KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030831 P1030559 p1060589 P1030612
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Archív kategorie ‘Současné’

Velmi podobný projekt odměřování podélného posuvu hlavního suportu, prakticky na stejném principu jakým je také set odměřování pro soustruh MN80. Princip je založený na změně převodového poměru sestupových kol v soustavě ozubený hřeben-pastorek hřebene-sestupové kolo pastorku-ozubené kolo ručního kola. Pravděpodobně snaha o snížení ceny těchto soustruhů na minimum je důvodem, pro který tam tohle odměřování s noniem na ručním kole chybí. Pro představu, originální převod ruční kolo-sestupová kola-hřeben dává posuv na jednu otáčku ručního kola 19,1986mm vyjádřeno matematicky. Změnou převodového poměru a výrobou nového ozubeného kola ručního kola jsem se dostal na hodnotu 20mm na jednu otáčku.

 

 

set odměřování hlavního suportu

 

set odměřování, zadní pohled

Celé řešení odměřování jsem nainstaloval na zkoušku na mého rotwerka, který mě slouží především jako zkušební vzorek těchto soustruhů. Odměřování tam nakonec nechám, protože se mi to nechce sundávat a během července vyrobím také pár kousků navíc pro případné zájemce.

Číst dále….. »

Nějakou dobu jsem nosil v hlavě jeden projekt týkající se podélného odměřování posuvu hlavního suportu. Skutečnost, že hlavní kolo podélného suportu nemá nonius s odměřováním, jinak velmi zdařilý soustruh MN80 značně limituje, zvláště při hrubém odměření vzdálenosti je třeba používat různých pomůcek, podélného odměřování za pomoci úchylkoměrů, dorazů, měrek atd. a to je dosti nepraktické. Rozhodl jsem se tedy vyrobit sadu dílů včetně nonia nahrazující výměnným způsobem původní posuvové díly v soustruhu MN80. Výsledek mého snažení je popsán v tomto článku. JAK NA MONTÁŽ.

 

 

nonius s ručním kolem instalovaný na suportové skříni

Číst dále….. »

Moje úplně plně poslední varianta lícní desky na soustruh MN80 ve výrobě, tentokrát lícní deska s třemi T drážkami a závity alá Schaublin. T drážky po 120°, k tomu celkově 27 otvorů se závitem M6 do hloubky 16mm na roztečných kružnicích a s úhlovým posunutím  sousedních děr 30°.

 

lícní deska se závity a T drážkami na soustruh MN80

Jinak má lícní deska krytý střed stejně jak varianta se šesti T drážkami.

Lícní deska je o 5mm delší jak lícní deska s otevřeným středem právě z důvodu uzavření středu přesnou litinovou zátkou nalisovanou pod tlakem s přesahem do vytvořeného osazení přední části lícní desky. Tento způsob jsem zvolil z důvodu snadnější výroby hlavně závitové upínací části příruby. Celkový průměr opět cca 128mm.

 

lícní deska se závity zvrchu

 

 

detail lícní závitové desky

Celý komplet je obroušen na rovinné brusce s nulovou odchylkou rovinnosti dosedací vřetenové části a přední upínací části do jednolitého kompaktního celku.

 

lícní závitová deska zezadu

 

 


 

Tohle je další varianta lícní desky s T drážkami tentokrát s krytým středem pro menší díly ovšem bez možnosti vrtání a využití kuželové dutiny stroje, která spolu s lícní deskou s otevřeným středem a lícní závitovou deskou + deskou lapovací(v přípravě) rozšiřuje možnosti práce na soustruhu MN80.

 

 

lícní deska s T drážkami a krytým středem

Lícní deska je o 5mm delší jak lícní deska s otevřeným středem právě z důvodu uzavření středu přesnou litinovou zátkou nalisovanou pod tlakem s přesahem do vytvořeného osazení přední části lícní desky. Tento způsob jsem zvolil z důvodu snadnější výroby hlavně závitové upínací části příruby. Celkový průměr opět cca 128mm.

 

 

zadní část lícní desky

Celý komplet je obroušen na rovinné brusce s nulovou odchylkou rovinnosti dosedací vřetenové části a přední upínací části do jednolitého kompaktního celku. Pro maximální využití možností soustruhu je ideální lícní deska samozřejmě jak s otvorem tak bez něj + lícní deska s T drážkami a závity kterou sem dám co nejdříve.

 

 

lícní deska se zakrytým středem pohled zvrchu

Kruhové drážky po 5 mm usnadňují případné ustavení obrobku na lícní desce, ale jdou tam samozřejmě dodatečně dodělat i jemnější dle vkusu každého uživatele.

 

 


 

Nonius podélného posuvu suportu na  soustruhu MN 80 má v originálním provedení 30 dílků na stoupání posuvového šroubu 1,5mm, tedy dělení na dílek 0,05mm. Tento projekt se zabývá zpřesněním a nahrazením původního nonia novým, s mnohem přesnějším dělením, a to 0,01mm na jeden dílek s celkovým počtem 150 dílků.

 

detail nonia podélného vrchního suportu k soustruhu MN 80

Tento nonius pasuje také na originální frézovací suport k soustruhu MN 80 č. Mn 821.

 

 

nonius podélného suportu k soustruhu MN 80

Všechny rozměry jsou stejné jak u originálního noniusu, průměr 40mm, otvor 10 H7, osazení,  zápichy, atd. kromě délky, která je o cca 3mm větší. Stupnice je jako vždy velmi přesně odvalena. Tento projekt doplňuje příčný přehlednější nonius k soustruhu MN 80.

 

 

detail mechanického rádlování nonia