KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030288 P1040836 p1070484 P1050135
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Frézováním se obrábějí rovinné a tvarové plochy, drážky, ozubená kola a závity. Rovinné plochy obrábíme frézami válcovými, čelními nebo frézovacími hlavami. Členitější plochy, složené z ploch rovinných, pravoúhlých, šikmých a tvarových, obrábíme složenými frézami. Je to několik jednoduchých fréz, upnutých na společném frézovacím trnu. Tvarové plochy se obvykle frézují tvarovými frézami nebo stopkovými frézami kopírováním. Šikmé plochy obrábíme nejčastěji úhlovými frézami nebo podle orýsování, popřípadě ve sklopném svěráku. Drážky, zářezy a vybrání se zhotovují kotoučovými nebo stopkovýmí frézami. Obrobky, které mají mít na obvodu nebo na čele určitý počet pravidelně rozmístěných ploch, vybrání nebo drážek, se frézují pomocí dělicího přístroje.

DRUHY FRÉZEK

Podle konstrukce dělíme frézky na konzolové, stolové, rovinné a speciální (nástrojářské, kopírovací, na ozubení apod.). Podle polohy vřetena jsou vodorovné nebo svislé)

Konzolové frézky jsou charakterizovány konzolou, která je upevněna na vedení stojanu, po kterém je přestavována pomocí šroubu a matice ve svislém směru. Po vedení konzoly se kolmo na vodicí plochu stojanu přestavují příčné saně. Pracovní stůl se pohybuje ve vedení příčných saní v podélném směru. Tím je umožněno ustavení obráběné součásti do libovolné polohy ve třech souřadnicích.

Používají se pro frézování rovinných a tvarových ploch v kusové a malosériové výrobě na malých a středně velkých výrobcích.

Vyrábějí se ve třech základních provedeních: svislé, vodorovné a univerzální.

Svislé konzolové frézky mají svislou osu vřetena. Obrábějí se na nich zejména rovinné plochy rovnoběžné s plochou pracovního stolu, drážky apod.

Vodorovné konzolové frézky mají osu pracovního vřetena vodorovnou, rovnoběžnou s plochou stolu.

Univerzální konzolové frézky se liší pouze tím, že mají mezi příčné saně a pracovní stůl vloženou točnici, která umožňuje natáčení stolu o 45°.

Stolové frézky mají výškově přestavitelný vřeteník. Podle polohy vřetena se dělí na svislé a vodorovné. Jsou vhodné k výkonnému frézování v kusové a sériové výrobě. Často jsou číslicově řízeny.

Rovinné frézky jsou určeny pro obrábění obrobků největších rozměrů. Svislý a příčný posuv vykonává vřeteník, stůl má pouze posuv podélný.

Rovinné frézky dělíme na jednostojanové, jednostojanové s příčníkem, dvoustojanové a portálové.

Kromě základních typů frézek, tj. konzolových, rovinných a stolových, se dnes ve strojírenství uplatňují frézky speciální. Jsou to zejména různé typy kopírovacích frézek, nástrojářské frézky, frézky na ozubení, na drážky pro pera do hřídelů, frézky na vačky a křivkové bubny apod.

Kopírovací frézky se podle určení stavějí v několika obměnách. Lze na nich kopírovat ve vodorovných nebo svislých souřadnicích. Jsou vhodné k frézování tvarově složitých obrobků a uplatňují se zvláště při výrobě forem, zápustek, modelů, razidel, lisovacích nástrojů.

PRACOVNÍ POHYBY NÁSTROJE A OBROBKU

Frézování je strojní obrábění rovinných a tvarových ploch vícebřitovým nástrojem zvaným fréza.

Hlavní řezný pohyb, který je otáčivý, vykonává nástroj – fréza. Vedlejší pohyb obrobku je obvykle přímočarý. Výslední dráha pracovního ostří je cykloida.

Frézování rovinných ploch lze rozdělit na frézování válcovými a čelními frézami.

Při frézování válcovými frézami je osa frézy rovnoběžná s obráběnou plochou. Naproti tomu při frézování čelními frézami je k ní kolmá.

Nejčastěji se frézuje tak, že se fréza otáčí proti směru pohybu obrobku. Toto frézování nazýváme nesousledné frézování. Průřez třísky se postupně zvětšuje od nuly do maxima. Nevýhodou tohoto způsobu je horší jakost povrchu a směr řezné síly, ovlivňující způsob upnutí obrobku.

Naproti tomu při sousledném frézování se fréza otáčí ve smyslu totožném se směre, pohybu obrobku. Tloušťka třísky je v tomto případě maximální při záběru zubu a zmenšuje se k nule při výběhu zubu z materiálu. Výhodou sousledného frézování je hladší obrobená plocha a větší výkon při stejné trvanlivosti nástroje. Nevýhodou jsou silové nárazy při záběru každého zubu. Dají se však odstranit použitím fréz se šikmými zuby.

Při čelním frézování je materiál odřezáván nejen na obvodu frézy, ale také břity na čelní ploše.

Přečtěte si také :

 •      Úvodem jednu základní poučku která platila,platí a platit bude a to, že základem přesnos ...

 • Břity fréz se nachází na povrchu rotačních ploch jakými jsou válce,kužele nebo tvarové plochy. F ...

 • obrážení vnitřních  a vnějších drážek ,rohatek ,vaček a nesouměrných dílů Obrážení plošné ...

 • Soustruhy patřily a doposud patří k jedněm z nejdůležitějších obráběcích strojů a ve strojírenst ...

 •   Tato horizontální frézka patří mezi středně těžké stroje a je určena  pro frézování složitý ...