KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1010207 P1050329 P1030722 P1030261
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Trny rozpínací hrotové

V předchozích článcích o letmých trnech rozpínaných kuželovým trnem a letmých trnech rozpínaných šroubem, kuličkou a kuželovým kolíkem jsem popsal trny, jichž se používá k upínání poměrně úzkých, obrobků, které lze obrábět při upnutí letmo, přitom, je-li třeba, se trn nebo obrobek podepře hrotem koníku. U některých obráběcích strojů (hlavně u brusek) nelze vždy popsaných způsobů upnutí trnu použít, a proto je nutno součásti obrábět na trnech upnutých mezi hroty. Unášení trnu nebo obrobku obsta­rávají unášeče různých  druhů a konstrukcí.

Nejjednodušší hrotový rozpínací trn je na obr. 33. Obrobek se středí zadní částí tělesa 1 trnu, je upnut na jeho části menšího průměru. Těleso 1 má na levé straně jednostranné sploštění pro unášeč. Obrobek se upíná šroubem 2, jehož hlava je oboustranně sploštělá pro klíč. Pro větší přesnost upínání je šroub 2 veden ve vrtání v tělese 1 trnu, a to v délce alespoň 1,5 d. Rozpínací kuželové pouzdro 3 je suvně navlečeno na šroubu 2 (popř. ve směru osy zajištěno pérovým kroužkem). Při tomto řešení se nepřenášejí na upínací plochu trnu v plné míře úchylky, vzniklé nesouosostí upínacího šroubu 2 s trnem (tělesem 1).

 

 

jednoduchý rozpínací hrotový trn

Dlouhé součásti větších průměrů se upínají na rozpínacích trnech podle obr. 34. Těleso 1 trnu je v ose vybráno, aby bylo co nejlehčí. V čele vybrání (vlevo) je na­ražena a zavařena zátka 7, v níž je nalisováno kalené pouzdro 8 se středícím důlkem (pro hrot). Pro usnadnění výroby je upínací část 2 (rozpínací pouzdro) trnu samostatná a je středěna na tělese 1 trnu, k němuž je připevněna třemi šrouby 5. Těleso trnu bývá z obvyklých konstrukčních nebo ušlechtilých ocelí, zlepšených na pevnost 80 až 90 kg/mm2, nebo jeho funkční části jsou cementovány a kaleny. Rozpínací pouzdro 2 a rozpínací kužel 3 bývají vždy cementovány a kaleny. Obrobek se upíná maticí 4, která svým osazením tvaru T pohybuje rozpínacím kuželem, který má boční probrání rovněž tvaru T. Matice 4 se vkládá do rozpínacího kužele 3 před vlastní montáží trnu. Proti pootočení je rozpínací kužel 3 zajištěn šroubem 6. Trn je unášen válcovým kolíkem, naraženým do díry v unášecí části trnu.

Obrázek č. 35, znázorňuje trn pro upnutí dlouhého obrobku, který má kalibrované průchozí vrtání. Trn je na straně vřetena stroje středěn a na straně koníku rozpínán otočným hrotem. Pro usnadnění výroby a zlepšení funkce je trn na vodící části dvakrát odlehčen a na unášecím konci jednostranně sploštěn pro unášeč.

 

 

rozpínací trny pro upnutí dlouhého obrobku, který má kalibrované průchozí vrtání

Na obr. 36 je obdobný rozpínací trn, jehož oba konce jsou rozpínány hroty a obrobek je unášen unášečem.Pro podobné případy obrábění součástí větších průměrů lze použít trnu podle obr. 37.

Před upnutím trnu mezi hroty obráběcího stroje se na trn upne obrobek, a to vtahováním rozpínacího kužele 2 šroubem 3 s vnitřním šestihranem. Šroub 3 musí být zapuštěn tak, aby nepřekážel upínacímu hrotu. Trn je unášen stejně jako trny výše uvedené.

 

 

rozpínací trny pro upnutí součástí s kalibrovanými otvory

K upnutí a středění větších obrobků, které mají na jednom nebo na obou koncích kalibrované díry (H6 až H8) lze použít rozpínacích pouzder podle obr. 38. Pouzdro je čtyři až osmkrát střídavě rozříznuto na různé hloubky. Obrobek se upíná tlakem otočného hrotu. Aby se zmenšilo tření, je středící důlek pouzdra opatřen třemi po­délnými mazacími drážkami.

 


 

Přečtěte si také :