KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030824 P1040837 P1040028 p1040780
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘KONSTRUKČNÍ OCELI’

jsou uhlíkové (nelegované) konstrukční oceli se zaručenou čistotou, zaručeným obsahem fosforu a síry, zaručenou minimální pevností v tahu, mezí kluzu a tažností

Pro méně namáhané strojní součásti, jako např. čepy, hřídele, menší ozubená kola aj., jsou vhodné oceli s pevností řady 37 (370 MPa), např. 11 373 nebo řady 42 (420 MPa), např. 11 423; dají se svařovat a jsou vhodné pro svařované konstrukce

Oceli 11 378, 11 483, 11 523 a 11 583 jsou označeny jako oceli jemnozrnné. Mají zvýšenou mez kluzu.

Nejběžnější ocelí pro strojní součásti, jež lze zušlechťovat je 11 500 (0,3%C) min. pevnost v normalizačně žíhaném stavu 500 MPa Zušlechťuje se nejvýše na pevnost okolo 700 MPa. Použití: svorníky, ozubená kola, hřídele.

Pro náročnější a více namáhané strojní součásti jsou vhodné oceli vyšších pevností, např. 11 600, 11 700 a 11 800

Zvláštní oceli jsou tzv. automatové (11 109, 11 110, 11 120, 11 121, 11 140), které obsahují až 0,2 % S. Síra je vázána zvýšeným obsahem manganu (kolem1%) na MnS. Tyto oceli dosahují dobré obrobitelnosti s kvalitním povrchem při velké řezné rychlosti a snadné lámavosti třísky dodávají se v tyčích tažených za studena.

Číst dále….. »

Ušlechtilé uhlíkové konstrukční oceli, u kterých je zaručeno kompletní chemické složení, oceli jsou uklidněné. Oceli, které neobsahují žádné legury. Mají široké použití podle obsahu C (0,07 – 0,9), tepelným zpracováním lze získat velké množství užitných vlastností

Oceli třídy 12 určené k cementování mají 0,06 až 0,2 %C a dodávají se ve stavu přírodním (pouze válcované popř. kované).

Oceli třídy 12 k zušlechťování mají 0,25 až 0,7 %C. Jsou prokalitelné až do průměru 40 mm.

rozdělení:
 • oceli s odstupňovanou pevností (používané v zušlechtěném stavu)
 • oceli k tažení za studena
 • oceli s nízkým obsahem uhlíku určené k cementování (12 010, 12 020)
 • žáropevné oceli
 • pružinové oceli
 • oceli pro nosná lana (zpracovány podle IRA diagramu těsně nad „nos“ tzv. patentování, k získání velmi jemného perlitu)

Číst dále….. »

Základní legující prvky ocelí třídy 13 jsou mangan a křemík – Mn většinou více jak 1 %, Si více jak 0,5 %.

Používají se tam, kde svými vlastnostmi nevyhovuje ušlechtilá uhlíková a kde by ocel chromová nebo chromniklová byla zbytečně nákladná. Mangan je často levnou a dobrou náhradou niklu.

Oceli třídy 13 lze zušlechťovat, avšak k cementování se tyto oceli nehodí, neboť dlouhým ohřevem při cementování hrubnou a při kalení je nebezpečí vzniku trhlin.

Oceli třídy 13 jsou známy jako pružinové oceli, které jsou určeny pro výrobu velmi namáhaných pružin s vysokou pružností a dostatečnou houževnatostí a velkou mezí únavy.

Pro elektrotechniku jsou zvláště důležité křemíkové oceli, používané na dynamové plechy a transformátorové plechy.

Číst dále….. »

Tyto oceli jsou legovány chrómem, popř. chrómem a manganem či křemíkem a hliníkem. Jsou to nejvíce používané slitinové oceli, které umožňují dosáhnout velmi dobrých vlastností bez použití nedostatkových prvků. Obvykle se cementují, zušlechťují, kalí, některé jsou určeny k nitridování např. 14 340. Chrómové oceli jsou vhodným materiálem na součásti kuličkových a válečkových ložisek. Na tyto oceli (např. 14 109 určená k výrobě valivých ložisek) je kladen velký požadavek, co se týká mikročistoty materiálu. Sleduje se hlavně velikost a tvar nekovových vměstků, zejména sirníků a oxidů, hlavně Al2O3.

Oceli třídy 14 jsou vhodné na trvalé magnety v případech, kde nejsou vysoké požadavky.


