KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1110280 P1010251 P1040837 p1050733
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Protože se dlouhodobě zabývám výrobou šnekových kol, byl jsem nucen neustále přemýšlet nad dodržením pravidla výroby šnekových kol a tou je, že, při jejich výrobě má mít nástroj, kterým jsou zuby odvalovány stejný průměr jako zabírající šnek. Napadlo mě již dříve k této výrobě používat normalizovaných nástrojů, kterými jsou trapézové závitníky. Následná poměrně složitá výroba modulového závitu jako šneku odpadá a šnek je možné použít z běžně dodávaných válcovaných trapézových závitových tyčí.

Šnekové globoidní kolo takto vyrobené zabírá ideálně s trapézovým závitem, neboť úhel stoupání šneku-šroubu a úhel zubů šnekového kola jsou naprosto shodné. Záběr šneku je v celém profilu zubu a ne jen bodově. Výroba spočívá v současném náhonovém odvalování závitníku a obrobku v závislosti na počtu požadovaných zubů a dojde tím tak k ideálnímu záběru. 

Protože trapézové závitníky se běžně dodávají pouze v jednochodém provedení je možné takto vyrábět šnekové převody pouze 1 : počtu zubů.

Základní poučka odvíjející se od nejmenšího možného počtu zubů je přímo závislá na záběrovém úhlu nástroje, kterým je polovina úhlu zubu v základním profilu. Běžně se užívá záběrového úhlu 20°. Dříve se užívalo 15°.

Platí že: při úhlu záběru 20° by se nemělo chodit pod 20 zubů šnekového kola

při úhlu záběru 15° by se nemělo chodit pod 36 zubů.

Protože trapézový závitník má vrcholový úhel zubu 30°. Je jeho polovina a tedy úhel záběru 15°.

Pokud je nutný převodový poměr menší jak 1:36 je tedy nutné použití vícechodého šneku a to je právě případ tohoto projektu.

Bylo nutné vyrobit šnekový převod s převodovým poměrem cca 1:18 při požadavku šneku o průměru max. 12mm. Materiál použitý u těchto šnekových kol je Delrin.

šneková globoidní kola 36 zubů pro dvouchodý šnek

Pro výrobu šnekového kola k dvouchodému šneku je potřeba dvouchodý nástroj. S jednochodým nástrojem by záběr nebyl ideální, protože úhel stoupání šneku je dvojnásobný. Stejně tak i válcovaný dvouchodý trapézový závit k výrobě šneků.

dvouchodý trapézový závit 12x3

šnekové kolo na závitovce

šnekové kolo a závitovka

detail šnekových kol 36 zubů

šneková kola

Nástroj i atypické dvouchodé závitové trapézové tyče pro mne vyrobil jeden velmi šikovný člověk, který se zabývá výrobou veškerých druhů závitů.


Přečtěte si také :