KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1050866 p1060322 p1060277 P1030265
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

V následujícím článku jsou popisy více či méně známých hrotových soustruhů předválečných let z produkce známých českých strojíren. Výtažky s technickými daty a popisy konstrukcí komponent jsou z dobové předválečné literatury, přehledně doplněny původními obrázky.

Doufám, že článek bude přínosem nejen pro milovníky starých strojů.


Soustruhy Baťa (MAS), Soustruhy Škoda, Soustruhy Volman, Soustruhy Zbrojovka Brno, Jednotný soustruh spojených továren na soustruhy (VDF)


Soustruhy Baťa (MAS)

 • Vzor »SN« s výškou hrotů 180 a 200 mm.

soustruh "MAS"

Lože: je ze speciální šedé litiny, tvrdosti přes 200 HB silně vyztu­žené, s vodícími plochami, broušenými pro suport a koník.

Vřeteník: je silné konstrukce, hladkého tvaru.

Vřeteno: je mechanicky a tepelně zpracované, dokonale uloženo a odlehčeno od tahu řemene. Vpředu uloženo v bronzovém, stavitelném ložisku. Osové tlaky zachyceny valivým lo­žiskem. Ložiska vřetena se mažou tlakovým čerpadlem. Úprava předního konce vřetene je provedena podle norem a umožňuje rychlou výměnu upínací a unášecí desky, nebo samostředícího upínacího pouzdra.

Vřeteno má dva rozsahy otáček. Ozubená kola, kalená a broušená se posouvají na drážkových, kalených a broušených hřídelích, řazení rychlostí třemi pákami, umístěnými na vřeteníku. Pravou pákou se řadí předloha o převodu 1 : 1 a 1 : 8. Obracení posuvů a zařazení převodu 8 : 1 pro strmé závity se provádí dvěma soustředně umístěnými pákami.

Z vřetena se převádí pohyb přes reversní spojku a výměnná kola do posuvové a závitové skříně, jež má 63 posuvů, řazených pákami, na lyře jsou výměnná kola. Způsob řazení závitů a posuvů znázorňují štítky k obsluze stroje. Páka k obracení a zastavování chodu stroje a páka k přepínání ústrojí k řezání závitů nebo k soustružení jsou vhodně umístěny na skříni.

Posuvová a závitová (Nortonova) skříň: má dva oddíly, jeden »násobková skříň« s předlohovými koly, zapínanými posuvným klínem pomocí páky, čímž se dosahuje převodů 1 : 1 a 1 : 4.

Pohonná soustava soustruhu "MAS"

Druhý oddíl tvoří »Nortonova skříň« se stupňovitými ozube­nými koly a běžcem. Pohyb od stupňovitých kol se přenáší na vodicí šroub nebo rozvodový hřídel ozubeným kolem, tvoří­cím půl zubové spojky, nebo zabírajícím do kola pro rozvo­dový hřídel (vodicí tyč).

Vodicí šroub: je určen pouze k řezání závitu.

Přímo řazením pák lze řezat 27 Whitworthových závitů a 9 dalších výměnnými koly. Pouze výměnnými koly lze řezati 27 metrických závitů. Tentýž počet strmých závitů v poměru 8:1 zařadíme pákou na vřeteníku.

Na rozvodovém hřídeli 22 je narážka 4. přestavitelná, na vypínání spojky při strojním posuvu: suportová skříň narážkou 4 vysune spojku zubovou proti zpružině a tím vypne posuv pochodící od kolečka 1457.

Rychlostní skříň (posuvová a závitová) soustruhu MAS

Odjede-li se se suportem do pravá, spojka posuvu se samo­činně zapne.

Pohon. Rychlostní skříň: je umístěna současně s motorem v přední skříňové noze. Má 4 rychlostní stupně, řazené dvěma soustředně umístěnými pákami. Silně dimenzovaná lamelová spojka, snadno přístupná, dovoluje rychlé a pružné zastavování i obracení chodu stroje. Kola se přesouvají na drážkových hřídelích. Na přední noze je umístěna rozvodná deska s tlačítky pro spouštění elektromotoru stroje, motoru chladicího čerpadla, vypínačem světla a pojistkami.

Podélné saně: mají dlouhé vedení, přesně zaškrabané na vodicí plochy lože a chráněné stírači. Tvoří vedení pro příčné saně. Otočná část je nastavitelná na jakýkoli úhel a tvoří širokou základnu pro nástrojové sáně s otáčivou nožovou hlavou, jištěnou v osmi přesných polohách. Pohybové šrouby jsou provedeny bez mrtvého chodu v maticích. Dělicí kroužky jsou velkého průměru, takže stupnice jsou dobře čitelné a umožňují přesné nastavení nože.

Při soustružení lícních ploch kolmých na osu vřetena se suport upevní páčkou na loži.

