KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030578 P1040875 p1040889 p1050187
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

 BROUŠENÍ HLAVNÍHO ŘEZNÉHO KUŽELE

Broušení stopkových výstružníků vzdáleně připomíná broušení stopkového výhrubníku.Je třeba uvést,že technologie ostření jak řezného kužele tak průměru je zcela odlišná.

Podbrušování hřbetů břitů řezného kužele se děje vždy mezi hroty!! Nastavení úhlu řezného kužele se provede buď natočením stolu nástrojové brusky nebo ve speciálním přípravku na broušení výstružníků.

Natočení stolu pro broušení hlavního řezného kužele

Úhel řezného kužele

  Úhel hřbetů řezného kužele se nastaví změnou hodnoty H od osy nástroje (výška podpěry břitu od osy nástroje). Brousit můžeme jak obvodem tak čelem brusného kotouče. Podpěra  břitu(palec) je umístěna na brusném vřeteníku a vůči podepřenému břitu se  p o h y b u j e !!

Na hlavním řezném kuželu vznikne fazetka hlavního ostří, která musí být stejně široká jak fazetka kalibrační části. Aby tato fazetka byla stejně široká musíme bezpodmínečně brousit  přes pevnou zubovou opěru kdy při změně výšky zubové opěry k broušení zábřitu tento bude kopírovat vyostřenou fazetku. Ostřený břit potom můžeme ještě vylapovat „gumovkou“.

V případě  poškozeného středícího důlku na straně vyražeče,si můžeme pomoci nasunutím nástroje do kuželové redukce s nepoškozeným důlkem na straně vyražeče o který následně opřeme hrot opěrného koníka .

Na fotografii s detailem podpěry břitu je vidět hlavní břit řezného kužele a jeho zábřit (červený kroužek)

Detail podpěry břitu řezného kuželePodepřený břit

 

BROUŠENÍ KALIBRAČNÍ ČÁSTI PRŮMĚROVÉ

V případě broušení průměru,kdy došlo k opotřebení kalibrační části výstružníku můžeme postupovat dvěma způsoby.

 1.PODBRUŠOVÁNÍ HŘBETU

Jak již název vypovídá jedná se o broušení hřbetu břitů a změní se tedy nominální průměr nástroje.Podpěra  břitu je umístěna na brousícím vřeteníku a vůči podepřenému břitu se opět  p o h y b u j e !!

Broušení průměru stopkového výstružníku mezi hroty

Detail podepřeného břitu při ostření

  2.VYOSTŘOVÁNÍ ČELA

Jedná se o broušení čela břitu kdy vzhledem k nulovému úhlu břitu nedochází k až tak razantní změně průměru nástroje  .

JE TŘEBA PAMATOVAT NA TO,ŽE VÝSTRUŽNÍKY S PŘÍMÝMI ale i ŠROUBOVITÝMI ZUBY (břity) MAJÍ NESTEJNOMĚRNOU ZUBOVOU ROZTEČ A PROTO NENÍ MOŽNÉ I KDYŽ OKOLNOSTI BY K TOMU SVÁDĚLY BROUŠENÍ V DĚLIČCE.

BROUSIT JE MOŽNÉ POUZE PŘES ZUBOVOU OPĚRU ,JAK  U ŘEZNÉHO KUŽELE TAK I OBVODOVÝCH BŘITŮ !!

 

 

GEOMETRIE BŘITŮ

GEOMETRIE BŘITŮ STROJNÍHO VÝSTRUŽNÍKU S VÁLCOVOU STOPKOU

GEOMETRIE BŘITŮ STROJNÍHO VÝSTRUŽNÍKU S KUŽELOVOU STOPKOU

Přečtěte si také :