KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1060056 P1030926 P1050008 p1040889
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

 

Během měsíce srpna, se mě podařilo sehnat revolverový suport z poměrně známého českého revolverového soustruhu Rm 10, který je dle mého názoru velmi vydařená kopie originálního revolverového suportu soustruhu Schaublin 102.

 

Princip spínání rotace zdá se býti shodný s originálem, navíc velikou výhodou je nižší osová výška nástrojů v manuálových hodnotách (90mm) -12mm oproti soustruhu Schaublin 102. Díky této skutečnosti byla poměrně snadná výroba zvyšovacích litinových desek , díky kterým se mě podařila broušením a zaškrabáním,  instalace na lože Schaublin 102 v úchylkách 0,005 výškově a 0,01 stranově.

 

 

revolverový suport instalovaný na soustruh Schaublin 102

Na výše uvedené fotografii je suport ještě bez dorazových šroubů M8 x 1 pro jednotlivé polohy suportu a také bez krycí kožené manžety přední části suportu.

V první řadě bylo nutné kompletní rozebrání suportu na jednotlivé díly, kontrola vůlí a doplnění chybějících komponentů, v tomto případě zcela zásadních dílů zdvihadel aretačního čepu revolverové hlavy.

 

 

 

rozebrání suportu

 

 

 

prázdný prostor zdvihadel aretačního čepu

 

 

detail klínu zdvihu

Díky kolegovi z www.c-n-c.cz jsem získal potřebné rozměry k chybějícím dílům, takže jsem byl schopen okamžitě vyrobit tyto součásti v náhradě nové.

 

 

původní originální díly zdvihadel

 

 

polotovary pro výrobu zdvihadel

 

 

přesně odvrtané a vystružené otvory do polotovarů

 

 

frézováním ohrubované polotovary

 

 

frézováním vytvořený rádius R10

 

 

hotové rádiusy na zdvihadlech

 

 

rádiusy vytvořené frézováním

 

 

broušení úhlů na kónusech

Pro bezvadnou funkci bylo důležité vytvořit přechodové rádiusy zdvihátek v přesné vzdálenosti od středu rotace zdvihátka. Pro tuto operaci jsem vytvořil díky charakteru dílů pomocné důlky, které následně budou odfrézovány. Rádius byl vytvořen v brusičské kolébce na brusce naplocho.

 

 

rádius R4 vytvořený na brusičské kolébce

 

 

rádius po broušení

 

 

kontrola hodnoty rádiusu

Po výrobě zdvihátek, a jejich instalaci (funkci vysvětlím v modelu) bylo nutné změřit, a vyrobit zvyšovací desky revolverového suportu. K výrobě jsem použil litinovou desku, nahrubovanou a obroušenou naplocho do naměřených hodnot. Tato deska následně byla ohoblována jako protikus spodní strany revolverového suportu(protikus lože Rm10) a dobroušena na přesný úhel 60° v sinusovém svěráku.

 

 

broušení dosedacích úhlů zvyšovací desky

 

 

 

lícování zvyšovací desky na spodní desku suportu

 

 

 

hoblování profilu lože schaublin do zvyšovací desky

Hrubováním jsem vytvořil protiplochy lože Schaublina, následně broušeno v sinusovém svěráku dle podobných postupů jako u broušení úhlů pro pro revolverový suport. Hodnota rozdílů výšek Rm10 a lože Schaublin byla změřena na 11,04mm. Takto jsem to také vyrobil.

 

 

broušená spodní plochy profilu lože schaublin + úhly

Spodní plochy pro Schaublin je v rámci směrů jen jako středící, není třeba délku ploch úhlů sjíždět na plnou hodnotu lože, a nebylo by to ani možné, protože revolverový suport má ve spodní části stahovací lišty a ty by potom do takto vytvořených objemů zasahovaly.

 

 

rozdělená zvyšovací deska

Zvyšovací desku jsem následně rozdělil na dvě poloviny a do nich vytvořil drážky pro upínací šrouby. Suport bude aretován přímo na loži stahovacím šroubem do T drážky lože.

 

 

suport na soustruhu

Pro kontrolu výšky a směru chodu suportu jsem použil identické dříky dvou tvrdokovových fréz o průměru 20mm, sklíčidlo v kvalitě superior na soustruhu je vyladěno na přírubě do hodnoty házivosti pod 0,001. Dřík jsem kontroloval po rotaci revolverové hlavy v každé pozici hlavy.Výškově do 0,005, směrově opakovaně kolem 0,01.

 

Na suportu byla odstraněna vůle v hlavní hřídeli rohatky rotace, zvýšení vůle ozubených kuželových kol vzniklé zaškrabáním protiploch suportu a základní desky + odstranění vůle hlavní hřídele rohatky. Zesílení pružiny dorazového čepu revolverové hlavy.

 

 

umístění zvyšovacích desek

 

 

 

pohled na revolverový suport soustruhu Schaublin

 

 


 

Přečtěte si také :