 

KONSTRUKČNÍ OCELI NÍZKOLEGOVANÉ 14 0XX – 14 5xx

14 100 (Poldi CKL) -  obsah prvků v %: max. 1 C, 1,4 Cr

Ocel je dobře tvařitelná za tepla a je vhodná k přímému kalení, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Optimální průměr nebo tl. zušlechtění je asi 20 mm. Vhodná na součásti s velmi tvrdým povrchem odolným proti opotřebení

 • kování 1100 až 750 °C
 • normalizační žíhání 860 až 890 °C
 • žíhání na měkko 720 až 760 °C
 • kalení do vody 790 až 820  °C
 • kalení do oleje 820 až 850 °C
 • popouštění 150 až 220  °C

 

 14 109 (Poldi KLZ) – obsah prvků v %: 1 C, 1,5 Cr

Tvárnost za tepla a obrobitelnost je dobrá, odolnost proti korozi normální. Ocel je vhodná pro výrobu kuliček do průměru 25 mm, válečků a kuželíků do průměru 18 mm a kroužků valivých ložisek do tl. stěny 16 mm.

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 720 až 780 °C
 • kalení do vody 790 až 820  °C
 • kalení do oleje 820 až 840 °C
 • popouštění 120 až 170  °C

 

14 120 (Poldi C E) - obsah prvků v %: 0,15 C, 0,8 Cr

Ocel je dobře tvařitelná za tepla, po žíhání na měkko i za studena a je dobře obrobitelná. Je vhodná pro cementované strojní součásti pro zušlechtění do průměru 30 mm se střední pevností v jádře po kalení.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 870 až 890 °C
 • žíhání na měkko 630 až 680 °C
 • cementování 850 až 880 °C
 • 1.kalení do vody (oleje)  870 až 900  °C
 • mezižíhání 650 až 680 °C
 • 2.kalení do vody (oleje) 770 až 800 °C
 • jednoduché kalení do vody (oleje) 820 až 840 °C
 • popouštění 150 až 180  °C

 

14 140 (Poldi Auto R) - obsah prvků v %: 0,4 C, 1 Cr

Ocel je za tepla dobře tvárná, ve stavu žíhaném dobře obrobitelná, s dobrou prokalitelností do průměru 40 mm. Používá se na středně namáhané součásti leteckých motorů, na součásti motorových vozidel a motorů.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 870 °C
 • žíhání na měkko 740 až 760 °C
 • kalení do vody 800 až 860  °C
 • kalení do oleje 840 až 880 °C
 • popouštění  500 až 640  °C
 • nitrocementování 820 až 860  °C
 • popouštění  160 až 180  °C

 

14 150 (Poldi Auto) - obsah prvků v %: 0,45 C, 1,5 Cr

 Ocel vhodná k zušlechťování.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 840 až 880 °C
 • žíhání na měkko 650 až 700 °C
 • kalení do oleje 840 až 880 °C
 • popouštění 570 až 680  °C

 

14 160 (Poldi T2 Extra) - obsah prvků v %: 0,55 C, 0,4 Cr, 1 Mn

Ocel je vhodná k zušlechťování a pro středně namáhané pružiny.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 820 až 840 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do oleje 800 až 820 °C
 • popouštění 420 až 510  °C

 

14 208 (Poldi CRK 3T)- obsah prvků v %: 1 C, 1 Cr, 1 Mn
Ocel je vhodná pro valivá ložiska. 
 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 720 až 780 °C
 • kalení do vody 790 až 820 °C
 • kalení do oleje 810 až 830 °C
 • popouštění vzduch 150 až 170  °C

  

14 209 (Poldi CRK 3R)- obsah prvků v %: 1 C, 1,5 Cr, 1 Mn

Tvárnost za tepla a obrobitelnost je dobrá, odolnost proti korozi normální. Ocel je vhodná pro výrobu kuliček nad průměr 55 mm, válečků, kuželíků, soudečků nad průměr 35 mm a kroužků o tl. stěny nad 30 mm do 45 mm.

 • kování 1050 až 850 °C
 • žíhání na měkko 720 až 780 °C
 • kalení do vody 780 až 810 °C
 • kalení do oleje 810 až 830 °C
 • popouštění vzduch 150 až 170  °C

 

14 220 (Poldi CE 2) – obsah prvků v %: max. 0,17 C, 1 Cr, 1,3 Mn

Ocel je dobře tvařitelná za tepla, po žíhání na měkko i za studena a je dobře obrobitelná (pro hladké obrábění se doporučuje ocel zušlechtěná na pevnost 690 až 880 MPa). Je dobře svařitelná. Je vhodná pro strojní součásti pro zušlechtění do průměru 35 mm k cementování s velmi tvrdou cementovanou vrstvou s velkou pevností v jádře. 