Suportová skříň: a podélné saně jsou spojeny v pevný celek. Podélně se pohybuje ručním kolem, dotažením knoflíku spojky a zařaděním páky se zapne strojní posuv podélný nebo příčný. Pákou na pravé straně suportové skříně se zapíná dvoudílná matice vodicího šroubu. Pohyb páky je blokován s řáděním strojních posuvů. Po pravé ruce soustružníkově je umístěna páka, ovlá­dající lamelovou spojku rychlostní skříně ke spouštění a obra­cení chodu stroje. Závitové hodiny jsou přímo v suportové skříni a snižují podstatně neproduktivní čas při řezání zá­vitu. Mazání všech kol je centrální, šnek (šroub) a šroubové kolo běží v olejové lázni.

suportová skříň "MAS"

Strojní posuv: zapíná se pákou a dotažením knoflíku třecí spoiky 1852. Řadicí pákou na posuvové a závitové (Nort.) skříni se zapne pohyb na rozvodovém hřídeli. Pohyb jde s vřetene: kolo z = 48, výměnná kola, převody v závitové skříni, rozvodový hřídel, kolo z = 25 na rozvodovém hřídeli na kolo z = 25, šroub 1/2, šroubové kolo z = 36, ozubené kolo z = 36 na kolo z = 40, kolo z = 18 na kolo z = 70; kolo z = 16 a ozubenou tyč. Vykývnutím kola z = 40 na kolo z = 38 zapneme podélný posuv suportu, převodem kol z — 38 na z = 19 a z = 19 na z – 18 a pohybový šroub zapneme příčný pohyb (posuv) saní. Při zapnutém strojním posuvu je dvoudílná matice 1808 vodícího šroubu zablokována, takže se nemůže sevřít.


Soustruhy Škoda

 • S 140N -s Nortonovou skříní je pro jem­né točení
 • S 140Z -s výměnnými koly na řezání závitu
 • S 140- s hřídelem, jako výrobní soustruh.

Pohon: uspořádán v přední noze vratným elektromotorem, jehož pohyb odvádí klínový řemen na 6stupňové rozvodové pře­vody. Široký řemen převádí pohyb na pouzdro pracovního vřetene. Vřeteno je úplně odlehčeno od tahu řemene. Rychlost­ní stupně se zdvojnásobují předlohou kol ve vřeteníku.

Vřeteno: z kvalitní oceli, tvrzené, běží vpředu ve stavitel­ném ložisku bronzovém nebo kuželíkovém, vzadu v ložisku kuličkovém.

Skříň posuvu: pro vodicí vřeteno nebo vodicí hřídel obsa­huje převody Nortonovy o 7 stupních a třínásobné převody kolové.

Posuvová skříň "Škoda"

Saně: mají normálně část otočnou, horní šoupátko a čtyř­násobný držák nože. Saně příčné jsou prodlouženy na zad pro zadní upínadlo nože.

Koník: lze uchytit svěrákem, je příčně přestavitelný a může býti nahrazen vrtacím koníkem pákovým nebo koníkem s rychle stavitelnou pinolou.

schéma posuvů soustruhů Škoda


Soustruhy Volman

 • vz. P16 a 20
 • Mn-90, Md-90, Rm-10
 • MN 13 a MN 15
 • Revolvery Volman RV 25—36—50

Volman vz. P16 aP20

mají vzdálenosti mezi hroty 500, 750 a 1000 mm; jsou jed­nak universální s Nortonovou skříní a vodicím šroubem pro řezání závitů, jednak jednoduché produkční soustruhy, bez možnosti řezání závitu.

Soustruh Volman P16 1b. v normálním provedení

Lože: spočívá 2 nohami na dlouhé, základní desce. V pra­vé noze je nádrž na chladicí tekutinu; levá noha tvoří rych­lostní skříň. Mezi nohami je motor s přepínačem pólů.

Rychlostní skříň obsahuje: hřídel hnací s ozubeným kolem, spojený spojkou pružnou a lamelovou s motorem. Vedle la­melové spojky je lamelová brzda.

Hřídel hnaný: v prodloužení hnacího má 3 ozubená kola a letmou řemenici zvenku skříně. Předloha má jedno pevné kolo hnací a 3 stupňové posuvné na drážkách.

Vřeteník: nese hlavní vřeteno a tvoří skříň pro rychlostní kola (viz obr. 7). Přední ložisko vřetene je kuželové pro příčné tlaky; pro osové tlaky je ložisko kuličkové. Zadní ložisko vřetena je válečkové. Vřeteno dostává pohyb řemenicí samostatně uloženou na trubce, navlečené na vřeteno a uložené ve 2 kuželových lo­žiskách. Spojení řemenicové trubky s vřetenem se děje ozu­benou spojkou nebo zubovou předlohou.

Posunová skříň: má posuvná rychlostní kola a je u strojů, které nemají řezat závit. Stupně dávají posuvy od 0.04 až 2 mm na 1 otočku hlavního vřetene.

Nortonova skříň: je metrická (withwortská), je-li vodicí šroub metrický (v angl. “ = palcích). Oběma skříněmi lze řezat obojí závit. S metrickým vodicím šroubem lze řezati též závit modu­lový

převody soustruhu Volman P16 a P20

Zámek: je skříňový. Pohyb posuvný se přenáší s vodícího hřídele šroubem na šroubové kolo a dalšími ozubenými koly čelními na pastorek ozubené tyče vodicí. Posuvy se zapínají a vypínají ručně lamelovou spojkou. Uvnitř zámku je vratné soukolí pro změnu směru posuvů podélných a příčných. Chybné řazení různých pák zámku, jakož i sou­časné zapnutí matky a posuvu je vyloučeno vzájemným blo­kováním pák.

zámek soustruhu Volman N20

Zámek může býti proveden pro samočinné vypínání po­suvu proti pevným dorazům, případně ve spojení s nárazní­kovým válcem. Nevystačí-li počet nárazníků na válci, mohou se též vložit kalené délkové měrky (koncové měrky), pro jejichž použití je nárazníkový válec přizpůsoben.

