KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1050202 p1120055 p1080739 P1030263
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

3D vizualizací strojů a strojních součástí se věnuji již delší dobu, takže  bych chtěl zde na stránkách občas ukázat nějakou projektovou studii z mého PC, konfrontovanou z výslednou skutečností či výrobkem. Cesta od návrhu po konečnou realizaci byť malých sestav či výrobků je poměrně složitá a proto je nutné už při samotné konstrukci přihlédnout především k technologii výroby jednotlivých součástí s ohledem na výrobní možnosti.

 

vizualizace soustruhu Schaublin SV 70

V tomto projektu jsem se pokusil o doplnění chybějící sestavy posuvů soustruhů Schaublin SV 70 a Schaublin 65 . Při návrhu jsem vycházel především z daných upínacích otvorů a skutečného modulu ozubených kol pro řezání závitů a na nich závislého lyrového rozsahu.

 

pohled na část sestavy soustruhu Schaublin SV 70

Při chystané GO soustruhu Schaublin SV 70 jsem se  jako u každého stroje rozhodl, že jej překreslím kompletně do digitální podoby, která mi následně umožní výrobu například chybějícího dílu, či celé sestavy dílů. U tohoto stroje jsem se snažil z malého množství fotografií o repasi závitořezného zařízení pro sestavu ozubených kol, které mají originální modul 0,75 zjištěný po několika konzultacích s majiteli těchto soustruhů a výsledném proměření mojí originální sady (na některých fórech je mylně uváděn modul 0,7 či 1 a to je opravdu špatně).

 

sestava posuvů z boku

 

 

 

sestava posuvů

Základním prvkem celé sestavy je konzola lyry ozubených kol, jež jež je nosným prvkem celé sestavy upevněným na samotném loži soustruhu a výklopné lyry a v neposlední řadě nese ložisko kardanové hřídele náhonu. Na konzoli je  kyvně upevněna lyra výměnných kol, po jejíž podélné drážce se posouvá čep s bronzovým pouzdrem ozubených kol.

konzola posuvů

 

 

 

lyra posuvových kol

Na vřeteni soustruhu je umístěno vřetenové ozubené kolo unášené přes pero je plní přímo funkci kola A, toto pak přenáší točivý moment přes předlohové ozubené kolo, jež je možno v určitém rozsahu posouvat v podélné drážce konzole a tím pádem aplikovat na oba typy soustruhů jež jsem uváděl v začátku, které se liší osovou výškou vřetene (Schaublin 70 má 70 mm od lože a Schaublin 65 pak 65 mm).

vřetenové kolo A

 

 

 

sestupové kolo

Do předlohového kola potom zabírá kolo B, které je na bronzové otočné spojce spolu s kolem C a toto následně zabírá do kola D, jež je nasazeno přímo na hlavní hřídeli, která dále pokračuje přes dvojitý kardanový hřídel na koncový prvek.

 

kolo B

 

 

 

kolo C

 

 

 

kolo D

Koncový prvek kardanové hřídele má na svém konci výřez, jež zapadá do zploštění posuvového šroubu vrchního suportu a tím jej otáčí a posouvá celý suport.

 

unášení posuvového šroubu

Na uvedené sestavě ve vizualizaci je příklad sestavy ozubených kol pro závit 0,8 mm, kdy vřetenové kolo se 40 z (kolo A) zabírá do kola B (75) spojené s kolem C (60) a kolem D (40). Při rovnici A/B x C/D a stoupání závitu posuvového šroubu je výsledný posuv 0,8 mm.

Koncepce posuvu u těchto soustruhů jak je vidět z vizualizace, nabízí nejenom řezání závitů na válcových plochách, ale díky kardanu také na plochách kuželových, případně v jemném posuvu soustružení kuželových ploch v takových úhlech, kam až dovolí vyklopení kardanové hřídele při natočení nožového suportu. Výsledek mého snažení je možno posoudit v následujícím článku, kde je již vyrobená sestava pro řezání závitů a posuvy na těchto typech soustruhů.

 

detail kardanové hřídele

 

 

 

detail koncového prvku kardanu

 


 

Sestava posuvů k soustruhům Schaublin 65 a 70 vychází z konceptu náhonu posuvového šroubu nožového suportu přes kardanovou hřídel umístěnou na konzoli závitořezného zařízení spolu s lyrou výměnných kol, předlohovým kolem a vřetenovým kolem. Před samotnou realizací jsem se pokusil o vizualizaci závitořezného zařízení, které popisuji v tomto článku.

