KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1060320 P1050116 p1040887 P1030814
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Břity fréz se nachází na povrchu rotačních ploch jakými jsou válce,kužele nebo tvarové plochy. Fréz je mnoho druhů; lze je rozdělit do jednotlivých skupin z několika hledisek:

 • podle účelu je dělíme na frézy válcové k obrábění rovinných ploch frézy drážkovací a kotoučové k obrábění drážek, frézy úhlové kuželové a zaoblovací k obrábění tvarových ploch apod.
 • podle průběhu břitů jsou frézy s břity přímými,šrobovitými ,střídavě šroubovizými a šípovými
 • podle provedení a výroby zubů rezeznáváme frézy se zuby podsoustruženými, podbroušenýnmi a frézovanými
 • podle počtu zubů mluvíme u frézách jemnoubých a hrubozubých
 • podle způsobu upínání jsou frézy nástrčné(vrtané) a stopkové
 • podle smyslu otáčení při pohledu od vřeteníku dělíme frézy na pravořezné a levořezné.
 • podle počtu dílů rozeznáváme frézy celistvé,dělené,kombinované(sestavené,složené) a frézovací hlavy

Podle rozložení břitů  a způsobu provedení fréz rozeznáváme tyto základní druhy fréz, u kterých může být jakákoli další kombinace výše uvedeného rozdělení,např. pravo nebo levořezná či přímé nebo šikmé břity:

DRUHY FRÉZ Rozložení břitů Účel použití
 

fréza válcová

Na válcové ploše Frézování rovinných ploch rovnoběžných s osou frézy
 

fréza válcová čelní

Na válci a na čelní rovině Pro současné frézování dvou na sobě kolmých rovin
 

fréza čelní

Na čelní rovině kolmé k ose frézy Frézování rovinných ploch. Čelní frézy se vsazenými zuby o průměru větším než 125mm jsou frézovací hlavy.
 

fréza kotoučová

Na válcové a na obou čelních rovinách Frézování drážek a čelní frézování bočních rovin
 

fréza úhlová

Na kuželu Pro frézování nakloněných rovin, srážení hran. Úhlové frézy pro zubové drážky frézovaných nástrojů.
 

frézy tvarové

Podle tvaru součásti Frézování kruhových nebo obecně zakřivených profilů, např. speciálních profilů mezer mezi zuby fréz.

Přečtěte si také :