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 880 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • cementování 840 až 900 °C
 • 1.kalení do oleje 840 až 870  °C
 • mezižíhání 650 až 680 °C
 • 2.kalení do oleje 810 až 830 °C
 • jednoduché kalení do oleje 820 až 840 °C
 • popouštění 150 až 180  °C

 

14 221 (Poldi CE 4) - obsah prvků v %: 0,2 C, 1,2 Cr, 1,2 Mn

Ocel je dobře tvařitelná za tepla, dobře obrobitelná. Užívá se pro velké strojní součásti k zušlechtění do průměru 40 mm, s vysokou pevností v jádře, určené k cementování.

 •  kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 880 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • cementování 840 až 870 °C
 • 1.kalení do oleje 840 až 870  °C
 • mezižíhání 650 až 680 °C
 • 2.kalení do oleje 810 až 830 °C
 • nebo termálně do lázně 160 až 200 °C
 • popouštění 150 až 175  °C

 

14 223 (Poldi CE 4R) - obsah prvků v %: 0,2 C, 1,2 Cr, 1 Mn + Ti 

Jemnozrnná ocel s titanem na výrobu strojních součástí určených k cementování, např. na ozubená kola, hřídele, čepy apod.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 880 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • cementování
 • v prášku 860 až 890 °C
 • v solné lázni 870 až 930 °C
 • v plynu 900 až 1020 °C
 • kalení do oleje 820 až 850  °C
 • popouštění 170 až 200  °C

 

14 224  - obsah prvků v %: 0,22 C, 1 Cr, 1 Mn + B

Ocel vhodná k cementování nebo zušlechťování.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 860 až 880 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do oleje 810 až 850  °C
 • popouštění 500 až 600  °C
 • cementování 880 až 930 °C
 • kalení do oleje (vody) 820 až 840 °C
 • popouštění 150 až 200  °C

 

14 230 (Poldi B 43) - obsah prvků v %: 0,3 C, 1 Cr, 1 Mn + B

Ocel je velmi dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném je dobře obrobitelná. Ve stavu zušlechtěném je vhodná na značně namáhané součásti menších průřezů (do průměru 60 mm).

 • kování 1100 až 850 °C
 • normalizační žíhání 850 až 870 °C
 • žíhání na měkko 700 až 720 °C
 • kalení do vody 830 až 860 °C
 • popouštění 480 až 600 °C

 

14 240 (Poldi 2526) - obsah prvků v %: 0,35 C, 0,3 Cr, 1,7 Mn

Ocel je dobře tvárná a dobře obrobitelná. Používá se na středně namáhané strojní součásti, např. zalomené hřídele řetězových kol, ojnice, čepy, nápravy kolejových a jiných vozidel, šrouby apod.

 • kování 1150 až 850 °C
 • normalizační žíhání 830 až 870 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 830 až 850 °C
 • kalení do oleje 840 až 870 °C
 • popouštění 560 až 680 °C

 

14 260 (Poldi SCH) - obsah prvků v %: 0,55 C, 0,6 Cr, 1,5 Si

Ocel je vhodná k zušlechťování. Dále je vhodná na více namáhané pružiny v konečném stavu .7 nebo .8, používané zvláště pro automobily a železniční vozy.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 840 až 860 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do oleje 800 až 830 °C
 • popouštění 340 až 410 °C

 

14 331 (Poldi ROL)  - obsah prvků v %: 0,3 C, 1 Cr, 1 Mn, 1 Si

Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře opracovatelná. Užívá se na strojní součásti, jako čepy, hřídele, spojky, šrouby, matice a na svařované a nýtované konstrukce.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 890 až 910 °C
 • základní žíhání 770 až 790 °C
 • ochlazovat  v peci až na 650 °C, výdrž si 2h, dále volně na vzduchu
 • žíhání na měkko 720 až 730 °C
 • žíhání ke snížení pnutí 500 až 550 °C
 • kalení do oleje 870 až 900  °C
 • popouštění 480 až 500  °C

 

14 340 (Poldi Al 16) - obsah prvků v %: 0,35 C, 1,5 Cr, 1 Al 

Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře obrobitelná. Je vhodná pro nitridované součásti strojů, automobilů a letadlových motorů, u nichž se žádá největší povrchová tvrdost.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 880 až 920 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do vody 850 až 880 °C
 • popouštění (voda) 560 až 680 °C
 • nitridování 490 až 520 °C

 

14 341 (Poldi TOR) - obsah prvků v %: 0,4 C, 1,5 Cr, 1,2 Si

Ocel je dobře tvařitelná za tepla, dobře obrobitelná a vhodná k povrchovému kalení na různé strojní součásti jako hřídele, čepy, šrouby apod.

