KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1050330 P1030408 P1030279 p1050853
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

3D vizualizací strojů a strojních součástí se věnuji již delší dobu, takže  bych chtěl zde na stránkách občas ukázat nějakou projektovou studii z mého PC, konfrontovanou z výslednou skutečností či výrobkem. Cesta od návrhu po konečnou realizaci byť malých sestav či výrobků je poměrně složitá a proto je nutné už při samotné konstrukci přihlédnout především k technologii výroby jednotlivých součástí s ohledem na výrobní možnosti.

 

vizualizace soustruhu Schaublin SV 70

V tomto projektu jsem se pokusil o doplnění chybějící sestavy posuvů soustruhů Schaublin SV 70 a Schaublin 65 . Při návrhu jsem vycházel především z daných upínacích otvorů a skutečného modulu ozubených kol pro řezání závitů a na nich závislého lyrového rozsahu.

 

pohled na část sestavy soustruhu Schaublin SV 70

Při chystané GO soustruhu Schaublin SV 70 jsem se  jako u každého stroje rozhodl, že jej překreslím kompletně do digitální podoby, která mi následně umožní výrobu například chybějícího dílu, či celé sestavy dílů. U tohoto stroje jsem se snažil z malého množství fotografií o repasi závitořezného zařízení pro sestavu ozubených kol, které mají originální modul 0,75 zjištěný po několika konzultacích s majiteli těchto soustruhů a výsledném proměření mojí originální sady (na některých fórech je mylně uváděn modul 0,7 či 1 a to je opravdu špatně).

 

sestava posuvů z boku

 

 

 

sestava posuvů

Základním prvkem celé sestavy je konzola lyry ozubených kol, jež jež je nosným prvkem celé sestavy upevněným na samotném loži soustruhu a výklopné lyry a v neposlední řadě nese ložisko kardanové hřídele náhonu. Na konzoli je  kyvně upevněna lyra výměnných kol, po jejíž podélné drážce se posouvá čep s bronzovým pouzdrem ozubených kol.

konzola posuvů

 

 

 

lyra posuvových kol

Na vřeteni soustruhu je umístěno vřetenové ozubené kolo unášené přes pero je plní přímo funkci kola A, toto pak přenáší točivý moment přes předlohové ozubené kolo, jež je možno v určitém rozsahu posouvat v podélné drážce konzole a tím pádem aplikovat na oba typy soustruhů jež jsem uváděl v začátku, které se liší osovou výškou vřetene (Schaublin 70 má 70 mm od lože a Schaublin 65 pak 65 mm).

vřetenové kolo A

 

 

 

sestupové kolo

Do předlohového kola potom zabírá kolo B, které je na bronzové otočné spojce spolu s kolem C a toto následně zabírá do kola D, jež je nasazeno přímo na hlavní hřídeli, která dále pokračuje přes dvojitý kardanový hřídel na koncový prvek.

 

kolo B

 

 

 

kolo C

 

 

 

kolo D

Koncový prvek kardanové hřídele má na svém konci výřez, jež zapadá do zploštění posuvového šroubu vrchního suportu a tím jej otáčí a posouvá celý suport.

 

unášení posuvového šroubu

Na uvedené sestavě ve vizualizaci je příklad sestavy ozubených kol pro závit 0,8 mm, kdy vřetenové kolo se 40 z (kolo A) zabírá do kola B (75) spojené s kolem C (60) a kolem D (40). Při rovnici A/B x C/D a stoupání závitu posuvového šroubu je výsledný posuv 0,8 mm.

Koncepce posuvu u těchto soustruhů jak je vidět z vizualizace, nabízí nejenom řezání závitů na válcových plochách, ale díky kardanu také na plochách kuželových, případně v jemném posuvu soustružení kuželových ploch v takových úhlech, kam až dovolí vyklopení kardanové hřídele při natočení nožového suportu. Výsledek mého snažení je možno posoudit v následujícím článku, kde je již vyrobená sestava pro řezání závitů a posuvy na těchto typech soustruhů.

 

detail kardanové hřídele

 

 

 

detail koncového prvku kardanu

 


 

Přečtěte si také :