KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1110115 P1050057 P1030588 P1050349
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Soustruhy patřily a doposud patří k jedněm z nejdůležitějších obráběcích strojů a ve strojírenství jsou zastoupeny nejhojněji.Slouží k obrábění rotačních součástí kdy hlavní pohyb(rotaci) koná obrobek a vedlejší pohyby jakými jsou podélný posuv a příčný přísuv koná pevný nástroj,zpravidla soustružnický nůž.   Z konstrukčního pohledu můžeme soustruhy rozdělit na  hrotové, svislé(karusely),revolverové,čelní a speciální (podtáčecí,bubnové,na klikové hřídele,závitové).  

 HROTOVÉ SOUSTRUHY: jsou určeny k obrábění rotačních ploch obrobků, upnutých v hrotech, ve sklíčidle, na trnech, upínací desce,v kleštinách,přípravcích apod., používají se v kusové a malosériové výrobě, pro soustružení hřídelí,přírub a součástí rozličných rozměrů a tvarů. Vyrábějí se jako soustruhy stolní (např.MN 80) hrotové univerzální (např.SV 18R) a jednoduché produkční.

UNIVERZÁLNÍ HROTOVÉ SOUSTRUHY: mají velký rozsah otáček i posuvů. Hlavním a charakteristiským znakem těchto soustruhů je,že jsou vybaveny vodicím šroubem, který umožňuje řezat veškeré druhy závitů ve velkých rozsazích stoupání. Lze na nich obrábět vnější a vnitřní rotační plochy, čelní rovinné a kuželové plochy, zapichovat při podélném a vypichovat při čelním soustružení ,vrtat, řezat závity , soustružit kuželové plochy (zapichovacím způsobem – velmi krátké kužely pomocí šikmého břitu nože a příčného posuvu, natočením nožového suportu při ručním posuvu nástroje nebo vyosením koníku při výrobě dlouhé a štíhlých kuželů,v neposlední řadě i pomocí zvláštního příslušenství jakým je kuželové pravítko), příp.vnější nebo i vnitřní tvarové plochy pomocí kopírovacího zařízení.Pomocí kopírovacího zařízení (z produkce bývalé TOS IKIS 1,2,3) lze obrábět také čelní tvarové plochy a nebo v případě zvláštního příslušenství i nepravidelné tvary jakými jsou např. vačky.

JEDNODUCHÉ HROTOVÉ SOUSTRUHY: (produkční) nemají vodicí šroub.Používají se hlavně pro hrubovací,ale také na dokončovací jednoduché práce, jejich rozsah otáček a posuvů je menší než u soustruhů univerzálních.Mají zvýšenou tuhost.

Velikost hrotových soustruhů je posuzována hlavně podle točného průměru nad ložem,tedy maximálního průměru součásti,kterou lze na nich obrobit v označení soustruhů se uvádí točný průměr na prvním místě označení. Další uváděná hodnota je největší délka soustružení ,která se udává od pevného hrotu zasazeného ve vřeteni k hrotu v pinole koníku.Setkáváme se tak se soustruhy běžných velikostí

sn50

ale i se zvětšenými modely

sui80

hlavní části soustruhu

Jako dále uváděná hodnota,i když ne přímo v označení je největší průměr obrobku nad nejvyšším místem suportu.
Základní konstrukční skupiny hrotových soustruhů jsou: lože, vřeteník, suport, koník, vřeteníková a posuvová převodovka.
Lože–je ze šedé litiny, zachycuje řezné síly, chvění stroje, upínací síly. Musí být tuhé a umožňovat odvod třísek.
Vřeteník–hlavní část je vřeteno, je duté, přenáší kroutící moment. Musí zachycovat radiální a axiální síly. Musí se chladit a mazat, musí jít demontovat a musí jít vymezovat vůle.
Koník–dvoudílné litinové těleso. Spodní část je posuvná po vedení lože, polohu lze zajistit objímkou a šroubem. Horní část lze oproti dolní mírně vychýlit. Je v ní umístěna pinola s vnitřním kuželem pro upnutí hrotu.
Suport–umožňuje příčný a podélný posuv, pohybuje se po loži buď pomocí vodící tyče nebo vodícího šroubu. Pohyb je vyvozen od vřetene přes ozubená kola ve vřeteníku do posuvové skříně. Pomocí něho řadíme otáčky nebo měníme smysl pohybu.
Soustavou výměnných kol pomocí tzv. lyry přenášíme otáčivý pohyb do posuvové převodovky a dále vodící tyčí do pomocného ústrojí suportu.

Suport se skládá z podélných saní se suportovou skříní,dále z příčných saní, na kterých jsou upevněny nožové saně, které lze pomocí točnice natáčet.Na nožových saních je umístěna nožová hlava a lze ji natáčet, jdou do ní upevnit 4.nástroje.

Vodící tyč–slouží k odvození podélného a nebo příčného posuvu
Vodící šroub–slouží pouze k odvození podélného posuvu při řezání závitů

ČELNÍ SOUSTRUHY: slouží k obrábění obrobků velkých průměrů a malé délky.Jejich charakteristickým znakem je,že obrobek se upíná na lícní desku a nemají koníka.

SVISLÉ SOUSTRUHY: Na svislých soustruzích se obrábějí vnější a vnitřní válcové plochy , kuželové plochy (při natočených suportech), řežou závity, případně soustruží tvarové plochy, pokud je stroj vybaven kopírovacím zařízením. Jako zvláštní příslušenství mají někdy naklápěcí brousicí vřeteník pro broušení vnějších i vnitřních povrchů.Vyznačují se poměrně malými otáčkami otočného stolu na který se upíná obrobek a který koná hlavní řezný pohyb(rotaci).

