KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1050883 P1050224 P1030811 P1010386
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Nějakou dobu jsem nosil v hlavě jeden projekt týkající se podélného odměřování posuvu hlavního suportu. Skutečnost, že hlavní kolo podélného suportu nemá nonius s odměřováním, jinak velmi zdařilý soustruh MN80 značně limituje, zvláště při hrubém odměření vzdálenosti je třeba používat různých pomůcek, podélného odměřování za pomoci úchylkoměrů, dorazů, měrek atd. a to je dosti nepraktické. Rozhodl jsem se tedy vyrobit sadu dílů včetně nonia nahrazující výměnným způsobem původní posuvové díly v soustruhu MN80. Výsledek mého snažení je popsán v tomto článku. JAK NA MONTÁŽ.

 

 

nonius s ručním kolem instalovaný na suportové skříni

Projekt se dle mého názoru velmi zdařil, protože jsem mohl využít naplno jak výroby přesných ozubených kol tak přesných noniusů a celý prvek velmi zvyšuje užitnou hodnotu soustruhu MN80 tak jako již moje dřívější noniusy příčného a malého podélného suportu. Samozřejmostí je vkusný a velmi precisně odvalený přesný nonius pro reálné odměřování posuvu, tentokrát vzhledem k jeho průměru a délce posuvu je jeden dílek 0,1mm. Celá sestava je pouze o 10mm delší než původní varianta a to o sílu protidesky nonia. Průměr ručního kola je též shodný jako u originálu, kolo je ovšem mnohem masivnější. Z původních dílů zůstává jen ozubená hřídel kola B která zabírá do hřebene soustruhu.

 

 

spodní pohled na novou sestavu s noniem na suportu

 

Situace původního, originálního stavu

Pro představu o velikostech původního posuvu: hlavní hřeben podélného posuvu je vyroben v modulu 1,5, do něj zapadá ozubená hřídel s 12 zuby v témže modulu na které je nasazeno kolo s 24 zuby v modulu 1,25 a do ní zabírá další ozubená hřídel taktéž v modulu 1,25 na které už je přímo nasazené velké ruční kolo posuvu. Kolo posuvu je v původní variantě bohužel bez tolik potřebného nonia.

 

 

původní originální sestava posuvu bez nonia v rozsypu

Znamená to tedy, že na jednu otáčku ručního kola, která nás zajímá především, pootočí se ozubená hřídel zapadající do hřebene o jednu svoji polovinu, tzn. 6zubů (6 roztečí). Celková hodnota posuvu je tedy 6 x 1,5 x pí . Posuv na jednu otáčku ručního kola suportu je tedy 28, 274333mm, což je tedy opravdu velmi nešťastná hodnota, zvláště pro použití s noniem naprosto nevhodná, protože není možné dosáhnout celkově uzavřeného a přívětivého číselného kruhu.

 

 

původní originální sestava posuvu bez nonia v záběru

Původní plán byl takový, že dojde k výměně modulového ozubeného hřebene modulu 1,5 s roztečí modul x pí za ozubený metrický hřeben vyrobený v rozumné rozteči např. 5mm.

V závislosti na instalaci metrického hřebene jsem plánoval výrobu ozubené hřídele zapadající do tohoto hřebene samozřejmě také v metrické rozteči. Nástroj ani výroba by nebyla problém, ten jsem ale spatřoval hlavně ve faktu, že osová vzdálenost ozubené hřídele zapadajícího do hřebene a roztečné přímky ozubeného hřídele nebývá zpravidla vždy stejná. Mohla by potom nastat situace, kdy mezi novou ozubenou hřídelí posuvu suportu a novým hřebenem, umístěným pod ložem by vznikla v lepším případě velmi malá nebo žádná vůle a nebo naopak velmi velká vůle. Řešením by mohlo být přesné ustavení hřebene a až následně jeho zaaretovaní kolíky. Ovšem vzhledem k složitosti jsem od tohoto nápadu upustil a vydal se zcela jiným směrem.

Realizace

Napadla mě ovšem jiná možnost, jak vyřešit velmi elegantně záležitost necelé rozteče u modulu 1,5 hřebene soustruhu s nešťastným pí a v souvislosti s touto skutečností také vyrobit nonius na podélný posuv. Hlavním cílem bylo vyrobení takových komponent, které si uživatel i s minimálním vybavením vymění sám a nebude třeba žádných složitých operací. Je ovšem pravdou, že při případné výměně je třeba být alespoň minimálně manuálně zručný. Také lze tuto výměnu uskutečnit jen za cenu sundání suportové skříně prakticky jen s vrtačkou a závitníky M4 a M5.

