KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1010710 P1030536 P1030699 P1030591
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Zřejmě již poslední projekt do kterého jsem se nechal uvrtat je reduktor otáček posuvového šroubu pro soustružení a řezání závitů na soustruhu MN 80. Na následujícím obrázku je reduktor v sepnutém stavu .

 

 

reduktor v sepnutém stavu

 

 

 

sepnutý reduktor ze zadní strany

Reduktor, či lépe a správněji řečeno planetová převodovka, v sepnutém stavu upravuje poměr otáček 100 zubého kola na jeho obvodu v poměru 1:20 vůči nastavenému převodovému poměru (stoupání) vůči vřetenu.Tento převodový poměr je zajištěn pevným, 19-cti zubým kolem pevně ukotveným do lože soustruhu, kolem něhož otáčejí se planetky s 20-ti  zubým korigovaným ozubením na jedné hřídeli s zrcadlovými planetkami 20 zubů, zabírajícími do suvně uloženého ozubeného kola spínače, jež je radiálně aretováno přímo na posuvovém šroubu a má oproti pevnému ozubenému kolu s 19 zuby, zubů 20. Tato diference jednoho zubu zajišťuje potom výše uvedený převodový poměr ku nastavenému stoupání.

 

 

 

reduktor v rozepnutém stavu

 

 

 

rozepnutý reduktor ze zadní strany

 

V rozepnutém stavu ono suvně uložené kolo zabírá do vnitřního ozubení obalu reduktoru a přenáší tak na přímo otáčky 100z kola na posuvový šroub a chová se tedy jako pevné 100 zubé kolo na pozici D. Teorie řezání a nastavení ozubených kol na soustruzích.

 

 

reduktor v rozsypu

 

 

Projekt je již téměř hotov, nicméně přišlo mě vhodné, když už jsem to namodeloval, umístit pár fotek modelu přímo na stránky pro alespoň základní pochopení principu. Video ke shlédnutí

 


 

Přečtěte si také :