 • kování 1050 až 800 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do vody 890 až 900 °C
 • kalení do oleje 900 až 920 °C
 • popouštění 550 až 650 °C

 

14 500 (Poldi Magnet C) - obsah prvků v %: 0,95 C, 4 Cr, 1,5 Si

 Ocel na permanentní magnety.

 • kování 1100 až 750 °C
 • kalení do vody 830 až 860 °C
 • kalení do oleje 860 až 880 °C
 • popouštění ve vroucí vodě až 100 h

Jsou legovány kombinací chrómu s vanadem nebo molybdenem popř. wolframem. Používají se hlavně na vysokotlaké kotle a trubky, na součásti parních turbin a jiné součásti namáhané za tepla, jelikož tyto oceli jsou žáropevné, tj. mají vysokou mez tečení. Kromě toho s etyto oceli používají na velmi namáhané strojní součásti a to buďto jako oceli cementované, zušlechtěné, povrchově kalené, nebo nitridované, zejména ve stavbě motorových vozidel a letadel.


 

KONSTRUKČNÍ OCELI NÍZKOLEGOVANÉ 15 0XX – 15 9xx

15 130 (Poldi CM 3) -  obsah prvků v %: max. 0,25C, 1 Cr, 0,2 Mo

Ocel je dobře tvařitelná za tepla a dobře obrobitelná. Je vhodná k zušlechťování pro strojní součásti i pro součásti motorových vozidel.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 870 až 900 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do vody 830 až 860  °C
 • kalení do oleje 850 až 880 °C
 • popouštění 580 až 690  °C

 

 15 151 (Poldi E – CVZ) – obsah prvků v %: 0,4 C, 1 Cr, 0,2 V

Ocel vhodná k zušlechťování.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 870 až 900 °C
 • žíhání na měkko 730 až 760 °C
 • kalení do vody 870 až 890  °C
 • kalení do oleje 870 až 890 °C
 • popouštění až 650  °C

 

15 230 (Poldi CVX, NIT 4) - obsah prvků v %: 0,3 C, 2,3 Cr, 0,15 V

Ocel k zušlechťování a vhodná k nitridování. Ocel je za tepla dobře tvárná, ve stavu žíhaném na měkko je dobře obrobitelná. Je vhodná na velmi namáhané strojní součásti s vysokou pevností a pro velké výkovky.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 860 až 900 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do vody 830 až 880  °C
 • kalení do oleje 850 až 890 °C
 • popouštění (voda)550 až 630  °C
 • nitridování 490 až 510 °C

 

15 231 (Poldi MVC 3) - obsah prvků v %: 0,27 C, 1,2 Mn, 0,75 Cr, 0,15 V

Ocel vhodná k zušlechťování. Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře obrobitelná. Optimální průměr (tloušťka) zušlechtění je 50 mm. Užívá se na namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel s vysokou pevností.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 860 až 900 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 850 až 870  °C
 • kalení do oleje 860 až 890 °C
 • popouštění (voda) 520 až 630  °C

 

15 233 (Poldi HDV 15) - obsah prvků v %: 0,25 C, 1,4 Cr, 0,5 V

Ocel k zušlechťování, do provozní teploty až 425 °C. Ocel je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko i ve stavu zušlechtěném. Je vhodná pro strojní součásti namáhané za vyšších teplot. 

 • kování 1180 až 850 °C
 • normalizační žíhání 950 až 980 °C
 • žíhání na měkko 820 až 840 °C
 • kalení do vody 960 až 1020  °C
 • kalení do oleje 960 až 1020 °C
 • popouštění (vzduch) 700 až 750  °C

 

15 236 (Poldi HDM) - obsah prvků v %: 0,25 C, 1,5 Cr, 0,4 Mo, 0,6 V

Ocel k zušlechťování, do provozní teploty až 475 °C. Ocel je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko i ve stavu zušlechtěném. Je vhodná pro strojní součásti namáhané za vyšších teplot.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 950 až 980 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • kalení do vody 940 až 1000  °C
 • kalení do oleje 940 až 1000 °C
 • popouštění (vzduch) 620 až 700  °C

 

15 240 (Poldi CV 3)- obsah prvků v %: 0,35 C, 1 Cr, 1 Mn, 0,15 V
Ocel je dobře tvárná za tepla, v žíhaném stavu dobře obrobitelná. Optimální průměr nebo tloušťka zušlechtění 45 mm. Je vhodná pro středně namáhané strojní součásti a součásti silničních motorových vozidel, střední pevnosti po zušlechtění, s dobrou tažností a houževnatostí. Klikové hřídele větších vznětových motorů pro povrchové kalení.
 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 860 až 880 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do vody 850 až 880 °C
 • kalení do oleje 840 až 870 °C
 • popouštění  530 až 670  °C

