KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1040034 p1100912 p1110234 P1050011
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Mezi nejzákladnější příslušenství stroje patří bezesporu podpěrné hroty tzv. „koníky“.V praxi slouží k ustavení ostřeného nástroje,který je opatřen středícími důlky do horizontální a vertikální roviny rovnoběžné s vrchním posuvem stolu.

Většina ostřících procesů,kdy je možo nástroj upnout buď přímo mezi hroty pokud je mají a nebo přes trny (nástrčné frézy) jde realizovat pomocí podpěrných hrotů.Tento způsob ostření je mnohem rychlejší a přesnější jak při broušení v dělících hlavách pomocí dělících kroužků.Článek se věnuje především brusce BN 102,ale princip práce s podpěrnými hroty je stejný u všech takto konstruovaných typů brusek. 

K bruskám řady 102 se dodávaly koníky v různém provedení a v rozdílném typu ustavování vůči vrchnímu otočnému stolu.Nejběžnější typ upínání je na přední hranu vrchní otočné desky,vyskytovaly se ale i koníky,které byly středěné na T drážku (koník na fotografii úplně napravo).Pravé hroty se moho kombinovat také s dělícími hlavami ,u kterých rotační osa leží ve stejné ose s koníkem.Středění dělící hlavy by mělo být totožné se středěním hrotu,tzn buď na čelo vrchního stolu a nebo na jeho drážku.

pravé koníky k brusce BN 102

Koníky jsou vždy párované a tak k pravým,které jsou opatřené výsuvnou pinolou s pružinou a jemnou mechanikou výsuvu patří také koníky levé ,u kterých je pinola pevná a zaaretovaná,ale po uvolnění šroubu jde s touto pohybovat v axiálním směru zhruba o 50mm.Pinoly levého i pravého koníka mají otvory s Morse 2 kuželem k upnutí podpěrných  kuželových hrotů různých druhů (plný,zploštělý).

koníky nasazené na brusce

Samotné hroty jsou ovšem k ničemu bez dalších pomůcek důležitých k ustavení ostřeného nástroje.Mezi ně se řadí ustavovací měrka středu.Měrka slouží buď jako ustavení pomyslného středu osy hrotů v případě broušení na pevnou nebo univerzální podpěru

levý a pravý koník s ustavovací měrkou

a nebo jako ustavovací pomůcka pro broušení obvodem kotouče,kdy je třeba najít osu obvodu tohoto kotouče.Osa kotouče musí na začátku ustavování nástroje souhlasit s osou podpěrných hrotů a následně se zvedne k dosažení žádaného úhlu hřbetu.

měrka otočená na vyhledání osy brusného kotouče

Další důležitá pomůcka při ostření nástrojů je zubová opěra,která se může vyskytovat jako pevná a nebo univerzální.Podpěry se montují buď na brusící vřeteník a nebo na vrchní otočný stůl a nebo na dělící hlavu podle toho,jakou operaci chceme provádět a máli se podpěra vůči břitu pohybovat(např.broušení šroubovice) a nebo má být vůči břitu statická(např.ostření kotoučových fréz).

stavitelná univerzální zubová opěra

Nastavení zubové opěry se budu věnovat v samostaném článku s vysvětlením různých variant nastavení zubové opěry a jejich druhů vůči zubu.

Párování koníků má význam zejména v rychlosti ustavení těchto pomůcek vůči posuvu stolu brusky a jeho rovnoběžnosti s podpěrnou osou.V běžném provozu je přední hrana natáčecího stolu rovnoběžná s posuvem celého stolu.Vzdálenost opěrné hrany koníků a os jejich pinol je u párovaných koníků totožná.Při kontrole vertikální roviny na přesném broušeném trnu podle úchylkoměru by tento měl vykazovat nulovou hodnotu úchylky při posuvu stolu.

rovnoběžnost vertikální roviny

Stejně tak musí platit nulová hodnota úchylky i při kontrole horizontální roviny podpěrných hrotů při posuvu stolu.

začátek kontroly horizontální roviny

konec kontroly horizontální roviny

Ač by se mohlo zdát,že při ustavení přední hrany vrchního natáčecího stolu na nulovou úchylku vůči posuvu stolu v ose X a zároveň při skutečnosti rozdílné vzdálenosti přední ustavovací hrany koníků a jejich os,kdy by úchylkoměr vykazoval určitou hodnotu nerovnoběžnosti je nejjednodušší pomoc natočení vrchního stolu tak aby koníky běžely v „nule“ není tomu tak.

Hodnota úchylky bude nulová jen na délce kontrolního trnu,pokud by ostřený nástroj vykazoval stejnou délku,je toto v pořádku.Rozdílnými délkami nástrojů se tato úchylka při posunutí podpěr bude zmenšovat nebo zvětšovat v závislosti na rozdílné vzdálenosti podpěrných hrotů a tedy i ostřeného nástroje.

Užitím koníků a podpěr bez dělícího zařízení při ostření různých druhů nástrojů se zabývají samostatné články na tomto webu.

Přečtěte si také :