KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1060587 p1120059 p1060883 P1050008
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Jedná se o jednoúčelový přístroj k podbrušování řezných kuželů výhrubníků, princip broušení a způsoby upínání výhrubníků jsou popsány v těchto článcích o broušení nástrčných a nebo stopkových výhrubníků. Alternativně lze použít také jako dělička s dělením pomocí zubové podpěry.

Přístroj na broušení výhrubníků s příslušenstvím

Natočený přístroj na broušení výhrubníků

Vřeteno přístroje má kuželovou dutinu Mk3 což bohatě postačuje na průměry stopkových výhrubníků až do průměru cca 32 mm, větší výhrubníky, ale také menší se vyrábějí již jako nástrčné a jsou k nim tudíž nutné trny s morse kuželem na straně jedné k upnutí do vřetene přístroje a s kuželem  o kuželovitosti 1:30 na straně druhé, což je normalizovaná kuželovitost jak na upínání výhrubníků tak např. výstružníků.

Vřeteno přístroje s kuželem Mk3-čelní pohled

Dva druhy trnů na broušení nástrčných výhrubníků letmo

Tyto trny pro upnutí napřímo do přístroje se vyskytují jako jednoduchý dvojkužel, případně dvojkužel s maticí uprostřed na snadnější sundání naraženého nástroje.

Dvojkužely 4 dodávaných velikostí s maticí

rozebraný dvojkužel


Popis práce s přípravkem

Na pravou, delší stranu brousicího vřeteníku upneme trn s miskovým brousícím kotoučem o průměru 100 mm a brousící vřeteník na­točíme o 90° vlevo.

Přístroj upneme na stůl a natočíme dle vodorovné stupnice o požadovaný úhel břitu řezného kužele nástroje. Levou narážku na čele přístroje nastavíme stupnicí podle průměru nástroje. Vřetenem přístroje natáčíme tak, aby se levá narážka dotýkala pevného do­razu.

vrchní pohled na přístroj

Břit řezného kužele výhrubníku nastavíme do vodorovné polohy a brousící vřeteník výškově přestavíme tak, aby se brousící kotouč svým nejnižším bodem čelní plochy dotýkal vodorovné řezné hrany. Pravou narážku na čele přístroje pak upevníme do takové polohy, aby brousící kotouč nemohl poškodit násle­dující zub nástroje.

Stůl podélně zajistíme narážkami a ostříme první zub. Po jeho naostření pootočíme vřeteno přístroje k pevnému dorazu a v té­to poloze výhrubníkem pootočíme o další zub. Provede se to po­mocí kličky po uvolnění západky na levé straně přístroje. Stejným způsobem naostříme všechny zuby.

Stupnice pro nastavení přístroje podle průměru výhrubníků je volena pro úhel zubní mezery 60° a úhel hřbetu 6°.

zadní pohled na dělení 2, 3, 4 díly

 Podbrušování kužele se děje za pomocí excentricky uloženého vřetene, jehož detail je vidět na jedné z vrchních fotek. Pokud je vřeteno zaaretované čelními narážkami, lze s ním po odjištění zadní západky dělení dílů 2, 3, a 4 břitých nástrojů volně otáčet.


Přečtěte si také :