 

 

kompletní závitořezné zařízení pro soustruhy Schaublin 65 a 70

 

 

 

 

zapojená závitořezná sestava

 

 

 

 

detail zapojení sestavy

Závitořezné zařízení  obsahuje mimo kompletu ozubených kol, také mimo základní kardanové hřídele o délce 120 mm její jednoduše vyměnitelné prodloužení v délkách 150 a 170 mm. Toto prodloužení zajišťuje řezání závitu v jakékoli vzdálenosti od vřetene až po koníka. Rozdíl mezi sadou pro Schaublin 65 a Schaublin 70 je jen ve vřetenových kolech, kdy první z uvedených má vřetenové kolo 30z s otvorem 15 mm a druhý potom 30 z s otvorem 19 mm, dole potom reálná sada v rozsypu

 

 

zleva: vřetenové kolo Schaublin 65 a 70

 

 

 

 

zleva: čelní pohled na vřetenové kolo Schaublin 65 a 70

 

 

 

 

sestava v rozsypu

 

 

 

 

detail rozsypu 1

 

 

 

 

detail rozsypu 2

Jak již jsem uváděl v článku s vizualizací závitořezného zařízení, je možno na výše uvedených typech soustruhů s touto sadou řezat závity či soustružit nejenom na válcových, ale i na kuželových plochách díky systému náhonu kardanovým hřídelem. Poskrovnu jsem také nafotil některé části výroby, jež jsou na fotografiích níže, zejména pak opracování odlitků konzoly a lyry ze šedé litiny odlitých podle modelu.

 

 

hrubý odlitek konzole ze šedé litiny

 

 

 

 

obrobení referenční základní plochy

 

 

 

 

upínací otvory a drážky pro předlohové kolo

 

 

 

 

zahloubení upínacích otvorů

 

 

 

 

stružený otvor hřídele kola D

 

 

 

 

soustružená upínací plocha pro lyru

 

 

 

 

vyvrtaný otvor pro upínací šroub lyry

 

 

 

 

kytování

 

 

 

 

broušeno

 

 

 

 

broušení druhá strana

 

 

 

 

detail klínku pro hřídel kardanu

 

 

 

 

klínek v drážce hřídele kardanu

 

 

 

 

trubka kardanu s otvorem pro klínek

 

 

 

zatemování klínku do trubky

 

 

 

broušená lyra

 

 

 

lakovaná konzola

 

 

 

lakovaná lyra

Co se týče ostatních dílů, tak se jednalo o běžnou strojní výrobu, snad až na broušené kostičky kardanu a jejich propojení hřídelkami se závity M 2 bylo složitější, jelikož pro opravdu bezvůlové provedení kardanové hřídele je velmi důležitá kolmost broušených ploch kostiček, otvorů vidliček a spojovacích tyček.

 

 

sestava závitořezného zařízení z čela

 

 

 

sestava posuvů v RAL 5012

 

 

 

sestava v RAL 5012 zadní pohled ze strany upnutí na lože

 

 

 

 

1. sestava v RAL 7011

 

 

 

2. sestava v RAL 7011

 

 

 

3. sestava v RAL 7011

 

úprava pro vřeteník s ložisky

 

vřeteník s ložisky

 

 

Tabulky pro sestavu stoupání metrických závitů od 0,25 mm do 1,25 mm.


 

Litinová příruba pro sklíčidla o průměru 80 mm se závitem 22,6 x 2 pro vřetena W 12 soustruhů Schaublin 70. Pojištění příruby na vřeteni je zajištěno zadním stahovacím ocelovým kroužkem.

příruby 80 mm pro vřetena W 12

 

příruby W 12

 


 

Mezipříruby 125 mm k redukci čínských konců vřeten ve variantě 100 mm, slouží k upnutí za původní osazení, jež má hodnoty 72 mm průměr osazení a rozteč šroubů M 8 pak 84 mm. Jedná se o mezipříruby čínských vřeten pro sklíčidla TOS 125 mm.

přední osazení pro sklíčidlo TOS 125 mm

 

zadní osazení 72 mm s roztečí šroubů 84 mm

Materiál ocel se zapuštěnými pevnostními šrouby M 8 sloužícími k upevnění celé mezipříruby za konec vřetene. Po doladění osazení na konkrétním stroji, nasazení sklíčidla a jeho vycentrování poté slouží jako upínací prvek celého sklíčidla.

mezipříruba 100 mm a 125 mm s rozdílným upínáním

Na obrázku je vidět originální čínské vřeteno ze soustruhu ve variantě výše zmíněného upínání pro základní čínské sklíčidlo 100mm.

 

čínské vřeteno a mezipříruba

 

 

Standardní upínání soustruhů řady 300 pro sklíčidlo 80 mm je zde a 100 mm zde .

 


 

Dalším realizovaným projektem k samostatném článku, který jsem měl možnost zpracovat, jsou sady výměnných ozubených kol pro soustruhy Schaublin SV 70 a Schaublin 70.

set ozubení k soustruhu Schaublin 70

 

 

Celkový počet ozubených kol v sadě je 9 ks pro řezání metrických, závitů pro stoupání šroubu nožového suportu 1mm a jsou to tyto hodnoty: 30-40-50-55-60-70-75-80-85 zubů Číst dále….. »