Suporty: a) podélný.

b) příčný, nese otočný křížový se čtyřhrannou otočnou hla­vou. Je prodloužen a opatřen drážkami T pro zadní nožový držák zapichovací.

Koník: je dvoudílný, s horním dílem příčně stavitelným.

Soustruhy Volman MN-90, MD-90, RM-10

Fa Volman provádí tři standardní provedení dle obrázku

soustruh pro jemnou mechaniku "Volman"

soustruh hrotový Mn-90, dokončovací Md-90 a revolverový Rm 10, které mají stejně provedené lože a stojan (mezi ložem a stojanem tlumicí gumové podložky).

Vřeteník: (vřeteno má 12 rychlostí vpřed a vzad v rozsahu od 400 do 3000 ot/min.). Rychlostí zpětných se dosáhne sešlápnutím pedálu. Ruce zůstávají volné pro jiné pracovní úko­ny. Vřeteno uloženo v nastavitelných ložiskách bronzových.

Vratná předloha (patent) uspořádána ve stojanu. Pohon od elmotoru je přenášen nekonečným řemenem současně na malou a velkou řemenici náhonné vratné předlohy. Přepnutím korkových spojek nožní pákou na malou nebo velkou řemenici se docílí vysokých otoček v jednom směru a nízkých otoček v opačném směru. Napínání řemene posunutím vodicí kladky, přístupné dvířky. Pro práci v sedě jsou 2 pedály.

Ostatní části, t.j. suporty, koníky atd. jsou vyměnitelné, takže lze soustruh, např. dokončovací, změniti na revolverový namontováním suportu revolverového a naopak.

Hrotový soustruh Mn-90

K normálnímu příslušenství patří: otočný křížový suport; zajišťuje svou polohu šroubem. Místo suportů šroubových lze použíti též pákových.

Koník: na loži veden postranními hranoly, stavěn výstředníkovým upínáním ruční pákou. Pinolu lze zajistiti v každé po­loze ruční páčkou. Místo normálního koníku může být použit koník s pákovou pinolou. Cenným doplňkem pákového vrta­cího koníku je dvojnástrojový otočný držák, který umožňuje současné použití dvou různých nástrojů, na př. vrtáku a závitníku.

Revolverový soustruh Rm-10 má:

revolverový suport s otočnou hlavou revolverovou pro 6 nástrojů s nárazníkovým bubnem a upichovací suport.

Zpětným pohybem horního dílu revolverového suportu do konečné polohy otočí se nástrojová hlava vždy o 1 nástroj.

Upichovací a zapichovací suport je obsluhován pákou a pohyb v obou směrech lze přesně omeziti nastavením přesných mikrometrických šroubů.

Dokončovací soustruh Md-90

je pro jednoduché tyčové práce, kde není třeba revolverové hlavy. Má pákový suport křížový s jedním předním, otočným, horním suportem

Může býti doplněn pákovým koníkem vrtacím a pro zadní stranu křížového suportu další otočný křížový suport, takže se mohou na př. předním suportem pracovat válce a zadním suportem kužele.

dokončovací soustruh Md-90

Pohyb všech suportu lze omeziti nastavením narážkových šroubů.

Závitové zařízení: pracuje pomocí vodicí patrony a dovoluje řezání všech potřebných závitů s příslušnou sadou patron a vodicích čelistí pro jednotlivá stoupání. Poněvadž počet otáček závitové patrony jest polovina otáček hlavního vřetena, musí míti vodicí patrona dvojnásobné stoupání než je stou­pání řezaného závitu. Tímto způsobem lze řezati jemné zá­vity, poněvadž závit na vodicí patrone se tak rychle neopotřebuje. Pohon vodicí patrony lze vypnouti, když toto zařízení není v činnosti.

"Volman" zařízení pro řezání závitů

Závity se řeží kulatým hřebínkem, upevně­ným na pomocném suportu, kterým lze konečnou hloubku závitu přesně naříditi šroubem a dělicím kroužkem. Rozděleni pracovního postupu na několik třísek dosáhne se otáčením rukojeti obloukové vodicí páky. Touto rukojetí otáčí se křiv­kový kotouček s různě vysokými výstupky. Tímto uspořádá­ním usnadňuje se řezání závitů a správné rozdělení hloubky třísek i neskoleným’ obsluhujícím. Délku řezaného závitu lze nastaviti stavěcím kroužkem se šikmou náběhovou plochou, která po docílení délky vyzvedne řezací nástroj ze záběru.

Soustruhy Volman MN 13 a MN 15

12 rychlostí hlavního vřetena v rozsahu od 34 do 1500 otáček za minutu, umožňuje výhodné použití těchto strojů jak pro řezání závitů, vystružování přesných otvorů a obrábění tvrdých materiálů, tak i pro opracování lehkých kovů diamantem, nebo používání nástrojů z tvrdých slitin, jako Widia, Diadur, Titanit a pod.jakož i vysoce legovaných rychlořez­ných ocelí. Dodávají se normálně s Nortonovou skříní s vo­dicím šroubem metrickým, na přání se šroubem Whitworthovým nebo s posuvnou skříní pro jednoduché soustružnické práce, při kterých se nevyskytují závity.

