KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1050070 P1010354 p1040819 P1030573
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘BRUSKY NÁSTROJOVÉ’

Drobnost, která se dodávala jako zvláštní příslušenství k bruskám BN 102. Není to středící měrka jak by se mohlo zdát, ale podpěra pro ruční broušení bokem nebo obvodem brusného kotouče. Upíná se do ocelové konzoly místo univerzální podpěry ostří nástrojů na dlouhý nebo krátký držák (na obrázku). Proč článek?

Ptalo se mě na tuhle drobnost už několik lidí, kteří si mysleli, že jde o nějaký druh středící měrky, tak abych to uvedl na pravou míru.

podpěra pro ruční broušení

podpěra upevněná na držáku

Někdy šikovná věcička zejména při ostření soustružnických nožů, když není po ruce klasická kotoučová bruska. N obrázku s kotoučem o průměru 200 mm.

podpěra upnutá na vřeteníku brusky

výškově stavitelná vůči kotouči

Podpěra se upíná na vřeteník brusky a jde nastavit vůči kotouči jak v různém libovolném úhlu tak je zároveň i výškově přestavitelná.


Přípravek, který zde popíšu se dodával s největší pravděpodobností pouze k prvním typům BN 102 a BN 102A. V dalších variantách B a C se již nedodával ani jako zvláštní příslušenství.

přístroj na broušení rádiusů na soustružnických nožích

Plochý brusný kotouč musí být umístěný co nejvíc nahoře a… Číst dále….. »

Přístroj na broušení šroubovic je specifický svým použitím především na nástroje s podsoustruženými hřbety břitů, které zároveň probíhají ve šroubovici.  Mezi takovéto nástroje patří zejména odvalovací frézy, závitníky na všechny druhy závitů, jejichž zuby prochází ve šroubovici a veškeré nástroje se zuby ve šroubovici, které nelze upnout mezi hroty, ale přitom je nutné vyostřovat jejich čela.

Přístroj na broušení šroubovic s koníkem a natáčecí sinusovou konzolou

Přístroj se může jednoduše využít při vyostřování čel břitů například válcových fréz,  u těchto je ale jednodušší a rychlejší  podbrušovat na hřbetech v klasických konících. Při známé hodnotě stoupání šroubovice na těchto frézách je možné tímto přístrojem též podbrušovat hřbety.


Záložky

Natáčecí sinusová konzola, Otočná dělící hlava, Koník, Seřízení a broušení


Číst dále….. »

Přístroj zmíněný v následujícím článku je originálním zvláštním příslušenstvím k nástrojové brusce BN 102. Tak jako v případě přípravku na broušení čel kotoučových fréz i tento slouží především k vybrušování čel fréz a to především podsoustružených a tedy jen s přímými břity.

Přístroj na broušení fréz z podsoustruženými břity

Píši o něm zvlášť, protože jde na rozdíl od výše uvedeného přípravku, který pochází z nástrojové brusky NUA 25 v podstatě o jednoúčelovou záležitost. Jeho rozměry Číst dále….. »

Jedná se o jednoúčelový přístroj k podbrušování řezných kuželů výhrubníků, princip broušení a způsoby upínání výhrubníků jsou popsány v těchto článcích o broušení nástrčných a nebo stopkových výhrubníků. Alternativně lze použít také jako dělička s dělením pomocí zubové podpěry.

Přístroj na broušení výhrubníků s příslušenstvím

Natočený přístroj na broušení výhrubníků

Vřeteno přístroje má kuželovou dutinu Mk3 což bohatě postačuje na průměry stopkových výhrubníků až do průměru cca 32 mm, větší výhrubníky, ale také menší se vyrábějí již jako nástrčné a jsou k nim tudíž nutné trny s morse kuželem na straně jedné k upnutí do vřetene přístroje a s kuželem  o kuželovitosti 1:30 na straně druhé, což je normalizovaná kuželovitost jak na upínání výhrubníků tak např. výstružníků.

Vřeteno přístroje s kuželem Mk3-čelní pohled

Dva druhy trnů na broušení nástrčných výhrubníků letmo

Tyto trny pro upnutí napřímo do přístroje se vyskytují jako jednoduchý dvojkužel, případně dvojkužel s maticí uprostřed na snadnější sundání naraženého nástroje.

Dvojkužely 4 dodávaných velikostí s maticí

rozebraný dvojkužel


Popis práce s přípravkem

Na pravou, delší stranu brousicího vřeteníku upneme trn s miskovým brousícím kotoučem o průměru 100 mm a brousící vřeteník na­točíme o 90° vlevo.

Přístroj upneme na stůl a natočíme dle vodorovné stupnice o požadovaný úhel břitu řezného kužele nástroje. Levou narážku na čele přístroje nastavíme stupnicí podle průměru nástroje. Vřetenem přístroje natáčíme tak, aby se levá narážka dotýkala pevného do­razu.

vrchní pohled na přístroj

Břit řezného kužele výhrubníku nastavíme do vodorovné polohy a brousící vřeteník výškově přestavíme tak, aby se brousící kotouč svým nejnižším bodem čelní plochy dotýkal vodorovné řezné hrany. Pravou narážku na čele přístroje pak upevníme do takové polohy, aby brousící kotouč nemohl poškodit násle­dující zub nástroje.

Stůl podélně zajistíme narážkami a ostříme první zub. Po jeho naostření pootočíme vřeteno přístroje k pevnému dorazu a v té­to poloze výhrubníkem pootočíme o další zub. Provede se to po­mocí kličky po uvolnění západky na levé straně přístroje. Stejným způsobem naostříme všechny zuby.

Stupnice pro nastavení přístroje podle průměru výhrubníků je volena pro úhel zubní mezery 60° a úhel hřbetu 6°.

zadní pohled na dělení 2, 3, 4 díly

 Podbrušování kužele se děje za pomocí excentricky uloženého vřetene, jehož detail je vidět na jedné z vrchních fotek. Pokud je vřeteno zaaretované čelními narážkami, lze s ním po odjištění zadní západky dělení dílů 2, 3, a 4 břitých nástrojů volně otáčet.