KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1110407 p1060888 P1040964 P1030707
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

 Nástrčné výhrubníky se ostří jen na řezném kuželu,který odebírá prakticky veškerou část přídavku na obrobení otvoru.Brousí se hřbety břitů řezného kužele které se „podbrušují“ na úhel 6º.Postup je stejný jak u stopkových výhrubníků,s tím rozdílem,že k upnutí je potřeba sada trnů s morse kužely a kužely 1:30 které jsou jako upínací otvory na těchto nástrčných nástrojích.

Letmé trny s kuželem 1:30 pro podbrušování hřbetu řezného kužele nástrčného výhrubníku

Velikosti kuželových otvorů u nástrčných výhrubníků jsou:

 • 16 mm
 • 19 mm
 • 22 mm
 • 27 mm
 • 32  mm
 • 40 mm

číslo značí největší průměr kužele.Kuželovitost je dána 1:30,upínací kužele   pro letmé trny na broušení řezného kužele nástrčného výhrubníku jsou Mk2 a Mk3.

 

Broušení hřbetů břitů řezného kužele se provádí na přístroji na podbrušování řezného kužele.Hřbet břitů řezného kužele má zpravidla 6

Práce s přístrojem je detailně popsána v návodu k brusce  BN102 . Maximální velikost stopky kterou je možno do přístroje upnout je Mk3 a přístrojem lze  ostřit tří a čtyř břité výhrubníky.

V případě většího opotřebení na části kalibrovací se brousí i průměrově  na speciálních trnech k tomu určených pro broušení mezi hroty.Nesmíme přitom zapomenout na fakt,že výhrubníky se skládají ze tří částí:řezného kužele,válcové části a nakonec kuželové zúžené části. 

trny na průměrové broušení výhrubníků a výstružníků mezi hroty

Při průměrovém broušení nástrčného výhrubníku mezi hroty slouží opět jako vedení  břitu při posuvu pevná nebo univerzální podpěra nástrojové brusky.

Podpěra břitu umístěná v případě průměrového broušení je umístěna na brousícím vřeteníku a vůči podepřenému břitu se  p o h y b u j e !!

Broušení nástrčného výhrubníku na trnu mezi hroty

Detail opěry zubu při ostření


 

 GEOMETRIE BŘITŮ

 

 

Geometrie břitů nástrčného výhrubníku z RO

  

Úhel sklonu zubů pro výhrubníky z RO:

 • pro ocel do 70 kp.mm¯²    …………………λ =30°
 • pro ocel 70-100 kp.mm¯²…………………λ =20°
 • pro hliníkové slitiny …………………………λ =40°
 • pro litinu a bronz……………………………..λ =10°

Úhel čela pro výhrubníky z RO:

 • pro ocel a litinu……………………………..γ =5°
 • pro hliníkové slitiny……………………….γ =15°

 

Geometrie břitů nástrčného výhrubníku z SK

 

Úhel sklonu zubů pro výhrubníky z SK:

 • pro všechny materiály    …………………λ =10°

Úhel čela pro výhrubníky z RO:

 • pro ocel a litinu……………………………..γ =0-5°
 • pro hliníkové slitiny……………………….γ =5°


Přečtěte si také :