KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1040866 P1030276 P1050008 P1040836
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

ZÁKLADNÍ ÚHLY A JEJICH ROZDĚLENÍ

geometrie čelní frézy z plného materiálu

Tabulka k obrázku geometrie břitu

ÚHLY A SOUŘADNICOVÉ ROVINY POPIS
Pr Základní rovina vztažná proložená bodem na ostří X a osou frézy
P1 Radiální vztažná rovina proložená bodem na ostří, kolmo na osu frézy
P2 Axiální vztažná rovina proložená bodem na ostří, rovnoběžně na osu frézy
P3 Rovina řezu procházející ostřím a kolmá na základní rovinu
P0 Rovina měření proložená bodem X na ostří kolmo na průmět ostří do základny
γ0 Úhel čela v rovině P0
a0 Úhel hřbetu v rovině P0
H Úhel nastavení hlavního ostří, měřený v základní rovině Pr mezi směrem posuvu a průmětem hlavního ostří do základní roviny
λ Sklon ostří v rovině řezu P2 .Znaménko sklonu se určuje obdobně jako u soustružnických nožů.
γ1 Úhel čela v radiální rovině P1
α1 Úhel hřbetu v radiální rovině P1
γ2 Úhel čela v radiální rovině P2 .U čelních fréz se úhel γ2 přibližně rovná úhlu sklonu šroubovic,ve kterých se frézují zuby na válcové části frézy
Hv Úhel nastavení vedlejšího břitu
αv Úhel hřbetu vedlejšího břitu
γn Normální úhel čela v rovině Pn na ostří kolmé tg γn=tgγ cosλ
αn Normální úhel hřbetu v rovině Pn na ostří kolmé tg αn=tg α:cosλ
z(mm) Šířka závitu, tj. plošky, na které se brousí hřbet na úhel hřbetu a0

 

 

Náhled geometrie vsazených nožů frézovací hlavy

geometrie vsazených nožů frézovací hlavy

Náhled geometrie břitů válcové frézy

geometrie břitů válcové frézy

Náhled geometrie stopkové frézy

geometrie břitů stopkové frézy

TVARY ZUBŮ FRÉZ

Základní rozdělení tvarů zubů je na frézované a podsoustružené:

zuby frézované a podsoustružené

Úhly v profilu břitu u veškerých druhů jak frézovaných tak i podsoustružených fréz jsou stejné a platí to vlastně o veškerých řezných nástrojích.Jsou to úhly hlavního hřbetu-α, břitu-β, čela-γ.Navíc se setkáváme ještě s dodatkovým úhlem alfa nula což je úhel vedlejšího hřbetu břitu(tzv. zábřit) o kterém si více povíme v článku k ostření fréz.

Zuby frézované dále dělíme podle tvaru zubových drážek do tří kategorií:

 • kategorie A jsou zuby s přímým hřbetem
 • kategorie B jsou zuby s lomeným hřbetem
 • kategorie C jsou zuby se zaobleným hřbetem

Každý tvar hřbetu jež tvoří zubovou mezeru je výhodný pro pro jiný typ práce,druh frézovaného materiálu a množství odfrézovaných třísek.

Frézované zuby s přímým hřbetem tvar A

Provedení zubů kategorie A dle obrázku se používá u fréz s jemnými zuby a s malým sklonem šroubovic (10 až 20°)

Frézované zuby s lomeným hřbetem tvar B

Provedení zubů kategorie B dle obrázku se používá u fréz s hrubými zuby a s větším sklonem drážek (30 až 60°).Tento tvar je výhodný protože není potřeba k jeho výrobě zvláštní tvarová fréza.

Frézované zuby se zaobleným hřbetem tvar C

 Provedení zubů kategorie C dle obrázku se používá u fréz s velkým sklonem drážek(šroubovic) na sériově frézovaných ale nejčastěji na litých zubech.

Zuby podsoustružené mají profil břitu většinou identický, hřbet vzniká spirálovým podsoustružením na speciálním soustruhu a úhel čela se vyrábí nulový.Pro pochopení problematiky postačí tento obrázek o neměnitelnosti profilu tvarové frézy:

neměnitelnost profilu tvarové frézy během ostření

 

 

 

 

Přečtěte si také :