KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1040891 P1030498 P1050145 P1030615
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

předchozí…….Schaublin 102VM- přesný dvouosý stavitelný koník-část 1.

V dalším dílu článku bylo provedeno dokončení odlehčení spodního dílu koníka

 

hrubování bočního odlehčení

 

 

broušení bočního vybrání

Polotovar pro výsledný úhel jsem ustavil na dvou sinusových pravítkách nezávislých na sebe ze dvou stran, přičemž v tomto případě je nutné úchylkoměrem vyrovnat příčný směr abychom se dostali i před výsledným broušením na kolmici šikmé a svislé plochy spodního dílu.

 

 

ustavení polotovaru na sinusových pravítkách

 

 

hoblování úhlové plochy spodního dílu

 

 

ohoblovaná úhlová plocha s přídavkem na broušení

Následovalo broušení na už přesném sinusovém permanentním magnetu o kterém jsem psal v tomto článku a který se v tomto případě ukázal jako nejvýhodnější pomůcka. Na dalších fotografiích je opět ukázkové ustavení obrobku na magnetu včetně stranového a směrového zajištění proti pohybu, využity jsou především základní pomůcky jako dvoušroubové svěrky a úhelníky. Mnou zvolený úhel 8° je již na magnetu nastaven a dále jsem s nastavením nehýbal, neboť stejně tak bude v této pozici broušen i vrchní díl. Tímto postupem, za předpokladu rovinného broušení mezidesky, docílíme absolutní rovnoběžnosti spodního a vrchního dílu (dosedací roviny lože a osy pinoly).

 

základní ustavení spodního dílu na sinusovém magnetu

 

 

čelní pohled na ustavený obrobek a vykloněný sinusový magnet

Po obroušení úhlu následovalo vyvrtání spojovacích otvorů pro stahovací čepy mezidesky a spodního dílu a vytvoření drážky bočního posuvu koníka. Za tímto účelem jsem si vyčůraně ustavil úhlovou desku, na které jsem vyvrtal otvory a vyfrézoval drážku, přímo na magnetce pomocí sinusového pravítka na úhel 8°. Stupnice na úhlové desce se nemůže brát vážně, je to spíše parodie na skutečný úhloměr,slouží proto jen pro hrubé odměření požadovaného úhlu.

 

nastavení přesného úhlu na úhlové desce

Po vyvrtání otvorů pro spojovací čepy byl spodní díl prakticky hotov. Mohl jsem jej usadit na lože spolu s mezideskou a pustit se do výroby vrchního dílu koníka.

 

spodní díl usazený na loži

 

 

spodní díl koníka spolu s mezideskou

 

Vrchní díl

Výrobu vrchního dílu jsem začal samozřejmě již obroušeným a zaúhlovaným polotovarem, do kterého jsem vyvrtal opět otvory pro stahovací čepy, vrchního dílu a mezidesky , dále otvor pro aretaci pinoly a v neposlední řadě také hrubý otvor pro pinolu o průměru cca 28,5 mm, který nebyl nikterak přesný, vrtal jsem na vrtačce oboustranně.

 

otvory pro stahovací čepy a předvrtaný otvor pro pinolu

Na frézce jsem dokončil hlavní tvar vrchního dílu.

 

ofrézování konečných tvarů vrchního dílu koníka

 

 

sražení pro průhledový otvor stupnice pinoly

Následovalo ustavení vrchního dílu koníku do svěráku horizontální frézky, kterou jsem upravil na provirozní vyvrtávačku takovým způsobem, aby příčný posuv co nejpřesněji šel s broušenou vrchní a zároveň boční stranou litinového dílu. To přesné ustavení nemusí být zas tak moc přesné, jelikož vrchní část a stajně tak spodní má přídavek na zrovnoběžnění konečného vyvrtaného otvoru vůči těmto plochám, následně ukážu jak na to.

 

ustavení obrobku ve svěráku horizontální frézky

Vyvrtávací tyč je velice jednoduchá, v hrotech obrobené konce hrubé tyče o průměru 25mm. Do jejího středu je vyvrtán otvor, ve kterém je tvrdokovový nožík zajištěný šroubem. Otvory na koncích slouží k ustavení do hrotů nástrojové brusky k nastavení nože na požadovaný průměr. Po prvním vyvrtání slabé třísky jsem otvor přesně změřil a o rozdíl do průměru 30mm jsem nůž v hrotech vysunul. Tímto způsobem jsem vyrobil otvor 30H6 v celé délce polotovaru vrchního dílu. Pinola šla velmi ztuha nasunout.

 

vyvrtávání otvoru pro pinolu vyvrtávací tyčí

 

 

výsledný jemně vyvrtaný otvor 30H6

Otvor pro pinolu jsem v konečné fázi vyhonoval na průměr přímo pro použitou pinolu na opravdu minimální vůli, Této oparaci je třeba věnovat zvláštní péči aby bylo dosaženo hladkého chodu ale zároveň nulových stranových výchylek při bočním tlaku na pinolu, Zde hraje délka pinoly i samotného těla vzhledem k plánovanému výsuvu pozitivní roli.

Nyní už jak  jsem dosáhl opětovné rovnoběžnosti osy pinoly a vrchní referenční strany koníku. Jakým způsobem (v jakých úchylkách) byl otvor vůči mnou naměřeným plochám při upínání na frézku mne v tuto chvíli nezajímalo, ale budiž, bylo to v rozdílu přední a zadní strana 0,03mm.

Polotovar jsem upnul „za otvor“ , do hotového otvoru pro pinolu jsem nasadil identické kalibry 30 H7, které jsem za koncové části posadil do přesných V kostek, boční stranu jsem potom fixoval na přesný úhelník, tento n fotce nejde vidět, ale drží jej dvoušroubová svěrka. Touto operací jsem si vytvořil referenční plochu rovnoběžnou s již hotovým otvorem pro pinolu. Tuto plochu jsem následně na magnetce obrousil.

 

ustavení vrchního dílu "za otvor"

Změřené rozdíly vrchní strany vůči vyvrtanému otvoru za pomocí vyvrtávací tyče po ustavení na otvoru.

 

přední strana

 

 

zadní strana

Následovalo závěrečné obroušení vrchní strany vrchního dílu, za kterou bude následně po odhrubování úhlové plochy upnut vrchní díl na sinusový magnet.

 

broušení vrchní plochy vrchního dílu koníka

Stejným způsobem byla obroušena také boční plocha a na závěr byly srovnány do rovnoběžnosti také protiplochy z druhé strany.

 

broušení boční plochy vrchního dílu

 

 

dokončení rovnoběžnosti

Další operací byla výroba průhledového otvoru pro stupnici pinoly spolu se sedlem pro lupu.

 

navrtání otvoru v sinusovém svěráku

 

 

odvrtání průhledového otvoru

Závěrečnou operací bylo odhrubování úhlové plochy stejným způsobem jako na spodním dílu, tedy ve svěráku na dvou na sobě nezávislých sinusových pravítkách, ustavení na zaaretovaný sinusový magnet a obroušení této plochy.

 

hrubování úhlové plochy vrchního dílu

 

 

ustavení vrchního dílu na sinusové magnetické desce

 

 

broušení úhlové plochy vrchního dílu

Dále, obdobně jako u spodního dílu, byly vytvořeny otvory pro stahovací čepy vrchního dílu a mezidesky.

 

vrchní díl s vyvrtanými otvory pro stahovací čepy

zpět…..Schaublin 102VM- přesný dvouosý stavitelný koník-část 1.

pokračování…….. Schaublin 102VM- přesný dvouosý stavitelný koník-část 3.


Přečtěte si také :