"Volman" soustruh MN 13-15

Silně dimenzované, a příčnými žebry vvztužené lože je zhotoveno ze šedé litiny a průměrné tvrdosti 200—220° podle Brinella. Vodicí plochy lože jsou pečlivě broušeny. Lože spočívá na dvou skříňovitých podstavcích. Mezi podstavci a lo­žem je umístěna mísa na třísky. Pravý podstavec tvoří nádrž (na chladicí tekutinu), rozdělenou žebry pro zachycení třísek. Na nádrži může býti namontováno vertikální čerpadlo na chladicí tekutinu, poháněné vlastním elektromotorem. Celý stroj spočívá svými dvěma podstavci na silné, diagonálně vyžebrované základové desce, což dodává stroji zvlášť vysokou stabilitu. Prostor mezi podstavci je vyplněn elektrickou výzbrojí a zakryt vpředu i vzadu kryty.

Vřeteník: je skříňovitého tvaru. Hlavní vřeteno je uloženo v nastavitelných kluzných bronzových ložiskách; je poháněno řemenem z rychlostní skříně, umístěné v levém podstavci soustruhu na odlehčenou, zvlášť uloženou řemenici ve vřeteníku. Je-li předloha ve vřeteníku vypnuta, běží vřeteno na přímý záběr pouze řemenem, což dovoluje velmi klidný choď bez otřesů i při vysokých otáčkách.

Rychlostní skříň: tvoří levý podstavec soustruhu. Je poháněna elektromotorem 2/3 ks, l5oo/3ooo ot./min. a klínovými řemeny na spojkový hřídel. K vypnutí a zapnutí chodu je dvojitá lamelová spojka s ka­lenými a broušenými lamelami. V součinnosti s touto spojkou pracuje i automatická brzda, která po vypnutí spojky samo­činně zabrzdí další běh rychlostní skříně i vřeteníku a tím omezí mrtvé časy při zastavení stroje, nebo při změně rych­losti na nejnižší míru. Veškerá ozubená kola v rychlostní skříni jsou kalena a v bocích zubů broušena na stroji MAAG. Přesouvaná kola jsou uložena na šestiklínových, zplna vyfrézovaných hřídelích, běžících ve valivých ložiskách kuželíkových, válečkových neb kuličkových. Veškeré rotující části v rychlostní skříni běží v olejové lázni. Účelnou kombinací ozubených kol, spojenou s přepínáním elektromotoru a před­lohy na vřeteníku dociluje se 12 geometricky odstupňovaných rychlostí. Zpětné rychlosti jsou 1,12-krát rychlejší.

Rychlostní skříň Volman MN 13-15

Nortonova skříň: jest normálně v soustavě metrické a vodicím šroubem o stoupání 6 mm, na přání se skříní Whitworthovy soustavy a šroubem o stoupání 1/4″, nebo se skříní posuvovou.

Nortonova skříň soustavy metrické má 48 posuvů od 0,02 do 0,75 mm.

Nortonova skříň soustavy palcové má 45 posuvů od 0,02 do 0,6 mm.

Suporty: Podélné saně se stále pohybují na oleji; po celé délce jsou přidržovány lištami; příčný suport se pohybuje na přesných rybinovitých vedeních .Na příčném suportu je namontován otočný suport křížový; na něm je namontována čtyřboká otočná osmipolohová hlava uzavřeného provedení. Příčný suport je prodloužen a umožňuje montáž zadního vícenožového držáku.

Zámek: uzavřeného tvaru kryje soukolí pro posuv podélný a příčný, jakož i matku pro řezání závitů. Přenos posuvného pohybu se děje s tažného šestiklínového hřídele šroubem na bronzové šroubové kolo, obsahující třecí lamelovou spojku, která se zapíná pákou na přední straně zámku. Páka může býti vy­pnuta ručně, nebo samočinně pevnými narážkami. Příčný nebo podélný posuv způsobuje dvojitá přesouvatelná zubová spojka. Chybné řazení různých pák v zámku je vyloučeno vzájemným blokováním pák.

Koník: je veden na loži vodicím hranolem. Přitažení koníku k loži se děje pákou. Pinola se posouvá v dlouhém vedení šroubem a ručním kolem a staví se brzdicími čelistmi. Hloubku dosaže­nou vrtáním lze odečísti na pinole okénkem v koníku.

Revolvery Volman RV 25-36-50-65

Vyztužené lože: má prismatické vedení pro revolverové saně. Spočívá na dutém podstavci, jehož vrchní část tvoří mísu na třísky.

soustruh RV 25

Vnitřek podstavce tvoří nádrž na chladicí tekutinu, přihrádku na nářadí a výměnná kola, jakož rychlostní skříň (r. s.). R. s. má 2 hřídele a přepínací spojku pro řazení rychlého a pomalého běhu pracovního vřetena, které má 32 rychlostí,

Pohon jednořemenicový, nebo přírubovým elektromotorem.

Přenos na hlavní vřeteno dvěma válečkovými řetězy.

Vřeteník: je skříňový, uzavřený. Přední ložisko vřetene je kluzné s kroužkovým mazáním nebo valivé. Zadní valivé.

soustruh RV 36

soustruh RV 50

Revolverové saně: jsou podélné pohyblivé po prismatickém vedení ručně, nebo mechanicky šesti rychlostmi v mezích 0,0676 až 0,53 mm z posuvné skříně se třemi hřídely a suvnými koly. Pohon od vřeteníku přes ozubená kola a pojistnou spojku.

Hlava revolverová: vyměnitelná, je pro 16 nástrojů. Podélný posuv omezen nárazníkovým bubnem s 16 nárazníky.

