KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1050727 P1000808 P1030630 P1040870
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘Příslušenství nástrojových brusek’

Přístroj na broušení šroubovic je specifický svým použitím především na nástroje s podsoustruženými hřbety břitů, které zároveň probíhají ve šroubovici.  Mezi takovéto nástroje patří zejména odvalovací frézy, závitníky na všechny druhy závitů, jejichž zuby prochází ve šroubovici a veškeré nástroje se zuby ve šroubovici, které nelze upnout mezi hroty, ale přitom je nutné vyostřovat jejich čela.

Přístroj na broušení šroubovic s koníkem a natáčecí sinusovou konzolou

Přístroj se může jednoduše využít při vyostřování čel břitů například válcových fréz,  u těchto je ale jednodušší a rychlejší  podbrušovat na hřbetech v klasických konících. Při známé hodnotě stoupání šroubovice na těchto frézách je možné tímto přístrojem též podbrušovat hřbety.


Záložky

Natáčecí sinusová konzola, Otočná dělící hlava, Koník, Seřízení a broušení


Číst dále….. »

Přístroj zmíněný v následujícím článku je originálním zvláštním příslušenstvím k nástrojové brusce BN 102. Tak jako v případě přípravku na broušení čel kotoučových fréz i tento slouží především k vybrušování čel fréz a to především podsoustružených a tedy jen s přímými břity.

Přístroj na broušení fréz z podsoustruženými břity

Píši o něm zvlášť, protože jde na rozdíl od výše uvedeného přípravku, který pochází z nástrojové brusky NUA 25 v podstatě o jednoúčelovou záležitost. Jeho rozměry Číst dále….. »

Jedná se o jednoúčelový přístroj k podbrušování řezných kuželů výhrubníků, princip broušení a způsoby upínání výhrubníků jsou popsány v těchto článcích o broušení nástrčných a nebo stopkových výhrubníků. Alternativně lze použít také jako dělička s dělením pomocí zubové podpěry.

Přístroj na broušení výhrubníků s příslušenstvím

Natočený přístroj na broušení výhrubníků

Vřeteno přístroje má kuželovou dutinu Mk3 což bohatě postačuje na průměry stopkových výhrubníků až do průměru cca 32 mm, větší výhrubníky, ale také menší se vyrábějí již jako nástrčné a jsou k nim tudíž nutné trny s morse kuželem na straně jedné k upnutí do vřetene přístroje a s kuželem  o kuželovitosti 1:30 na straně druhé, což je normalizovaná kuželovitost jak na upínání výhrubníků tak např. výstružníků.

Vřeteno přístroje s kuželem Mk3-čelní pohled

Dva druhy trnů na broušení nástrčných výhrubníků letmo

Tyto trny pro upnutí napřímo do přístroje se vyskytují jako jednoduchý dvojkužel, případně dvojkužel s maticí uprostřed na snadnější sundání naraženého nástroje.

Dvojkužely 4 dodávaných velikostí s maticí

rozebraný dvojkužel


Popis práce s přípravkem

Na pravou, delší stranu brousicího vřeteníku upneme trn s miskovým brousícím kotoučem o průměru 100 mm a brousící vřeteník na­točíme o 90° vlevo.

Přístroj upneme na stůl a natočíme dle vodorovné stupnice o požadovaný úhel břitu řezného kužele nástroje. Levou narážku na čele přístroje nastavíme stupnicí podle průměru nástroje. Vřetenem přístroje natáčíme tak, aby se levá narážka dotýkala pevného do­razu.

vrchní pohled na přístroj

Břit řezného kužele výhrubníku nastavíme do vodorovné polohy a brousící vřeteník výškově přestavíme tak, aby se brousící kotouč svým nejnižším bodem čelní plochy dotýkal vodorovné řezné hrany. Pravou narážku na čele přístroje pak upevníme do takové polohy, aby brousící kotouč nemohl poškodit násle­dující zub nástroje.

Stůl podélně zajistíme narážkami a ostříme první zub. Po jeho naostření pootočíme vřeteno přístroje k pevnému dorazu a v té­to poloze výhrubníkem pootočíme o další zub. Provede se to po­mocí kličky po uvolnění západky na levé straně přístroje. Stejným způsobem naostříme všechny zuby.

Stupnice pro nastavení přístroje podle průměru výhrubníků je volena pro úhel zubní mezery 60° a úhel hřbetu 6°.

zadní pohled na dělení 2, 3, 4 díly

 Podbrušování kužele se děje za pomocí excentricky uloženého vřetene, jehož detail je vidět na jedné z vrchních fotek. Pokud je vřeteno zaaretované čelními narážkami, lze s ním po odjištění zadní západky dělení dílů 2, 3, a 4 břitých nástrojů volně otáčet.


Orovnávání brusných keramických kotoučů má zásadní význam v případě požadavku na dokonalý výbrus kovových materiálů. V případě ostření nástrojů je správně orovnaný brusný kotouč základem pro naprosto perfektní břit.

různé druhy držáků diamantů "orovnávačů"

Z tohoto důvodu je pochopitelné, že každá nástrojová bruska by měla být vybavena držákem diamantu pro pohotové orovnání (naostření) kotouče během práce zkráceně „orovnávačem“.

K nástrojovým bruskám se dodávalo několik typů držáků diamantových těles rozdělených podle způsobu upnutí a práce s nimi.

Číst dále….. »

Přístroj určen k ostření nožových hlav do průměru až 38O mm, které pro velké průměry již nelze ostřit v samotném pracovním vřeteníku. Na nožových hlavách se brousí úhly hřbetu a nastavení způsobem dvou na sebe navazujících nakloněných rovin.

Tento přístroj se vyskytoval ve dvou variantách a to buďto jako samostaný přípravek, a nebo jako doplněk k dělící hlavě nástrojové brusky. Doplněk je vlastně úhlová konzola (kozlík) nahrazující kolmý kozlík dělící hlavy. Jednoúčelový přípravek (vpravo) s kuželem Me60 lze použít úplně stejně jako úhlovou konzolu s dělící hlavou jen s tím rozdílem, že na něm nelze dělit pomocí dělících kroužků, ale jen pomocí univerzální zubové podpěry. Na obrázcích je dělící hlava sundána z konzoly.

 

přístroje na broušení nožových hlav

 

 

vrchní pohled na přístroje

 

Seřízení a broušení

Přístroj se upne na stůl a na něj upevní pracovní vřeteník z normálního příslušenství stroje. Varianta vpravo je jednoúčelová  a tudíž sestavená.

Úhlová konsolu se  natočí na základní desce, aby nulová ryska byla na 9O° základní desky t.j. ve směru osy podélného posuvu sto­lu.

Do pracovního vřeteníku se upne nástroj. Pracovní vřeteník se na­točí na konsole na požadovaný úhel hřbetu.  Pracovní vřete­ník se následně utáhne. Otočný noniusový kroužek konsoly se natočí o shod­ný počet stupňů nastavený pro úhel hřbetu, uvolní se základní deska a pootočí konsola zpět na nulové označení otočného noniusového kroužku a utáhne. Otočný kroužek aretuje uvnitř pružina, která tlačí na jeho vnitřní obvod.

Požadovaný úhel nastavení /H/ se nastaví pootočením konzoly na základní desce.

 

dělící hlava na úhlové konzole

 

 

jednoúčelový přístroj na broušení frézovacích hlav

 

 

detail úhlové konzoly

 

 

úhlová konzola na jednoúčelovém přípravku