KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1050325 p1040889 p1050129 P1050202
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Ostření profilových fréz je svým způsobem specifické v tom,že u tohoto druhu nástroje se jedná vesměs o podsoustružené profily a tvar tedy i hřbet je neměnný!

neměnitelnost profilu tvarové frézy během ostření

Znamená to tedy,že ostření nástroje probíhá zásadně na čele,čelo vyostřujeme.

Nejhojněji používaným a typickým zástupcem tohoto druhu fréz je sadová modulová fréza na ozubená kola.Mezi další patří tvarová kotoučová fréza na polokruhové konvexní drážky či její sestřička na drážky konkávní

frézy na konvexní a konkávní polokruhové drážky

do této kategorie se dá zařadit také kotoučová fréza na drážky s přímými zuby,ta jde ovšem ostřit,a je to podstatně jednodušší na hřbetě.Dále je žádoucí takto brousit např. frézy na T-drážky u kterých se snažíme zachovat původní rozměr frézy v nominální hodnotě daného nástroje. 

V tomto článku bych chtěl popsat vyostřování čela sadové modulové frézy pomocí nástrčného trnu,dvou podpěrných hrotů a univerzální podpěry.Užití běžného frézařského trnu uvádím záměrně,kdy je možné ostřit frézu během práce a nasazenou přímo na trnu,při vyostřování čela můžeme mírnou házivost zanedbat,pokud by to mělo být vysloveně správně fréza ba měla být nalisovaná na brusičském trnu.Použití univerzální zubové podpěry je zcela zásadní a nejde nahradit pevnou opěrou.Styl práce platí i pro jiné,výše zmíněné druhy fréz.

Stroj na kterém je ostření prováděno a který je zachycen na snímcích je malá nástrojová bruska BN 101.

Na obrázku je základní ustavení hrotů ,podpěry,kotouče

Základní ustavení hrotů ,podpěry,kotouče

Protože je velmi důležité !! kvůli ustavení úhlu čela aby brusný  kotouč byl vzhledem k ostřenému zubu vodorovně a abychom zároveň splnili hlavní zásadu při ostření nástrojů o co nejmenší stykové ploše kotouče s broušeným zubem je nutné speciální orovnání čela.

Toto orovnání provedeme diamantovým orovnávačem umístěným do osy brusného kotouče ,kdy orovnáváme směrem od obvodu do středu tak,aby vznikl směrem ke středu talířek,čím větší tím lepší.Simulujeme tak při ostření „jakoby“naklonění kotouče a tento brousí jen velice jemnou obvodovou vnitřní hranou která jde blíže vidět na fotkáchjako černý kroužek.Nedochází tak k pálení a zahřívání broušených zubů.

Jako první věc kterou uděláme je upnutí koníků na vrchní natáčecí stůl a ustavení čela brusného talířovitého kotouče do osy rotace upnutého nástroje(čelo kotouče ve středu podpěrného hrotu).

čelo kotouče v ose hrotů

Další postup je vynulování příčného posuvu

vynulování posuvu

Následuje upnutí trnu s frézou do středících důlků mezi podpěrné hroty.Pravý podpěrný hrot který přitlačuje pružina do záběru ustavíme aretačním šroubem tak,aby pružina nevyvíjela přílišný tlak na středící důlek trnu.Axiální tlak musí být minimální,ale nesmí zároveň docházet k ax. posuvu (vaklání) s trnem musí jít otáčet naprosto lehce.Hroty se potřou jemně olejem.Kotouč,jehož hrana je stále v ose nástroje vyjedeme nahoru tak,aby byl cca 1mm pod nejvyšší průměr frézy.Nyní máme postavení frézy pro broušení nulového úhlu čela.

ustavení trnu s frézou do nulové polohy

dotyk zubu s hranou kotouče

Protože,ale nulový úhel čela působí nepříznivě při tvorbě třísky i když u tohoto typu frézy je nejvýhodnější volí se kladný úhel čela.Pro modulové kotoučové frézy to je 5÷15°.Je tedy nutné nastavení kladného úhlu čela.Úhel čela nástroje můžeme také změřit a následně potom všechny opakované ostření provádět podle změřeného nebo stanoveného úhlu.

Toto provedeme posunem příčného suportu směrem k sloupu brusky ,brusný kotouč posune ostřený zub „za osu“ o hodnotu kterou vyhledáme z tabulek podle průměru nástroje a požadovaného úhlu čela.

Ostřený nástroj má v tomto případě průměr 75mm

modulová fréza M3

Posun osy při zvoleném úhlu např. bude tedy 3,25mm.

nastavení hodnoty posuvu

Máme tedy nastavený kladný úhel čela 5°.

Instalujeme univerzální zubovou opěru tak,aby čelo podpěry tlačilo na zadní stranu ostřeného zubu.Zubová opěra je v tomto případě statická a vůči ostřenému zubu se nepohybuje!!

nastavení zubové opěry

a podpěra se vykláněla směrem nahoru.

vyklánění zubové opěry

 Ustavení může být hrubé a konečný dotyk provedeme mikrometrickým šroubem opěry.

nastavení mikrometrickým šroubem

Broušený zub musí se musí jemně dotýkat brusného kotouče a zárověn se nesmí vracet zpět k opěře.

přitlačení zubu k hraně kotouče

Poslední operace kterou provedeme je nastavení hloubky broušení.Vyjedeme tedy ze záběru a snížíme kotouč podle zubové mezery,ale vždy minimálně o hodnotu hloubky řezu daného nástroje.

nastavení hloubky

konečné ustavení -boční pohled

Úhlová mezera ,která prosvítá mezi čelem zubu a čelem kotouče je naprosto správně a jedná se o úvodní „talířovité“ orovnání kotouče z důvodu minimálního styku broušeného nástroje a brusného kotouče.V tomto případě brousí jen jemná čelní hrana.

Levou rukou přidržujeme trn s broušenou frézou a otáčíme vždy při výjezdu ze záběru ,univerzální podpěru si zvedne zub který se posune na broušenou pozici,pravou rukou posunujeme stůl s nástrojem tam a zpět.Posun do řezu a přídavek provedeme posuvem příčného suportu směrem ke kotouči.

broušení

Tento popsaný způsob ostření je takový,kdy není zapotřebí žádného dělícího zařízení,jde o velice rychlou metodu.Bruska BN 102 má ovšem ve speciálním příslušenství také přístroj na broušení podsoustružených čel kotoučových fréz,který by měl ostření čel zjednodušit.Mohu posuzovat i když jej momentálně nevlastním,ale v minulosti jsem měl možnost na něm dělat.

Rychlejší je upnutí a ustavení nástroje a také možnost náklonu kotouče který nemusí tím pádem být taliřkovitě orovnán směrem ke svému středu.Další práce je v podstatě stejná.

Dále je zde samozřejmě možnost tento druh fréz brousit na pevném trnu v dělícím přístroji s dělícími kroužky.

Postup je stejný pro všechny druhy profilových fréz které jsou zmíněny v začátku článku.

GEOMETRIE BŘITU

Když už byla v článku použita jako příklad ostření modulová sadová kotoučová fréza tak přikládám kompletní geometrii břitu této frézy.

úhly modulové kotoučové frézy na ozubení

 

 

Přečtěte si také :