KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030779 p1060322 P1030712 P1030536
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

 

Úvodem musím poznamenat, že broušení kotoučových fréz je víceméně shodné s broušením obvodových břitů válcových fréz s tím rozdílem, že některé kotoučové frézy mají zuby přímé, které se u fréz válcových prakticky nevyskytují.

Dále bych rozdělil kotoučové frézy na tři druhy od kterých se bude odvíjet následný typ ostření buď na čele a nebo na hřbetu břitu podle toho co je praktičtější. Kotoučové frézy se vyskytují ve variantě s přímými břity, s šikmými břity nebo se střídavě šikmými břity.

Na obrázcích níže jsou různé varianty kotoučových celistvých fréz vyjma kotoučových fréz se vsazenými výměnnými zuby, které se píše dají řadit do frézovacích hlav. Z detailních pohledů je zřejmé, že postup ostření se bude lišit druh od druhu také v závislosti na tom o jaký typ břitu se jedná, zdali frézovaný nebo podsoustružený.


Kotoučovou frézu s přímými břity a kuželovitě broušenými boky je možné brousit na čelech až do odbroušení zábřitu, potom je opět nutné broušení na hřbetě a vytvoření zábřitu. Brousit na hřbetech můžeme bez opěry např. přímo v děličce.

kotoučová fréza s kuželovitě vybroušenými boky

 

Kotoučovou frézu se střídavě šikmým ozubením  brousíme na čelech, buď v přípravku na broušení čel kotoučových fréz, nebo na trnu a v klasických konících s natáčením stolu brusky nebo v náklápěcích hrotech bez kozlíku které jsou v tomto případě velmi výhodné a proto jim budu věnovat samostatný článek. Nebo na hřbetech břitů vždy zásadně na trnu a za použití zubové podpěry, která se vůči podepřeným břitům bude pohybovat aby bylo dodrženo broušení po šroubovici.

kotoučová fréza se střídavě šikmým ozubením

 Kotoučová fréza s přímým ozubením a s jednostranými čelními břity velmi připomíná válcovou nástrčnou frézu ovšem právě kvůli přímosti břitů je možné brousit hřbety buď přímo v dělící hlavě s využitím dělícího kroužku a s vhodně vyloženým trnem, nebo na hrotech koníků s univerzální opěrou, která se vůči břitům nepohybuje a jen simuluje dělení, vzhledem k tomu, že břity jsou přímé je možné taky velice jednoduché ostření na čelech břitů opět buď v hrotech koníků nebo přímo v dělící hlavě.

kotoučová fréza se přímým ozubením a s jednostranými čelními břity

 Kotoučová fréza se šikmým ozubením a s jednostranými čelními břity se brousí na hřbetech stejně jako válcová nástrčná fréza.

kotoučová fréza se šikmým ozubením a s jednostranými čelními břity

 O kotoučové fréze se šikmým ozubením bez bočních břitů platí to stejné jako o fréze předchozí.

kotoučová fréza se šikmým ozubením bez bočních břitů

Kotoučové frézy s přímým ozubením s bočními břity a podsoustruženými hřbety se logicky ostří pouze na svých čelech. Vzhledem k

kotoučové frézy s přímým ozubením s bočními břity a podsoustruženými hřbety

Tento rozbor je všeobecný a v dalším článku bych chtěl podrobněji popsat broušení kotoučových fréz se střídavě šikmými břity, které jsou asi nejrozšířenější na jejich čelech zaprvé  v přípravku na broušení čel kotoučových fréz a dále v naklápěcích hrotech bez kozlíku.


Přečtěte si také :