Prvním mým úkolem bylo výpočtem stanovenit hodnotu blížící se jednotkově v celém čísle původní hodnotě posuvu suportu kterou je již výše zmiňovaná vzdálenost 28,274333. Jednotková hodnota se nesmí +- moc lišit od původní zvláště proto, že uživatel je už na tento posuv zvyklý. Předpokládal jsem tedy spíše nižší vzdálenost na jednu otočku tzn. 27, 26, 25, 24, 23 mm atd. směrem dolů.

Jediná možnost jak vyřešit celou hodnotu potřebnou k výrobě reálného nonia suportu je tedy změnou převodového poměru dvou ozubených kol o modulu 1,25, které se nachází v suportu a v základním provedení mají převodový poměr 1:2.

Nebudu zbytečně zatěžovat výpočty a okolnostmi důležitými pro výpočet, každopádně bylo třeba dodržet maximální možné průměry výměnných ozubených kol v suportu a zároveň osovou vzdálenost mezi ozubenou hřídelí A na které je hlavní posuvové kolo a hřídelí posuvu zapadající do ozubeného hřebene (ta zůstává původní), kterými převodový poměr mohu změnit.

Změna převodového poměru se ovšem neobešla bez korekce ozubení u pastorku hřídele A hlavního kola do plusu(což je velmi výhodné) v závislosti na modulu a následně potom korekce ozubení u ozubeného kola B které je nasazeno na ozubené hřídeli zapadající do hřebene soustruhu.

Mohu říct, že se to podařilo a výsledek posuvu na jednu otočku hlavního kola je 24mm.

 

 

set posuvu s odměřováním v záběru

Výsledný poměr nových ozubených kol měl v nekorigovaném ozubení osovou vzdálenost větší o součtovou hodnotu rozdílnou do plusu o takřka 1mm.

Nutně jsem potřeboval použít modulovou odvalovací frézu standartních hodnot, v tomto případě vzhledem ke zvolenému převodovému poměru v modulu 1. Rozdíl osových vzdáleností byl ale 45/47 což předpokládalo modul v hodnotě 0,9574 lépe řečeno zubové rozteči 3mm. Do této legrace se mě ale nechtělo popravdě investovat a tak jsem se rozhodl pro použití standartního modulu 1 a pro změnu osové vzdálenosti ozubené hřídele a ozubeného kola použít excentrická pouzdra.

 

 

ruční kolo v pohledu s osazením pro nonius

Pro tento účel jsem si tedy navrhl dvě excentrická pouzdra, která jsou samozřejmě navíc vypouzdřená bronzí. Excentrická pouzdra nahrazují původní kovová pouzdra pro ozubenou hřídel s hlavním ručním kolem a přední pouzdro zároveň plní funkci protidesky nonia. Jejich hlavní výhodou je možnost měnit osovou vzdálenost hřídele A a ozubeného kola B.

 

 

ozubená hřídel A ručního kola

 

 

 

ozubené kolo B zabírající do hřídele A

Pouzdro zadní strany je pouze vodící a jeho současným natáčením spolu s hlavním excentrickým pouzdrem, které zároveň plní funkci protidesky nonia, docílíme změnu osové vzdálenosti v hodnotě +-2mm. Pouzdra není nutno natáčeti současně protože hřídel má docela dlouhé vedení v předním excentrickém pouzdru protidesky, stačí natočit protidesku s ozubenou hřídelí tak, aby byla minimální zubová vůle mezi ozubeným kolem B a ozubenou hřídelí A.

 

 

nastavení minimální zubové vůle mezi ozubenou hřídelí A a ozubeným kolem B

Následně potom stačí pootáčením nasadit zadní excentrické pouzdro na čep ozubené hřídele. Takto jde velmi jemně vyladit minimální zubová vůle mezi ozubenou hřídlelí A a ozubeným kolem B, unášejícím ozubenou hřídel hřebene.

 

 

zadní excentrické pouzdro

 

 

 

přední excentrické pouzdro boční pohled

Přední protideska se potom zafixuje jedním nebo dvěma imbusy M5, pro které se vyřežou v těle suportu závity dle předem předvrtaných děr v protidesce. Stačí pouze jeden imbus, vzhledem k tomu, že přední strana skříěn suportu je broušená a protideska na ni krásně doléhá, navíc tam nepůsobí žádné axiální tlaky.

