KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030689 p1110285 P1030929 P1030591
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Přístroj zmíněný v následujícím článku je originálním zvláštním příslušenstvím k nástrojové brusce BN 102. Tak jako v případě přípravku na broušení čel kotoučových fréz i tento slouží především k vybrušování čel fréz a to především podsoustružených a tedy jen s přímými břity.

Přístroj na broušení fréz z podsoustruženými břity

Píši o něm zvlášť, protože jde na rozdíl od výše uvedeného přípravku, který pochází z nástrojové brusky NUA 25 v podstatě o jednoúčelovou záležitost. Jeho rozměry ho podle popisu limitují pro broušení podsoustružených fréz a také kotoučových pilek jen asi do průměru 150mm. Takové frézy jsou především frézy tvarové na konvexní a konkávní drážky, dále frézy modulové sadové na výrobu ozubených kol dělícím způsobem, případně frézy na kola řetězová.

Nedá se tedy využít podobně, jak již zmíněný přípravek na broušení drážkovacích kotoučových fréz se šikmými zuby, jež jsou poměrně hojně rozšířené. K tomuto broušení se ale dá využít třeba dělící hlava ve vertikálním postavení ze základního příslušenství nástrojové brusky.

Vrchní pohled na přístroj


 

Seřízení a broušení

Přístroj upněte na vrchní stůl stroje. Trn s talířovým brousícím kotoučem nasaďte do pravého, delšího konce vřetena a brousící vřeteník natočte o 90° vlevo. Výškově přestavte brousící vřeteník podle šířky frézy, aby osa vřetena byla v její střední rovině.

Před ostřením nové frézy je nutné nejdříve upravit rozteče obroušením pomocných plošek na zadních částech jednotlivých zubů.

 Z tohoto důvodu nasaďte frézu na upínací čep přístroje v obrácené poloze tak, aby zadní část zubu směřovala k brousícímu kotouči. Čelo zubu opřete opěrkou a podélným posuvem nabruste pomocné plošky postupně u všech zubů. Pootočení frézy na další zub se provádí po odklopení opěrky.

Po obroušení pomocných plošek nastavte rysku vrchní části přístroje na 9o° k základní desce a šrouby na přední straně přístroje nastavte k dorazu. Na upínací čep nasaďte frézu tak, aby čelo zubu směřovalo ke kotouči. Při větším otvoru frézy použijte dodaná redukční pouzdra. Sklopte středící měrku vysuňte podle průměru frézy a čelo zubu o čelo středící měrky opřete. Zadní část zubu podepřete odpruženou narážkou a středící měrku odklopte. Fréza je tím připravena k ostření.

šrouby natáčení na zadní straně přístroje

Příčným posuvem saní přestavte přístroj k brousícímu kotouči tak, aby se kotouč dotýkal čela zubu. Během ostření příčné saně již nepřestavujte. Je to dovoleno pouze za účelem vyrovnání úbytku kotouče.

Přísuv do třísky provádějte pomocí dvou šroubů na přední straně přístroje. Fréza se přitom otáčí kolem své osy, čelo zubu směřuje stále radiálně do osy otáčení.

Polohu každého dalšího zubu zajistěte při broušení odpruženou narážkou. Čela zubů se brousí podélným posuvem stolu za stálého přidržování frézy k odpružené narážce.

K přístroji se dodávají 4 redukční pouzdra, která umožňují upnutí fréz s otvory o průměru 22, 27, 32 a 40 mm.

Frézy o průměru 16 mm se nasazují přímo na trn přístroje.

sada redukčních pouzder 22, 27, 32, 40 mm


Přečtěte si také :