Svislé soustruhy(karusely) se vyrábějí ve dvou variantách, jednosloupové  do průměru stolu 1500 mm

jednosloupový karusel

a  nebo dvousloupové  do průměru stolu až 18000 mm (největší karusel vyráběný TOS)

dvousloupový karusel

 Jednosloupové karusely mají na příčném vedení,které se pohybuje po svislém vedení sloupu,obvykle další suport s  revolverovou hlavou, přímo na svislém vedení bývá potom další suport. Dvousloupové svislé soustruhy mají příčné vedení pohybující se po dvou svislých vedeních sloupů, na příčném vedení  jsou většinou dva suporty a další suporty jsou pak na jednom nebo obou vedeních sloupů.
Svislé soustruhy se používají k výrobě středních a velkých rotačních součástí velkého průměru a malých délek. Hlavní části karuselu jsou: otočný stůl, sloupy a příčné vedení se suporty.

REVOLVEROVÉ SOUSTRUHY: Revolverové soustruhy jsou určeny hlavně pro výrobu součástí v menších a středních sériích, velikost revolverových soustruhů se určuje podle největšího průměru tyče, která projde vřetenem. Jsou malé, střední a velké

Nástroje se upínají do revolverové hlavy. Ta může mít vodorovnou osu s 12-16 nástroji nebo svislou s 6 nástroji na bocích. Podle osy rotace jsou revolverové hlavy: s vodorovnou osou, se šikmou nebo svislou osou

 Obrobky se na těchto strojích obrábějí při jednom upnutí, postupně více nástroji revolverové hlavy (nástroje se upínají v držácích pro jeden nebo více nástrojů, do upínacích otvorů revolverové hlavy) a také nástroji, upnutými na suportu. Jde především o nástroje pro obrábění válcových povrchů a nástroje pro obrábění děr. Součásti se obrábějí při jednom upnutí postupně, s využitím nástrojů v jednotlivých polohách hlavy.

revolverový soustruh TOS R5

 Předností revolverových soustruhů, při porovnání s hrotovými soustruhy je možnost obrábění několika nástroji současně při současné práci revolverové hlavy a příčných suportů.

jednoduchý revolver

Na revolverových soustruzích je možno soustružit podélně i příčně a v ose obrobku vrtat, vyvrtávat, vystružovat, řezat závity apod. Při řezání závitu je nůž veden výměnnou vodicí patronou, jejíž otáčky jsou odvozeny odpovídajícím převodem od vřetena a která posouvá čelist spojenou s držákem nože. Nůž je upevněn na výkyvné páce a čelist se uvádí do záběru ručně.
Výchozím polotovarem je buď tyčový materiál, který se upíná do kleštin, nebo výkovky, výlisky a odlitky upínané do sklíčidel. Řízení pracovního cyklu nástrojů vykonává obsluha stroje, nebo je pracovní cyklus automatizován.

POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY:se uplatňují ve středně sériové a velkosériové výrobě. Mají automatický pracovní cyklus, ale ruční upínání materiálu. Dělí se na poloautomatické soustruhy hrotové, sklíčidlové a několikavřetenové.

HROTOVÉ POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY: jsou vhodné jak pro obrábění hřídelových součástí mezi hroty, tak pro obrábění krátkých přírubových součástí upínaných ve sklíčídle. Mají dva až tři suporty, které se mohou pohybovat současně.

SKLÍČIDLOVÉ POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY: jsou určeny k obrábění přírubových součástí, upínaných letmo ve sklíčidle. Často jsou vybaveny programovým řízením.

NĚKOLIKAVŘETENOVÉ POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY: slouží k sériové a hromadné výrobě strojních součástí z kusových polotovarů, výkovků, odlitků, výlisků apod. Podle počtu vřeten jsou 4 až 8 vřetenové.

Charakteristickým znakem automatických soustruhů je samočinné opakování pracovního cyklu po obrobení jedné součásti. Uplatňují se ve velkosériové a hromadné výrobě. Výchozím materiálem pro obrábění na automatických soustruzích je zpravidla tyčový materiál, jehož obrábění včetně podávání a upínání probíhá automaticky. Podle použitého systému automatizace se dělí na soustruhy křivkové, au nichž je pracovní cyklus nástroje řízen křivkovými bubny a vačkami, a bezkřivkové, u nichž je celý pracovní cyklus řízen pomocí narážek. Podle počtu pracovních vřeten se soustruhy rozdělují na jednovřetenové a několikavřetenové. Jednovřetenové automaty se dále dělí na zapichovací a revolverové.

Přečtěte si také :

 • Frézováním se obrábějí rovinné a tvarové plochy, drážky, ozubená kola a závity. Rovinné plochy o ...

 • Stroj je určen k ostření  nástrojů v strojírenském průmyslu a svou konstrukcí uzpůsoben ...

 • Břity fréz se nachází na povrchu rotačních ploch jakými jsou válce,kužele nebo tvarové plochy. F ...

 • Tento litinový frézovací suport na soustruh ,který se upíná místo nožového držáku je příslušenst ...

 • K obrábění úzkých součástí (podložek, kroužků apod.) se používá stupňovitých rozpínacích pouzder ...