Koník: stojánek dvojdílný, spodek možno posouvati podél lože a upevniti šroubem. Po spodku je svršek příčně stavitelný šroubovým vřetenem. Svršek má vřeteno se závitem uvnitř, nebo se závitem vně stojánku.

Příčný posuv hlavy je buď ruční nebo z posuvové skříně přes vratné kuželové soukolí.

revolver RV 65


Soustruhy Zbrojovka Brno

staví soustruhy rychloběžné řady »SVS« v 5 velikostech:

 • SVS 14 a 15 mají výšku hrotů 140 a 150 mm, délka soustružení 500, 750, 1000 mm.
 • SVS 16 a 18 mají výšku hrotů 160 a 180 mm, délka soustružení 750, 1000, 1250 mm.

Lože: je velmi široké a silné; prohnutí lože vyloučeno. Diagonální žebrování zabraňuje deformacím vedení lože. Třísky odpadávají velkými mezerami mezi žebry do mísy, v níž je vytvořena nádržka pro chladicí kapalinu s přepady a filtračním sítem pro zachycování třísek. Mísa i nádržka jsou snadno přístupné, pro pohodlné čištění. Vodicí šroub, tažný hřídel a vypínací hřídel jsou uloženy v ložisku na postranní stěně lože. Jsou uspořádány nad sebou, pod předním vedením lože, které je chrání před znečištěním padajícími třískami. Podobně je chráněna i ozubená tyč, upevněná na spodní stra­ně vedení. Lože spočívá na dvou skříňovitých nohách jehlancovitého tvaru se širokými obrubami s otvory pro základové šrouby.

Nohy soustruhu:

V přední noze je hnací elektromotor s rychlostní skříní, řazení rychlostí a olejové čerpadlo s elektromotorem pro mazání ložisek hlavního vřetena.

V zadní noze jsou pojistky, na přední stěně je rozvodná deska se spouštěčem, kontrolní žárovkou a zásuvkami. Na levé straně nohy pod mísou je stykač. Obě nohy jsou spojeny trubkou, pro elektrické vedení od spouštěcího zařízení v zadní noze, k motorům v noze přední.

Vřeteník: silně dimenzovaný je rozdělen na tři částí: v pravé části je ozubené soukolí předlohy, ve střední části je hlavní hnací řemenice a v levé části jsou ozubená kola pro pohon Nortonovy skříně. Poněvadž hnací řemenice je uložena v kuličkových ložiskách, je hlavní vřeteno odlehčeno od tahu řemene a od otřesů působených řemenem,čímž je zaručen jeho naprosto klidný chod.

vřeteník "Zbrojovka"

Při nízkých otočkách hlavního vřetena jsou otáčky redukovány předlohou s ozubenými koly. Při vyšších otáčkách je předloha vypjata a vřeteno je spojeno přímo s řemenicí. Ozubená předloha se zapíná ruční pákou na čelní stěně vřeteníku vpředu, která pootočí kotoučem s neokrouhlými drážkami, do nichž zasahují přesouvače příslušných přesuvných kol.

Pohon pro závity nebo posuvy, strmý a normální závit se zapínají pákou na čelní stěně vřeteníku vlevo. V okénkách kotoučů pravé i levé páky se ukáží nápisy odpovídající příslušným polohám pák.

Hrotový soustruh "Zbrojovka" Brno

1. Knoflík pro otevírání víka skříně výměnných kol, 2. Páka Nortonovy skříně pro obsluhu předlohy, 3. Páka Nortonovy skříně pro změnu druhu závitu, 4. Olejoznak Nortonovy skříně, 5. Běžec Nortonovy skříně, 6. Kontrola mazání zadního lo­žiska, 7. Páka vřeteníku pro zapínání předlohy 8 : 1 pro závity o velkém stoupání (u soustru­hů SV 14 a SV 15 také pro obracení chodu vodícího vře­tena a tažného hřídele), 8. Páka Nortonovy skříně pro změnu druhu závitů, 9. Knoflík kotoučové závitové tabulky, 10. Odklápění víka vřeteníku, 11. Páka pro zapínání závitu ne­bo posuvu, 12. Páka pro zapínání předlohy vřeteníku, 13. Kontrola mazání předního ložiska, 14. Řazení rychlostí vřetena ciferníkovým kolem, 15. Oboustranná diferenciální na­rážka pro podélné soustru­žení, 16. Olejoznak rozvodné skříně, 17. Ruční kolo pro podélný posuv saní, 18. Páka excentru pro rychlé odjíždění nože ze záběru, 19. Páka pro upevňování a otáčení revolverové hlavy, 20. Ruční kolo příčných saní, 21. Narážka pro příčné soustružení, 22. Ruční kolo nožových saní, 23. Páka pro upevnění saní na loži při příčném soustružení, 24. Páka přesouvací tyče pro obracení běhu vodícího šrou­bu a tažného hřídele (jen u strojů SV 16 a SV 18 — u strojů SV 14 a SV 15 se obrací běh pákou 7), 25. Páka pro zapínání, vypínání a obracení chodu hlavního vřetena, 26. Páka brzdy pro upevnění vřetena koníku, 27. Jehla pro mazání hrotu při práci, 28. Páka excentru pro upevnění koníku na loži, 29. Příčné stavění koníku, 30. Mazání pohybového šroubu a tažného hřídele, 31. Kroužek se stupnicí pro jem­né odečítání posuvu vřetena koníku, 32. Ruční kolo pro pohyb vřetena koníku, 33. Regulace spojky pro samočinné vypínání posuvů, 34. Kotouč pro obsluhu samočinné spojky k vypínání po­suvů, 35. Páka pro zapínání a vypínání dvoudílné matky vodícího šroubu, 36. Páka pro zapínání a vypínání samočinného podélného nebo příčného posuvu.