 

 

detail protidesky a otvorů pro šrouby zajištění

Zadní excentrické pouzdro se poté zafixuje navrtáním suportu zespodu, stačí červík M4 se závitem v suportu, není to nijak namáhané místo. Zadní pouzdro má límec, frézované plochy límce usnadňují natáčení pouzdra klíčem. Po ustavení je třeba ještě fixou vyznačit mazací otvor na suportu předního pouzdra a přenést jej na protidesku s pouzdrem a pochopitelně v pouzdru protidesky také vyvrtat. Je také nutné nově svrtat kolo B s ozubeným hřebenovým hřídelem a zajistit kuželovým kolíkem, tohle se může udělat v jakékoli pozici a není nutno využít stávající otvor pro kuželový kolík i když pro šikovného člověka by to neměl být problém, pro méně zručné uživatele jsem nychystal variantu s předvrtaným otvorem pro pérový kolík o průměru 3mm, který je také v sadě i když není na fotce. Jednoduše potom po nasazení kola B se provede dovrtání s ozubenou hřídelí a zajištění tímto kola B na hřídeli kolíkem.

 

 

vložené zadní pouzdro

 

 

 

místo zajištění zadního pouzdra

 

 

 

směr vložení hřídele A do suportu

Hlavní ruční kolo posuvu slouží zároveň jako unášecí element noniového kroužku, aretace nonia je zajištěna excentrickým rádlovaným čepem alá SV18. Při pootočení rádlovaného kroužku dojde ke zdvihu válcového kolíku v excentrické drážce čepu a tím zajištění nonia, hodnota zdvihu je cca 0,5mm, kolík zároveň brání v axiálním směru posuvu čepu.

 

 

rádlovaný excentrický čep k zajištění nonia na ručním kole

Ruční kolo posuvu je nasazeno na osazeném hřídelíku ozubeného hřídele A a je zajištěno perem a přišroubováno šroubem (tento není na foto). Osazení je zde proto, aby byla vytvořena mezera mezi noniem a protideskou s čárkou v hodnotě cca 0,2mm.

 

 

detail ručního kola s usazeným aretačním kolíkem a rádlovaným čepem

 

 

 

detail ručního kola s nasazeným noniem

 

 

 

sestava před vložením do suportové skříně

Nonius má 240 dílků na průměru 61mm, kde mezera mezi dílky je 0,8mm a jeden dílek značí 0,1mm posuvu. Popis je od čísla 0 do 23 mm celkem 24mm na otočku ve směru otáčení vzestupně.

 

 

nonius 240 dílků, dílek á 0,1mm

 

 

 

detail nonia a rádlování

Celá sestava je vývojový typ, je možné, že například na ruční kolo nebudu dělat ruční kliku, ale jen závit, kdy ruční klika se vyšroubuje s původního ručního kola a jen se přemístí. Za další možná upustím od zahloubení ručního kola, které je zase výrobně zdlouhavé, na druhou stranu to zase s vybráním vypadá líp. Taky jsem přemýšlel nad systémem aretace nonia jestli je nutná mechanická aretace a nebo jestli by nestačilo jen třecí perko tak jako u příčného nonia, mechanická dospělá aretace se mi ale opět líbí víc…..Veškeré úpravy bych ovšem viděl jen jako kosmetické, konstrukční část je víceméně vyladěná.

Celý set působí mohutným dojmem a je díky zvoleným materiálů také velmi tuhý oproti čínským plastovým ručním kolům. Tento systém jsem prakticky aplikoval i na hojně rozšířené soustruhy  hobby řady 300 kde toto odměřování dává 20mm na otočku nonia a který zmíním v jednom z dalších článků.

 

 

celá sestava dílů pro podélné odměřování hlavního suportu

 

 

 

pohled na sestavu v suportové skříni

Celý set jsem slíbil na ozkoušení jednomu moc pečlivému pánovi, který jej doufám co nejdříve namontuje do svého soustruhu a nezávisle zhodnotí, protože já mám MN80 v rozsypu.

Jakmile budu mít fotky už na soustruhu tak je dám na stránky do nějakého samostatného článku například o postupu prací při výměně.

 


 

Přečtěte si také :