  

15 241 (Poldi CVZ)- obsah prvků v %: 0,4 C, 2 Cr, 0,15 V

Ocel k zušlechťování a vhodná k povrchovému kalení. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Optimální průměr nebo tloušťka zušlechtění 60 mm. Je vhodná pro výrobu součásti strojů a silničních motorových vozidel, u nichž se žádá velká pevnost a dostatečná tažnost, např. ozubená kola, torzní tyče.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 880 až 920 °C
 • žíhání na měkko 720 až 760 °C
 • kalení do oleje 840 až 900 °C
 • popouštění 180 až 230  °C

 

15 260 (Poldi CV 4) – obsah prvků v %: max. 0,5 C, 1 Cr, 1 Mn, 0,15 V
Ocel je dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Je vhodná pro velmi namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel, čepy, pružiny, šrouby,hřídele tvářené za tepla a vřetena. Dále se ocel používá na pružiny větších průřezů.
 •  kování 1150 až 850 °C
 • normalizační žíhání 850 až 890 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • kalení do oleje 830 až 860 °C
 • popouštění 450 až 470  °C

 

15 261 (Poldi CV 6) - obsah prvků v %: 0,6 C, 1 Cr, 1 Mn, 0,15 V

 Ocel je dobře tvárná za studena a ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. V zušlechtěném stavu se používá na velmi namáhané strojní součásti a na součásti silničních motorových vozidel.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 850 až 890 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do vody 810 až 830 °C
 • kalení do oleje 830 až 880 °C
 • popouštění  550 až 690  °C

 

15 330 (Poldi Nit 2) - obsah prvků v %: 0,3 C, 2,5 Cr, 0,25 Mo, 0,2 V 

Ocel k zušlechťování a vhodná k nitridování. Ocel je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko i ve stavu zušlechtěném. Užívá se pro nitridované součásti strojů, u nichž se žádá velká povrchová tvrdost při dobré houževnatosti, např. zalomené hřídele leteckých motorů, vačkové hřídele, spojovací součásti energetických zařízení. Optimální průměr zušlechtění je asi 100 mm. Tvrdost nitridační vrstvy je asi 750 HV. Ocel se užívá též na nitridované čepy.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 800 až 860 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do vody 830 až 880  °C
 • kalení do oleje 850 až 890 °C
 • popouštění 550 až 650  °C
 • nitridování asi 500 °C

 

15 331 (Poldi HDT) - obsah prvků v %: 0,22 C, 1,4 Cr, 1 W, 0,5 V

Ocel k zušlechťování, do provozní teploty až 525 °C

 • kování 1050 až 850 °C
 • normalizační žíhání 950 až 980 °C
 • žíhání na měkko 800 až 840 °C
 • kalení do vody 960 až 1000  °C
 • kalení do oleje 960 až 1000 °C
 • popouštění 730 až 740  °C

 

15 340 (Poldi Al 14) - obsah prvků v %: 0,4 C, 1,4 Cr, 1 Al, 0,2 Mo

Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře obrobitelná. Je vhodná na nitridované součásti strojů, u nichž je požadována vysoká tvrdost. Optimální průměr zušlechtění je asi 40 mm. tvrdost nitridační vrstvy je asi 900 HV.

 • kování 1100 až 800 °C
 • normalizační žíhání 880 až 920 °C
 • žíhání na měkko 700 až 740 °C
 • kalení do teplé vody 920 až 940  °C
 • kalení do oleje 930 až 950 °C
 • popouštění 600 až 680  °C
 • nitridování asi 500 °C

 

15 341 - obsah prvků v %: 0,4 C, 1,2 Cr, 1,5 Si, 1,2 Mn, 0,2 V

Nízkolegovaná ocel se závaznou vrubovou houževnatostí, vhodná na výkovky hřebenových válců, velkých ozubených kol apod.

 • kování 1150 až 830 °C
 • žíhání na měkko 680 až 720 °C
 • normalizační žíhání 880 až 900  °C
 • popouštění (vzduch)  600 až 680  °C

 

15 670 (Poldi Magnet W) - obsah prvků v %: 0,7 C, 0,5 Cr, 6 W

 Ocel na permanentní magnety.

 • kování 1150 až 800 °C
 • normalizační žíhání 800 až 840 °C
 • kalení do vody
 • tenké kusy 810 až 840 °C
 • tlusté kusy 830 až 850 °C
 • popouštění ve vroucí vodě až 100hodin