KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1040889 P1050008 P1050149 P1050350
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Dalším ze strojů, kterému jsem se rozhodl věnovat strojařskou péči a uvést jej do provozuschopného stavu je hrotová bruska TOS typ 1U. Jedná se o brusku jednoduché konstrukce v univerzálním provedení tzn. provedení s otočným brusným vřeteníkem, otočným pracovním vřeteníkem a integrovaným  vnitřním broušením. Poměrně dlouho jsem sháněl tento konkrétní typ, který je zejména vzhledem k svým parametrům vhodný do menších provozů a nástrojáren a pro kusovou až malosériovou výrobu.

 

Hrotová bruska TOS typ 1U

I když se jedná o poměrně zastaralou konstrukci (tento konkrétní typ je rok 1955), díky poměrně důmyslnému systému mazání a krytí vodících ploch byla dovezená bruska v tomto ohledu v poměrně slušné kondici.

 

původní stav brusky

Brusku čekala kompletní rozborka, mytí jednotlivých sekcí a odmaštění. Používal jsem kombinaci Novalonu, auto čističe a pro finální odmaštění pak ředidlo C 6000 s kterým jsem zatím dosahoval nejlepší výsledky. Po odmaštění následovalo mechanické odstranění vrstev barvy a tmele, která nedržela s podkladem, stejně tak odlupující staré barvy

 

rozborka brusky

 

 

část mechanického čištění

Kam až to šlo tak byla barva a tmel odstraněn až na holý kov a následně vše bylo důkladně odmaštěno opět již výše zmíněnou kombinací a před samotným kytováním pak ředidlo C 6000. Stroje si vždy rozeberu do jednotlivých sekcí (základ, vřeteník, stoly, kryty, atd.) na nich postupuju vždy od začátku až po kompletaci

 

detail automatického podávání

 

 

detail rozborky lože brusného vřeteníku a stírátek

Před kytováním jsem sundal rozváděcí desku a utěsnil tmelem, stejně tak krycí desku olejové vany hydrauliky. Po dokonalém vybroušení následoval nástřik základu  2K PUR plničem. Samozřejmostí je potom oblepení maskovací páskou všech kovových částí před samotným stříkáním.

 

kytování lože brusky

 

 

nástřik 2K PUR plničem

 

 

finální nástřik 2K PUR v RAL 6021

Po vybroušení plniče a dokytování a dovybroušení viditelných nerovností, které vystouply pod plničem jsem provedl finální nástřik základního těla a lože 2K PUR v mé oblíbené RAL 6021 pale green. Celkem jsem stříkal  3 vrstvy a vrchní exponované plochy pod emulzí pak v 7 vrstvách s cca desetiminutovým intervalem. Po ustavení a ukotvení základu lože jsem dělal další část pracovní vřeteník, opět stejný postup, vyčištění, odmaštění, rozborka a rozložení na součástky…

 

pohled na pracovní veřetník

 

 

tělo pracovního vřeteníku

Skříně s olejovou náplní, které jsou s původní základní barvou jen umyji, ale barvu nechávám, pokud tam vydržela 60 let bez odlupování, nemá smysl vnitřní část něčím lakovat a nemá to ani smysl. V tomto případě jsem odstranil všechny ložiska a gufera a nahradil je novými, dále jsem provedl seřazení a a úpravu bronzových pouzder a spároval je s vřetenem. Ložiska jsem měnil také ve všech elektromotorech na brusce, v čerpadlu oleje a také ve vnitřním broušení.

 

výměna ložisek

Na pracovním vřeteníku je bohužel vidět stáří konstrukce, je to hodně choulostivá záležitost co se týče utěsnění a úniků oleje, vše se dá prakticky eliminovat na opravdové minimum, ale je potřeba věnovat zpětné skladbě velkou pozornost. Pracovní vřeteník má své pístkové čerpadlo, které rozvádí náplň na všechna důležitá místa a do rezervoáru nad bronzovými ložisky. Nejslabší místo pak je zadní aretační čep pevného vřetene, které je jen v litinovém otvoru těla vřeteníku a byl bohužel za ty roky dost vymlácený, následovalo proto jeho převrtání a nahrazení novým čepem už s gumovými těsnícími kroužky, ty jsem použil také u pák rychlostí na pracovním vřeteníku.

 

centrování otvoru pro nový aretační čep

 

 

převrtání otvoru pro aretační čep pevného vřetene

 

 

nový aretační čep vřetene

 

 

detail montáže a provedení olejoznaků

 

 

složený pracovní vřeteník

 

 

rozborka konzole vnitřního broušení

 

 

detail čerpadla oleje v brusném vřeteníku

Brusný vřeteník má na vřeteni uvnitř nádrže na olej umístěno vlastní čerpadlo, které tlakově rozvádí olej do olejoznaků v hlavě vřeteníku, která slouží zároveň jako nosná deska vnitřního broušení, přes olejoznaky se labyrintem dostává nad hlavní bronzová ložiska a tak je maže. Do vřetene a pracovního vřeteníku jsem použil speciální olej pro kluzné uložení MOL Spinol 3.

 

detail olejoznaků hlavy brusného vřeteníku

 

 

sestava pro přesoustružení řemenic

V sestavě na obrázku výše, jsem vždy přesoustružil řemenice pro klínové řemeny na motorech, které byly poměrně hodně vyběhané. Takto bylo dosaženo nulové házivosti na řemenicích a klidného chodu řezaných řemenů pro pohon brusného vřeteníku.

 

boční pohled na brusku 1U bez krytů s chlazením

V rámci renovace byla provedena rekonstrukce ele. s původním ovládacím panelem, přebroušení a zaškrabání stolu a oprava os koníku vůči pracovnímu vřeteníku. Výroba přírub na kotouče, výroba přírub na sklíčidla pro pracovní vřeteník, přetěsnění hydrauliky atd atd.

 

jedno ze sklíčidel pro brusku

 

 

příruba s aretačním unášecím kolíkem

 

 

příprava pro výškové bronzové šrouby koníka

 

 

bronzové nastavovací šrouby koníka

 

 

zaškrabaný natáčecí stůl

 

 

ustavení pracovního vřeteníku

 

 

detail brusky

 


 

Přečtěte si také :