Všechna ozubená kola předlohy i kola pro posuvy a závity jsou zhotovena s velikou přesností z chromoniklových ocelí, jsou kalena a boky zubů broušeny. Přesuvná kola se posouvají po drážkovaných hřídelích, zplna vyfrézováných

Hlavní vřeteno: Hlavní vřeteno je ze speciální oceli velké pevnosti a sklo­vité tvrdosti na ložiskových místech. Vřeteno má velké vrtání, umožňující tyčovou práci do velkých průměrů ve sklíčidle nebo v kleštinách. Přední konec vřetena je upraven pro našroubování sklíčidla a má vnitřní kužel pro redukční vložku. Ložisková místa jsou provedena zvlášť pečlivě s vysokou přesností broušením a lapováním. Vřeteno je uloženo ve dvou snadno a přesně seřiditelných ložiskách. Axiální tlaky v obou směrech jsou zachycovány tlakovými kuličkovými ložisky. Mazání ložisek je samočinné olejovým čerpadlem, poháněným vlastním elektromotorem, umístěným v přední noze soustruhu.

Nortonova skříň: Pracuje při řezání závitů a při posuvech. Pákou na skříni se zapíná buď vodicí šroub nebo tažný hřídel. Pojistná regulovatelná spojka u tažného hřídele zamezuje přetížení stroje. Mazání Nortonovy skříně se děje rozstřikem z olejových lázní ve skříni. Olejoznak ukazuje stav oleje. Závity a posuvy se řadí přestavováním pák podle hodnot, udaných na otočném štítku, připevněném na přední straně skříně. U příslušných čísel jsou udány polohy pák pro dosa­žení žádaného posuvu nebo závitu.

Přestavením pák lze dosáhnouti následujících posuvů resp. závitů:

52 posuvů od 0.054—0.82 mm na jednu otáčku vřetena,

52 závitů angl. o počtu závitů 4 až 60 na 1″,

52 závitů angl. o stoupání 1l32 15/32″,

52 závitů metric. o stoupání 0.5 až 7.5 mm,

52 závitů modulových o stoupání 0.25 až 15 mod.,

52 závitů diametral pitch o stoupání 16 až 240 Dp (s jednoduchou výměnou kol).

Skříň tedy dává 312 možností. Při použití strmého závitu je dalších 312 možností, tedy celkem 624 možností. Při změně převodu výměnných kol na lyře, t. j. vzájemnou výměnou dvou kol, dostane se dalších 624 možností, takže lze řezati všechny v praxi se vyskytující závity (např. metr. závity již od 0.25 mm stoupání a posuvy od 0.027 mm.

Saně a suporty: Podélné saně se posouvají po 2 hranolovitých vedeních lože. Na příčném vedení podélných saní se posouvají příčné saně, na jejichž horní ploše je vodicí kruhová drážka, v níž lze natáčeti otočné saně podle úhlové stupnice. Postranní drážka tvaru T slouží pro upevňování stavitelných narážek při příčném soustružení. Pevné narážky jsou upevněny na podélných saních. Na otočných saních se posouvají saně nožové s držákem nože, nebo s revolverovou hlavou.

Příčné i nožové saně se posouvají otáčením pohybových šroubů ručními klikami, dělící kroužky o velkém průměru umožňují přesné jejich nastavení.

Nožové saně jsou opatřeny zařízením pro rychlé odjíždění nože ze záběru. Toto zařízení je vykonstruováno tak, že na vedení pomocných saní se posouvají pomocné saně s nožovou upínkou. Rychlého pohybu těchto saní se dosáhne excentrem, obsluhovaným kličkou, jejíž zdvih je určen narážkami.

Soustruhy o výšce hrotů 160—180 mm mohou míti zaří­zení pro rychlé odjíždění nože ze záběru provedeno odlišné. Zařízení pro rychlé odjíždění nože ze záběru se používá hlavně při řezání závitů.

Rozvodová skříň: je silné konstrukce a je upevněna na podélných saních. Všechna ozubená kola v rozvodné skříni jsou zhotovena z jakostní oceli. Příčný i podélný posuv se zapíná jedinou pákou, čímž jest dosaženo značného zjednodušení obsluhy. Dvoudílná matice vodícího šroubu se zapíná druhou pákou. Vzá­jemné polohy těchto pák jsou zajištěny, takže není možné součané zapnutí závitů a posuvů. Pro samočinné vypnutí příčných i podélných posuvů při soustružení na narážku je ve skříni uspořádána samočinná spojka speciální konstrukce (č. patent ohlášen). Spojka se vypíná ručně, pootočením zapínacího kotouče spojky. Při dojetí nárazníku na stavitelnou na­rážku podélnou nebo příčnou se posuv s naprostou přesností vypne. Průtažnost spojky pro menší nebo větší sílu třísky lze regulovati stavěcím šroubem. Spojka slouží také jako pojistka při přetížení stroje, kdy samočinně vypne posuv.

Ruční podélný posuv se děje otáčením ručního kola s dělicím kroužkem, opatřeným stupnicí. Jeden dílek na stupnici od­povídá posuvu 0.1 mm.

Na pravé straně rozvodné skříně je páka pro zastavování, spouštění a obracení chodu stroje.

