KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1060883 p1060942 p1040889 P1050192
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Pákové suporty patřily a dodnes patří díky své universálnosti k užitečným rozšiřujícím přípravkům většiny klasických stolních hrotových soustruhů. Pákový suport primárně určený na soustruh MN80, který jsem vytvořil, a který je popsán v tomto článku vychází z koncepce samostatného vrchního dílu křížového pákového suportu, který se používal na čistě jednoúčelových pákových soustruzích, kde byla snaha o jednoduchost a opakovatelnost operací ve stovkách kusů.

 

 

precizní pákový suport soustruhu MN80

 

 

pákový suport detailní pohled

Je řešen jako jednoduše vyměnitelný a upínáním identický jako originální vrchní suport  MN80. Pákové suporty jsou charakterizovány především precizním povrchem obráběného kusu, rychlostí soustružení a v neposlední řadě také vysokou variabilitou upínání nožů a dalších přípravků.

 

 

pákový suport-boční pohled

Důvodem pro vytvoření tohoto přípravku byla snaha o rozšíření portfolia projektů k tomuto stolnímu soustruhu. Dalším důvodem byla skutečnost, že jsem se nejednou přesvědčil o tom, že pákový mechanismus ať již při klasických soustružnických, nebo frézařských operacích neskutečně zrychluje a usnadňuje práci, v nemálu případech také povrch obráběné součásti. Pokud mohu hovořit o soustružení, tak zejména v případě vrchního suportu na soustruhu MN80, kde je poměrně malé stoupání posuvového šroubu s hodnotou 1,5mm, jsou některé operace vysloveně otrocké.

 

 

detail držáku dorazů suportu

Jako příklad mohu uvést soustružení dlouhých, ale i kratších kuželů, hrubování velkého průměru materiálu po malých třískách za účelem jeho rychlého odebrání, soustružení vnitřních otvorů na přesnou hloubku atd. V případě opakovatelných sérií osazení a stupňovitých osazení na čepech na přesnou délku, je využití pákového suportu velmi výhodné. Jako další uvedu případ obrážení vnitřních drážek , které je simulováno různými přípravky do nožových hlav apod. Ve spojení například s přírubovým vřetenovým dělícím kotoučem, je možnost přesného obrážení jednoduchých, ale velmi přesných noniusů, vnitřních tisícihranů apod.

 

 

zadní pohled na suport

Konstrukce suportu vychází z klasického horního posuvového suportu kde jsem byl  limitován jednak celkovou výškou suportu v závislosti na výšce osy  hrotů vřetene a koníka, a také celkovou šířkou, kterou omezují upínací šrouby točny. Vycházel jsem především z rychlosti upevnění jednotlivých suportů, takže upínací otvory šroubů točny musely být přístupné z vrchu, pokud by výška suportu mohla být větší, mohl by být také celý suport mnohem širší a robustnější, každopádně takhle je to i u originálního a celá koncepce bohužel nenabízí mnoho prostoru pro improvizaci.

 

 

detail upínací T drážky

Moje konstrukce je koncipována jako obrácená, kdy vrchní díl suportu je dlouhý s rovnoběžnými rybinovými drážkami a pojíždí ve spodním kratším dílu točny, ve které je umístěna klínová stavěcí lišta rybin. Je to především z toho důvodu, aby jsem mohl do vrchního dílu vyrobit T drážku na uchycení nože, přípravku, nožové hlavy. V zásadě jsem upustil od stavící rovné lišty a plně tak využil výhod úhlového vymezovacího klínu.

 

 

vysunutý pákový suport

Celý přípravek je broušen na přesné a rozměry s důrazem na rovnoběžnost, rybin a bočních ploch, kdy není žádným problémem ustavení celého suportu do rovnoběžnosti s celým ložem soustruhu například jen od boční hrany.

Protože se mi zalíbilo gravírování, umístil jsem na šikmou hranu vrchního dílu velmi přesnou milimetrovou stupnici, která velmi usnadňuje buď samotné soustružení na danou přesnost, a nebo ustavení dorazů pro opakované rozměry. Milimetrovou stupnici, doplňuje posuvný jezdec, na kterém je gravír protikusu nonia (styl posuvného měřítka) s hodnotami 0, 0,25 mm, 0,5 mm, 0,75 mm. V jakékoli pozici vrchního suportu jde tedy odečítat s přesností na 0,25 mm což nebývalo zas až tak obvyklé.

 

 

stupnice vrchního dílu s posuvným noniem spodního dílu

 

 

detail nonia

Všechna kluzná vedení suportu jsou velmi pečlivě zaškrabána na „barvu“, kvůli hladkému chodu. Klínová lišta, kterou se staví vůle mezi točnou a vrchním díle se utahuje zepředu dozadu. Takto jsem to zkonstruoval, aby bylo místo pro přední a zadní doraz vrchního dílu.

 

 

klínová lišta

 

 

 

 

zadní doraz klínové lišty

Stylová celokovová ruční páka suportu zabírá v každé pozici přesně uprostřed v ose vrchního dílu a tak není posuv namáhán jednostranně podle úhlu natočení páky jak tomu bývá někdy i u léty prověřených konstrukcí, což je zcela zásadní pro přesnou a pečlivou práci s tímto přípravkem. V samotné páce je nalisováno bronzové ložisko centrálního čepu, který má možnost přimazávání do svého středu s mazací drážkou.

 

 

detail centrálního čepu s bronzovým pouzdrem a pákou

Celý posuv je absolutně bezvůlový, na převýšení a úhlové dilatace páky při posuvu jsem použil kulové čepy, jež jsou jedinými díly, které jsem zakoupil. Tato skutečnost mne sice moc netěší, jelikož jsem zvyklý si všechny díly vyrábět, ale rozhodla především praktičnost.

 

 

kulové čepy pákového mechanismu

 

 

částečně vysunutý pákový mechanismus suportu

 

 

kloubový pákový mechanismus suportu

Hlavní dorazový šroub M 8 jsem řešil především jako stavitelný v jakékoli pozici suportu,. K jeho hlavní funkci, kterou je doraz do spodního dílu suportu patří perfektní styková plocha dorazu eliminující případné úhlové natočení čela dorazového šroubu, která se skládá z cementovaného válečku zalisovaného do spodní části suportu a kalené ocelové kuličky, která je naopak zalisována do dorazového šroubu M 8.

 

 

dorazy suportu

 

 

 

 

detail kaleného dorazu hlavního dorazového šroubu s kalenou kuličkou

 

 

Tímto způsobem, je zajištěna absolutní opakovatelnost dorazu v řádu tisícin. Tato skutečnost je pro přesnou a pečlivou práci zcela zásadní, obrácený doraz suportu je přes dva kusy rádlovaných matic M 6 umístěných na pevné závitové tyči vycházející ze spodního dílu suportu a procházející přes držák dorazů .

 

 

dorazy

 

 

 

spodní pohled na pákový suport

 

 

 

 

přední pohled na pákový suport na soustruh MN80

Při výrobě a návrhu jsem dbal především na celokovové provedení s absencí plastů, zároveň mi šlo o funkční a praktický přípravek s vysokou užitnou hodnotou. Výsledek možno posoudit z přiložených fotografií.

 

Technická data:

 • Celkový posuv pákového suportu až 105 mm
 • Výška upínací plochy od osy soustružení cca 14mm
 • T drážka 10 mm (upínací matice nízká M 10)
 • Celková hmotnost 3600 g

 


 

Přečtěte si také :