezné oceli jsou v podstatě nástrojové oceli slitinové s většími přísadami legujících prvků, které podstatně zlepšují jejich řezné vlastnosti.

Hlavní přísadové prvky jsou :

Wolfram W (zvětšuje řezivost nástroje), jeho obsah bývá u HSS 5 až 20% a ve struktuře oceli vytváří s uhlíkem sloučeninu tzv. karbid wolframu, který je velmi tvrdý a odolný proti otěru. 

Chrom Cr (zlepšuje kalitelnost) obsah u HSS bývá asi 4% a vanad V 1 až 4%, který zvětšuje odolnost proti popouštění a opotře­bení.U některých druhů rychlořezných ocelí může být wolfram částěčně nebo úplně nahrazen Molybdenem.

Nejvýkonější oceli obsahují jako přísadu kobalt Co 5 až 10%. Přiměřené množství uhlíku slouží k vytvoření správného množství karbidů, aby ocel byla dobře kalitelná a dostatečně tvrdá.

Kromě dobré řezivosti má HSS i příznivé mechanické vlastnosti, tvrdost, pevnost, houževnatost, které se dobře uplatňují při namáhání nástrojů v řezu. HSS si udržuje tvrdost získanou kalením i při vysokých teplotách obrábění. Nejmarkantnější trvanlivost za vysokých teplot je u vysokowolframových ocelí legovaných kobaltem.

Nejznámějším zástupcem rychlořezných ocelí je tzv. RADECO. Pod tímto názvem se všeobecně zahrnují všechny druhy HSS nástrojů, hlavně soustružnických nožů. Označení RADECO je ochraná známka Poldi huti, ale jedná se jen o jeden druh  oceli a to 19 810. Všechny druhy HSS materiálů jsou popsány níže(v závorce obchodní značení Poldiny huti)

 Zkratka HSS značí(high speed steel) neplést s HCS(high carbon steel) což je zase vysokouhlíková ocel.

Rychlořezné oceli se dále dělí na:

 1. oceli pro běžné výkony

 2. oceli výkonné

 3. oceli vysoce výkonné


19 800 (Maximum Special G)

 • Rychlořezná ocel pro běžné výkony-vhodná pro nitridování. Na nástroje k obrábění materiálu o pevnosti max. 85 kp/ mm2, hrubovací a dokončovací nože, frézy, vrtáky, ná­stroje na závity, kotoučové nože

19 802 (Maximum Special G Extra)

 • Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Pro značně namáhané nástroje k obrábění materiálů o pev­nosti do 90 kp/mma, pro hrubování tlustou třískou, nože, frézy, zuby, a segmenty pilových kotoučů, výkonné vrtá­ky, protahovací trny, strojní výstružníky, nástroje na zá­vity, obrážecí nože na ozubení

19 810 (RADECO)

 • Rychlořezná ocel výkonná-Pro značně namáhané nástroje k jemnému a přesnému obrábění materiálů o střední pevnosti a tvrdých hmot, hlavně na soustružnické a upichovací nože, nože do auto­matů, frézy, výstružníky.

19 811 (Maximum 12)

 • Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Jako ocel 19802, ale pro obrábění materiálů o vyšší pevnosti. Obrážecí nože, odvalovací frézy u nichž se nevyžaduje značná houževnatost.

19 824 (Maximum Special)

 • Rychlořezná ocel pro běžné výkony-vhodná pro nitridování. Pro nástroje k obrábění materiálu o nižší a střední pev­nosti asi do 90 kp/mm2, hlavně nástroje s jemnými břity, vyžadující dobrou houževnatost, jako závitníky, závitové a profilové frézy, vrtáky, strojní výstružníky, obrážecí no­že na ozubení, nástroje k obrábění dřeva. Ocel vykazuje velmi malé deformace po kalení.

19 830 (Maximum Special Mo 5)

 • Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Pro značně namáhané nástroje k obrábění materiálu se střední a vyšší pevností, především pro nástroje, vyžadu­jící zvlášť dobrou houževnatost, jako frézy, vrtáky, závit­níky, výstružníky, obrážecí nože na ozubení, stopkové a kopírovací frézy.

19 852 (Maximum Special 75 Mo)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje k obrábění oceli a ocelolitiny o vysoké pevnosti a obtížně obrobitelné materiály při vysokých řezných rychlostech. Zejména na výkonné frézy a vrtáky, profilové nástroje, závitníky apod.

19 855 (Maximum Special 55)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje k obrábění ocelí a lité oceli o velké pevnosti, tvrdé šedé litiny atd., pro hrubování tlustou třískou při velkých řezných rychlostech, hlavně na nože a hrubovací frézy. Nejméně výkonná kobaltová ocel.

­19 856 (Maximum Special 55 G)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro střední hrubování i odebírání tenkých třísek, vrtáky, výhrubníky, záhlubníky, výstružníky, závitníky

19 857 (MKG)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro hrubování velkou řeznou rychlostí, kde vznikají velké teploty při obrábění.Obrážecí nástroje, odvalovací frézy a modulové frézy pro vyšší zatížení.

19 858 (RADECO C)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro jemné a přesné obrábění tvarově jednoduchými nástroji jako jsou, nože, výstružníky, frézy

19 859 (MK)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro nejvýše namáhané nástroje k soustružení těžko obrobitelných materiálů, především pro hrubování a ubírání tlusté třísky. Na nože k soustružení a hoblování, vrtáky, frézy

19 860 (MKH)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro nejvýše namáhané nástroje k obrábění tvrdých a austenitických materiálů. Na hrubovací i dokončovací práce na nejvýkonějších strojích, na různé druhy nožů, fréz apod.

19 861 (RADECO M10)

 • Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje, zejména pro obrábění s ubíráním jemné třísky u tvrdých a austenitických materiálů, avšak také pro hrubování s ubíráním tlusté třísky. Na soustružnické nože, nože do automatů a linek, malé frézy, výstružníky apod.

 

Běžné označení nástrojů z takovýchto ocelí je značkou HSS naproti ocelím nástrojovým (NO). Pokud nástroj je bez označení jde vždy o NO.

Chemické složení rychlořezných (HSS) ocelí a způsoby tepelného zpracování včetně teplot a postupů.

V dalším zajímavém článku je popsáno u jakých nástrojů se jednotlivé druhy rychlořezných, ale i legovaných a uhlíkových ocelí používají. Prostě „z čeho se to a to vyrábí“.