U strojů vzor SV16 a SV18 je na rozvodové skříni zařízeni pro zapínání jednozubové spojky ve vřeteníku. Toto zařízení se obsluhuje postranní pákou, umístěnou na rozvodné skříni vpravo nahoře a mění se jím směr otáčení vodícího šroubu při neproměnném směru otáčení hlavního vřetena. Zařízení usnadňuje obsluhu zvláště při řezání závitů, protože dělník nemusí měniti své stanoviště. Mazání rozvodné skříně je centrální tlakovým čerpadlem, obsluhovaným ručním postranním táhlem.

Koník: se posouvá po loži na jednom hranolovitém a na jednom plochém vedení. Silná konstrukce koníku zamezuje jakékoliv záchvěvy i při velkých pracovních tlacích. Pro soustružení ku­želů lze koník příčně stavěti. Vřeteno koníku je kaleno, brou­šeno a je vedeno v celém vrtání tělesa. Koník se upevňuje k loži dotažením ruční páky s excentrickým hřídelem.

Aby byly umožněny přesné vrtací práce koníkem, má vřeteno délkovou stupnici milimetrovou. Přesnější nastavení vře­tena se děje dělicím kroužkem se stupnicí, jejíž jeden dílek odpovídá 0.02 mm. Vřeteno se v nastavené poloze zajišťuje dotažením brzdy ruční klikou.

Chladicí zařízení: Chladicí kapalina jest přiváděna odstř. čerpadlem k místu řezu teleskopickými, utěsněnými trubkami. Konec výtlačného potrubí jest připevněn na saních, takže proud vytékající kapaliny sleduje stále dráhu nože. Elektrické čerpadlo se uvede v činnost přepnutím hlavního vypínače do pravá. Vypne-li se čerpadlo přepnutím hlavního vypínače do polohy střední, zůstává zapnut hlavní motor, takže soustruh pracuje dále, avšak bez chlazení.

Pohon: obstarává spec. elmotor s velkým záběrovým momentem. Motor je umístěn na rychlostní skříni v přední noze a je důkladně větrán. Na volném konci elektromotoru je naklínována řemenice pro klí­nové řemeny a přenáší pohyb na hřídel rychlostní skříně. Aby klínové řemeny mohly býti podle potřeby napínány, je elmotor upevněn na posuvné desce, která se v nastavené poloze zajišťuje.

schéma pohonu "Zbrojovky"

Rychlostní skříň s elmotorem je pro 6 rychlostí a uložena výkyvné na hřídeli v přední noze. Tři dvojice ozubených kol se přesouvají na drážkovaném hřídeli přesouvači, obsluhovanými bubnem s neokrouhlými drážkami. Buben při řádění rychlostí se natáčí soustavou ozubených kol ciferníkovým ko­lem, umístěným na přední straně přední nohy. V okénku ci­ferníkového kola ukazují se čísla, udávající příslušný počet otá­ček hlavního vřetena.

Zapnutím předlohy na vřeteníku dostane se dalších 6 rychlostí pro pomalý běh stroje, takže stroj má 12 různých počtů otáček vřetena. Vysoká a nízká řada otáček jest označena v okénku ciferníkového kola různými barvami. Štítek připevněný na vřeteníku udává počet otáček k dosažení vhodných řezových rychlostí pro obrábění různých ma­teriálů. Od řemenice na rychlostní skříni jest poháněna řemenice na hlavním vřetenu ve vřeteníku širokým, plochým řemenem. Řemen se napíná postranním stavěcím šroubem v přední noze, vykývnutím rychlostní skříně i s motorem.

Řízení stroje automatickým stykačem: Na zadní (pravé) noze jest umístěn hlavní vypínač. Přepnutím vypínače do polohy »I« připojí se řídicí vypínač na proud a uvede se do chodu olejové čerpadlo pro mazání ložisek vře­tena, při čemž se rozsvítí červená kontrolní žárovka, což značí, že je čerpadlo v chodu. Přepnutím vypínače do polohy »II« uvede se do chodu čerpadlo na chladicí tekutinu.

Pod hlavním vypínačem jest třipólová zásuvka pro připojení pomocných zařízení s vlastním motorem a dvoupólová zásuv­ka pro připojení osvětlovacího vedení. Proud pro osvětlení re­dukuje se transformátorem umístěným v noze soustruhu na nízké napětí, životu bezpečné. Spouštění, zastavování a změna směru otáčení hlavního vřetena děje se na dálku řídicí pákou, na pravé straně rozvodové skříně; řídicí páka posunuje se s rozvodovou skříní po vypínacím hřídeli, takže může býti obsluhována vždy se stanoviště dělníka. Ve střední poloze pákv jest motor vypjat, pohybem páky nahoru nebo dolů mění se směr otáčení motoru vpřed nebo vzad. Na konci vypínaciho hřídele, natáčeného řídicí pákou, je upevněn ozubený segment, jehož zuby zasahují do ozubeného kola řídicího spínače, který je umístěn v dutině lože.

Řídicím spínačem provádí se dálkové řízení motoru prostřednictvím automatického reversního stykače. Tento stykač spíná bezvadně a bezpečně magnetickým tlakem při nepro­měnné rychlosti spínací. Výhoda tohoto zařízení je, že lze stroj obsluhovati s pracovního stanoviště pouhým jednoduchým pohybem řídicí páky. Okamžitého zastavení stroje se dosáhne tím, že se řídící páka přesune z jedné krajní polohy do druhé, načež se rychle pře­sune do polohy střední, čímž se motor protiproudem ihned za­staví.


Jednotný soustruh spojených továren na soustruhy (VDF)

 • Typ E2
 • Typ E1

Typ E2

Náhon hlavního vřetene: je vlastním motorem přírubovým, přišroubovaným na skříň vřeteníkovou, nebo řemenovým kotoučem. Hlavní vřeteno dostává 18 rychlostí, odstupňovaných geometrickou řadou součinitelem 1.26. Motory s 2 rychlostmi dají 36 rychlostí posuvnými koly. Všechny rvchlosti se přenášejí na hlavní vřeteno kolem se šikmými zuby, uloženým těsně u ložiska předního klouzavého nebo kuličkového. Ložisko zadní a pro axiální tlaky jsou kuličková.

Mezi motorem a rychlostmi jsou 2 lamelové spojky pro uvedení stroje v chod, zastavení a obracení chodu bez rázu. Stroje se vzdáleností hrotu přes 8 m mají řízení motoru a brzdy elektrické.

Jednotný soustruh "VDF"

Posuv: vodicím vřetenem nebo hřídelem se odvozuje vrat­ným soukolím čelním a výměnnými koly na Nortonovou skříň. Rychlostí 26. Vřeteno vodicí o 1/2stoupání, hřídel vodicí a řídicí jsou nad sebou v jedné svislé rovině. Řídicím hřídelem vypíná se spojka lamelová.

Závity možno řezati: Whitworthovy, trubkové, metrické, modulové a 2- až 6chodé.

Suport: Kolová skříň suportu obsahuje »padací šroub« (DRGM), který při točení podél neb příčně proti pevným na­rážkám samočinně vypne a pojišťuje převodová kolečka proti přetížení.

Otočná část suportu umožňuje točení kuželů do 60°.

Typ E1

Pohon: 1. přírubovým motorem a mechanickými převody nožní rychlostní skříně nebo plynule olejovým převodem Boehringer-Sturm. 2. jednokotoučovým řemenem.

U mechanického převodu v nožní skříni jsou lamelové spojky a ozubená posuvná kola; spojení s vřeteníkem klínovým řemenem. Na rychlé zastavení je brzda. Řemenice v skříni vřeteníkové je na trubce a přenáší pohyb na vřeteno hlavní buď předlohou (6 nižších rychlostí pro ubírání), nebo bez předlohy (6 vyšších rychlostí pro hlazení).

U převodu Boehringer-Sturm možno měniti rychlost i při řezu.

Hlavní vřeteno má přední ložisko kluzné, zadní válečkové, axiální kuličkové.

Posuv se odvozuje vratným čelním převodem z vřeteníkové skříně výměnnými koly na Nortonovu skříň a na vodicí vřete­no nebo hřídel.

Vodicí vřeteno, určené řezání závitu, má stoupání 1/4″. Kolečka v skříni suportu jsou posuvná. Samočinné vypnutí při točení s narážkami padacím šroubem.

Zjednodušení »jednotné soustruhy« (výrobní) nemají vodicí vřeteno a zpáteční chod hlavního vřetena.

Místo Nortonovy skříně je rychlostní skříň hnaná řemenem. Fa G. Karger-Berlin.

soustruh Fa. G. Kärger-Berlin

Soustruh s vodicím vřetenem a hřídelem:

Stavební materiál: Lože a saně jsou ze speciální litiny s pří­sadou oceli a niklu. Ostatní části jsou z kvalitních ocelí.

Lože: silnostěnné, má klikaté výztuhy, vodicí trojhrany vnější pro saně, vnitřní prisma spolu s plochou dráhou pro koník.

K loži je připojena kovaná mísa.

Nohy: levá obsahuje motor a převody, pravá obsahuje volná výměnná kolečka.

Pohon: obstarává motor elektrický, výkyvné uložený, jehož pohyb přenáší klínový řemen do rychlostní skříně, odkud pohyb odvádí plochy řemen na pracovní vřeteno. Ruční kolo a křivkový válec dodává vřetenu 6 různých rychlostí. Dalších 6 rychlostí poskytují vřetenu předlohy ve vřeteníku. Stupně tvoří geometrickou řadu.

Řemenice je na vřetení volně, aby vřeteno bylo odlehčeno. Spojení řemenice s vřetenem obstarává zubová spojka výsuvná.

Pracovní vřeteno je ze slitinové, niklové oceli, duté, na místech pro ložiska kaleno, broušeno a hlazeno; běží ve stavitel­ných ložiskách bronzových.

Tlak axiální zachycuje kuličkové ložisko.

Skříň podávači (posuvová) a Nortonova.

Na Nortonově rozvodovém hřídeli soustruhů s vodicím vřetenem je 13 ozubených koleček stupnitých. Uspořádáním zvláštního převodu lze nastaviti otočným knoflíkem rozvodovým 52 rychlostí podávání v poměru 1:1, 1:2, 1:4 a 1:8 k Nortonovu hřídeli. Strmý závit a strmé podávání o osminásobném normálním stoupání uskutečňuje převod řazený jedno­duchou rozvodovou pákou.

Lícní závit lze řezati osminovým normálním stoupáním.

Saně: jsou podélné a příčné.

Suportová skříň rychlostní s padacím šroubem s bezpečnostním vypínáním při narážkovém točení nebo překročení tla­ku řezu.

Padací šroub bývá zařízen též pro ruční vypnutí.


Přečtěte si také :